Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Qui som > Consum a Europa > Consum a Europa
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Consum a Europa

Si marxeu a un altre pais de la Uni Europea

En cas que prepareu un viatge turstic, d’estudis, etc., a un altre pas comunitari, de ben segur que tamb adquirireu productes i utilitzareu serveis en aquell pas. Us recomanem la lectura dels segents consells i recomanacions sobre el Consum a la Uni Europea. Bon viatge!

VIATGES COMBINATS

Les agncies de viatges sovint ofereixen la contractaci d’un viatge combinat que, per un preu global, combina, almenys, dos dels elements segents per a una estada mnima de 24 hores:
 • Transport en vehicle de motor.
 • Allotjament.
 • Altres serveis turstics que representin una part significativa del viatge combinat.
Informaci prvia en els viatges combinats
Si contracteu un viatge combinat, us han de donar, per escrit i abans d’iniciar el viatge, la informaci segent:
 • Els horaris, les escales, els enllaos i la categoria dels mitjans de transport i de l’allotjament. Les dades del representat local de l'agncia organitzadora al pas o als pasos on viatgeu, i si no n’hi ha, us han de facilitar un telfon d'urgncia per contactar amb l'agncia organitzadora o amb el detallista.
 • El document de les clusules contractuals del viatge combinat.
 • Us poden demanar fins a un 40% de l'import total del viatge en concepte de dipsit, que us descompten posteriorment del pagament del preu total.
La informaci escrita que us facilita una agncia de viatge s vinculant; per tant, guardeu-la i porteu-la durant el viatge.
El contracte
Heu de signar un contracte on constin:
 • La data, l'hora i el lloc de sortida.
 • Els mitjans de transport, les seves caracterstiques i la seva categoria.
 • La destinaci del viatge i les dates.
 • La situaci de l'allotjament, la categoria i el tipus d'pats inclosos, si s'han contractat aquests serveis.
 • L'itinerari.
 • Les visites i les excursions incloses.
 • El preu del viatge, el calendari i les modalitats de pagament.
 • Totes les clusules que s'hagin pactat en el moment de la reserva.
 • L'advertiment a l'usuari de l'obligaci de comunicar al ms aviat possible a l'agncia de viatges els possibles incompliments que observi in situ.
 • El nom i l'adrea de l'agncia organitzadora i de la venedora.
En els casos que la realitzaci del viatge depengui d'una quantitat mnima de persones, la data lmit de la possible rescissi del contracte.
Les variacions en els preus dels viatges reservats
Com a norma no es pot revisar el preu del viatge, per hi ha unes excepcions:
 • Per variacions del cost del transport i del preu dels carburants.
 • Per variacions de les taxes i dels impostos relatius a determinats serveis (aterratge o de desembarcament).
 • Per variacions del tipus del canvi de moneda aplicats al viatge organitzat.
En algun d'aquests tres supsits, l'agncia us ha de notificar la revisi fins a 20 dies abans de la data d'inici del viatge.
Els costos d'anullaci
Si voleu anullar el contracte, haureu de pagar les despeses de gesti, les d'anullaci degudament justificades, si s'escauen, i una penalitzaci l'import de la qual varia segons els dies que faltin per iniciar el viatge:
 • Si falten entre 10 i 15 dies, la penalitzaci s del 5% de l'import del viatge.
 • Si falten entre 3 i 10 dies, la penalitzaci s del 15% de l'import del viatge.
 • Si l'anullaci es fa durant les 48 hores anteriors a la sortida, es perd el 25% de l'import del viatge.
 • Si no us presenteu a l'hora prevista de sortida, no tindreu dret al retorn de la quantitat abonada, excepte que hi hagi acord entre les parts en un altre sentit.
L’agncia us ha d'informar de la possibilitat de subscriure una assegurana que cobreixi les depeses de cancellaci si no es pot fer el viatge per causes imprevistes.

