Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Consumidors i consumidores > T'informem > Seguretat i alertes
Agència Catalana del Consum - www.gencat.cat

Seguretat i alertes

Els productes que les persones consumidores adquireixen en el mercat nohan decomportar riscos per a la sevasaluti seguretat, sempre que en facinuns adecuat.
La Uni Europea, conscient de la importncia de laprevenci,va dictar l'any1992 la primeraDirectiva de seguretat general dels productes, quel'any2001va sermodificada perla Directiva 2001/95/CE, transposada a l'Estat mitjanant el Reial Decret 1801/2003de 26 de desembre sobre seguretat general dels productes. Aquesta normadefineix com a producte segur aquell que en condicions d'utilitzaci normals no presenti riscos o nicament presentiels riscos compatiblesamb elseusdel mateixi considerats admissibles.

Un producte s segursi:

  • S'ha fabricatd’acord amb tota la normativa d’obligat compliment a Espanya sobre els requisits de seguretat i consum
  • Compleix amb les normes contingudes en les disposicions resultants de la transposici d’una norma europea harmonitzada

En cas de no haver-hi cap disposici normativa de compliment obligatori aplicable, es tindran en compte altres elements: normes tcniques nacionals que transposin normes europees no harmonitzades, normes UNE, les recomanacions de la Comissi Europea, codis de bones prctiques il’estat actual del coneixement i de la tcnica en el moment de la fabricaci

Espresumeix que unproducte s insegur si:

  • el producte o lesinstallacions on es fabrica no tenen les autoritzacions o controls administratius preventius necessaris i, especialment quan sent obligats, hi manquen la “declaraci CE de conformitat”, el “marcatge CE” o qualsevol altra marca de seguretat obligatria.
  • no consten les dades mnimes per identificar el productor.
  • pertany a la mateixa gamma, lot o remesa de productes ja descoberts com ainsegurs.

El marcatge CE ens indica que el producte ha estat fabricat d’acord amb els requisits de seguretat de les directives europees. No obstant aix, no tots els productes estan obligats a portar marcatge CE.

XARXA D'ALERTES

El sistema de xarxa d’alertes t com a objectiu l’intercanvi rpid d’informaci entre les autoritats competents en matria de consum de les Comunitats Autnomes i les de la resta de pasos de la Uni Europea, davant l’existncia d’un producte que pugui generar un risc greu a les persones consumidores.

El punt de contacte a Catalunya pels productes industrials s l'Agncia Catalana del Consum. Pels productes alimentaris s la Direcci General de Salut Pblica.     

© 2007 Agència Catalana de Consum