Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Adreces d'interès

Agència Catalana del Consum

Organisme autònom de la Generalitat de Catalunya, adscrit al Departament d'Empresa i Ocupació, que respon a l'objectiu principal de garantir els drets de les persones, com a consumidores de béns i productes i usuàries de serveis i assumeix totes les competències de la Generalitat en aquest àmbit.
Associacions de consumidors de Catalunya

Llistat de les inscrites al registre d'organitzacions de consumidors i usuaris de Catalunya que depèn de la Subdirecció General d'Atenció al Consumidor. D'acord amb el Decret 23/1998 algunes de les associacions d'aquest apartat reben la qualificació d'associacions més representatives (estan indicades amb *** al final del nom).
Centres Europeus del Consumidor

Els CEC son organismes dedicats a la difusió i la defensa dels drets dels consumidors i usuaris de la Unio Europea.
Enllaços

Pàgines web d'interés per a les persones consumidores. Ordenades per àmbit geogràfic.
Juntes arbitrals de consum a Catalunya

Organismes que tramiten i resolen les reclamacions de consum presentades en la via d'arbitratge.
Oficines Comarcals d'Informació al Consumidor

Les OCIC adscrites als Consells Comarcals, poden exercir competències de consum per delegació o conveni.
Són organismes d'àmbit comarcal que informen les persones consumidores sobre els seus drets i deures i tramiten les seves queixes, reclamacions, denúncies i sol.licituds d'arbitratge. Així mateix desenvolupen tasques de mediació per resoldre els conflictes entre consumidors i agents econòmics.
Tenen un paper important en aquelles localitats que no disposen d'OMIC en el seu ajuntament.
Oficines Municipals d'Informació al Consumidor

Les OMIC tenen com a finalitat proporcionar als ciutadans la informació, l'educació i el suport en matèria de consum, i al mateix temps desenvolupen funcions de gestió i coordinació en aquells temes que incideixen en el mon del consum, en les quals l'Ajuntament tingui competència.
Molts ajuntaments, a través de les OMIC, estan portant a terme mediacions per tal de resoldre els conflictes entre consumidors i els agents econòmics.
Organismes (Mapa)

Mapa per trobar fàcilment els organismes que defensen els drets de les persones consumidores.