Anullaci o modificaci del viatge per part de l'agncia
 • Si l'agncia no us pot donar els serveis que li heu contractat per circumstncies alienes a la seva voluntat (vagues, guerres...), s’entn que es produeix una situaci de fora major i que l'agncia queda eximida del compliment dels acords establerts.
 • Si la impossibilitat de complir el que s'ha pactat afecta noms una part dels serveis contractats, us ha d’oferir la possibilitat d'optar entre la devoluci de l'import abonat o la substituci del servei per un altre de caracterstiques similars.
 • Si els problemes sorgeixen un cop ha comenat el viatge, us ha de facilitar la tornada al punt d’origen i de reintegrar les quantitats que corresponen proporcionalment als serveis no consumits.
 • L’agncia tamb pot anullar un viatge que no reuneixi el nombre mnim de participants, sempre que aquesta possibilitat hagi estat prviament anunciada i l’anullaci es comuniqui, per escrit, dins el termini indicat en la descripci del viatge combinat. Les quantitats a compte es retornaran ntegrament.
Recomanacions finals
Informeu-vos molt b dels requisits i caracterstiques del viatge i del lloc on aneu (visats, passaport, clima, categories dels hotels…). Si organitzeu el vostre propi viatge, recordeu que les oficines de turisme us poden donar informaci molt valuosa.
Recordeu que la publicitat s vinculant; per tant, guardeu els catlegs i fulletons informatius juntament amb els contractes, comprovants, tiquets, factures, etc., ja que els podeu necessitar davant d’una possible reclamaci.
Assegureu-vos que coneixeu els serveis que s’inclouen en el preu, com ara bitllets d’avi, taxes d’aeroport, trasllats entre aeroport i hotel, categories dels hotels, pats, entrades a monuments, excursions facultatives, etc.Recordeu que les excursions facultatives sn opcionals (les heu de pagar a banda de l’import del viatge combinat)
Llegiu detingudament les condicions especials i generals del viatge. Les generals es troben normalment a la darrera pgina del programa.
La informaci sobre la categoria dels hotels que apareix als programes de les agncies de viatges t un valor relatiu, perqu la consideraci d'una categoria o una altra per a un hotel varia molt segons el pas.
Per a les destinacions amb caracterstiques meteorolgiques especials (temporada de pluges...), o amb situacions poltiques inestables, s recomanable que us informeu --abans de viatjar-- a l'ambaixada corresponent.
Si considereu que durant el viatge s'ha incomplert cap estipulaci del contracte, teniu dret a reclamar. L'agncia de viatges est obligada a tenir a disposici del client fulls de reclamaci. Tamb t una fiana que cobreix el reemborsament dels fons dipositats o la repatriaci dels viatgers.
Les factures han d'indicar els conceptes, els imports i, en lloc visible, el nom i el segell de l'establiment. Demaneu-les i guardeu-les sempre, ja que sn imprescindibles en cas de reclamaci. Tamb heu de guardar els bitllets.
Informeu-vos abans del viatge de si teniu cobertura sanitria al pas on aneu amb l’assistncia sanitria que teniu aqu (seguretat social o mtua d’assistncia sanitria privada).
Si viatgeu a l’estranger, informeu-vos del telfon i l’adrea de l’Ambaixada o Consolat del nostre pas en aquell Estat, ja que en cas de problemes us poden ajudar.
Durant el viatge, porteu sempre el telfon de l’agncia de viatges, o del seu representant al pas de dest.
s recomanable que en contractar el viatge amb una agncia de Catalunya o Espanya, comproveu que aquesta es trobi adherida una Junta Arbitral de Consum, perqu en cas de conflicte ho pugueu resoldre de manera rpida, senzilla i gratuta.

DE COMPRES PER EUROPA
Si us desplaceu a un altre pas de la UE, us poden ser d’utilitat les recomanacions que podeu trobar al fullet Comprar a Europa,i en la qual es recullen les principals informacions que cal tenir en compte respecte al consum: garanties, horaris, moneda, impostos, rebaixes…)

TRANSPORT AERI
Si mai teniu una consulta o reclamaci sobre una companyia aria que no t cap seu ni departament d’atenci al client a Espanya, ens ho podeu indicar per tal que us puguem ajudar. Ms informaci als temes de consum.

COBERTURA SANITRIA
Si us desplaceu a l’estranger, informeu-vos de si el pas on aneu t conveni amb la vostra cobertura sanitria, ja sigui pblica (Seguretat Social) o privada (assegurana sanitria)
Recordeu que el telfon d’emergncies europeu s el 112

LLOGUER DE VEHICLES
Amb motiu d’un viatge a un altre pas, sovint us podeu trobar amb la necessitat de llogar un vehicle. Haureu de signar un contracte on constin les dades de l’empresa, la identificaci del client, del vehicle, el preu i les condicions del lloguer i l’assegurana.
Compareu preus i serveis, ja que, en ser lliures, varien molt d’una empresa a una altra.
Assegurana i franqucia
Generalment, l’assegurana es pot contractar de manera completa o b amb una franqucia per un determinat import. Aix vol dir que en cas que tingueu un accident, haureu de pagar qualsevol desperfecte del vehicle la reparaci del qual no superi aquesta quantitat. Si es valora que el cost de la reparaci s superior, anir a crrec de la companyia asseguradora.
Recomanacions
Cal que llegiu atentament el contracte abans de signar-lo i que us assegureu que enteneu perfectament totes les seves clusules, sobretot si est escrit en una llengua que no s la vostra. No dubteu a demanar qualsevol aclariment que considereu oport.
Cal tenir en compte les clusules que fan referncia als supsits d’exoneraci de responsabilitat per part de l’empresa. Per exemple, alguns contractes estableixen que en cas d’accident cal comunicar-ho a l’empresa de lloguer del vehicle abans de 48 hores. Si no compliu aquest extrem, haureu de respondre vosaltres de qualsevol dany que s’hagi produt en el vehicle.
Abans de signar el contracte, reviseu l'estat del vehicle: xasss, vidres, para-xocs, llums, etc. Si hi trobeu cap desperfecte, demaneu que consti per escrit en el contracte de lloguer.
Comproveu quin tipus d'assegurana cobreix el vehicle. Sn recomanables les assegurances a tot risc, si b cal vigilar les franqucies.
s preferible retornar el vehicle en hores d'oficina, perqu la companyia pugui comprovar el bon estat posterior a l’s i aix ho pugueu fer constar per escrit. Fora d’ aquest horari, feu tot el possible per tal que un empleat de l’empresa certifiqui que s’ha lliurat en el mateix estat en qu es va agafar.
Contracteu preferentment amb empreses que us permetin escollir el mitj de pagament. Si pagueu amb targeta de crdit, reviseu tots els crrecs una vegada us siguin presentats.

Enllaços relacionats

Adreces d'interès

 • Logotip Escola del Consum de Catalunya
 • Logotip JACC

més adreces d'interès

012

     

© 2007 Agència Catalana de Consum