Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Temes de Consum > TransportAeri
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Transport Aeri

Imatge de navegaciInformaci General
Imatge de navegaciLegislaci
Imatge de navegaciPreguntes
Imatge de navegaciPublicacions

Informaci general

1. Tipus de vol
2. El bitllet
3. Les tarifes
4. Els drets dels passatgers
5. Denegaci d’embarcament
6. Cancellaci de vol
7. Gran retard
8. Equipatge
9. Lesions corporals o mort en cas d’accident
10. Viatge combinat
11. Obligaci d’informar els passatgers dels seus drets
12. Canvi de classe
13. Persones amb mobilitat reduda o necessitats especials
14. Recomanacions


1. Tipus de vol
En els viatges amb avi, poden distingir-se dos tipus de vols:

 • Els vols regulars: tenen horaris fixos, lnies i preus preestablerts.
 • Els vols xrter: sn vols no regulars i que solament surten si l'avi t totes les places venudes. Ofereixen condicions ms econmiques sempre que s'acceptin unes condicions accessries, com ara una permanncia mnima en el lloc de destinaci.

Anar a inici de pgina

2. El bitllet
s el document on es formalitza el contracte de transport entre els passatgers i la companyia aria. s nominatiu, s a dir, noms el pot utilitzar el/la seu/seva titular. Les companyies aries comproven la identitat del/de la titular en el moment de la facturaci o de l’embarcament.

Per evitar problemes a l’hora de viatjar, s recomanable que comproveu les dades del bitllet en el moment que us el lliuren (data i horari de sortida del vol, aeroport d’origen i de destinaci, titular del bitllet...).

En cas prdua, cal que ho comuniqueu el ms aviat possible a la companyia aria o a l'agncia de viatges.

El preu del bitllet d’avi inclou, en trnsit nacional i en la majoria dels internacionals, el dret a portar fins a 30 kg d’equipatge per persona que viatgi en primera classe o en classe preferent, i de 20 kg per als que viatgin en classe turista. Quan les condicions de l’avi ho permetin, es pot facturar ms pes del perms, pagant la quantitat establerta en concepte d’excs d’equipatge.

A ms de l’equipatge facturat, es permet que els passatgers portin un equipatge de m, sempre que no superi determinades dimensions, mides o pes.

El dia 6 de novembre de 2006 va entrar en vigor el Reglament europeu 1546/2006Link extern sobre seguretat aria que estableix determinades limitacions per a l’equipatge de m, pel que fa a lquids, gels, aerosols, cremes o productes de consistncia semblant (vegeu AENA http://www.aena.es/ Link extern).

Anar a inici de pgina

3. Les tarifes
La tarifa aria s el preu que es paga pel bitllet.

Heu de tenir en compte que els preus sn lliures i cada companyia fixa un ventall de tarifes i descomptes en funci dels seus criteris comercials.

Cal que us informeu prviament de les condicions especials de les tarifes econmiques (temps mnims d’estada, impossibilitat de canvis o de devoluci dels diners...).

Si us interessa suspendre el viatge, n'heu d'informar la companyia el ms aviat possible, ja que se us pot imposar una penalitzaci que varia, segons el tipus de vol, l'mbit i la tarifa utilitzada.

El preu del bitllet s total i complet, s a dir, inclou impostos i crregues (IVA...). A ms, est prohibit el cobrament pel concepte d’emissi del bitllet.
En tota informaci sobre el preu del bitllet, inclosa la publicitat, s’informar del preu total complet i es desglossar, si escau, l’import dels increments o descomptes que siguin aplicables.
Heu de tenir en compte que la companyia aria podr oferir-vos altres serveis addicionals i discrecionals que incrementaran la vostra despesa, com ara una assegurana de viatge, la possibilitat de triar el seient... Fixeu-vos si la companyia aria cobra una tarifa per excs d’equipatge.

Anar a inici de pgina

4. Els drets dels passatgers
La Uni Europea ha establert determinats drets per garantir que els passatgers rebin un tracte just i aquest rgim de protecci s’aplicar no noms als passatgers de vols regulars, sin tamb als de vols no regulars, inclosos els que formen part de viatges combinats.

El Reglament europeu (CE) nm. 261/2004, del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de febrer del 2004Link extern, s’aplica:

 • als passatgers que surten d’un aeroport situat en el territori d’un Estat membre de la Uni Europea i
 • als passatgers que surten d’un aeroport situat en un tercer pas (de fora de la Uni Europea) amb destinaci a un altre aeroport situat al territori d’un Estat membre de la Uni Europea, tret que gaudeixin de beneficis o compensaci i d’assistncia en aquest tercer pas, quan el transportista aeri encarregat d’efectuar el vol en qesti sigui un transportista comunitari (tot transportista aeri que t una llicncia d’explotaci vlida expedida per un Estat membre de conformitat amb les disposicions del Reglament (CEE) nm. 2407/92 del Consell, de 23 de juliol de 1992, sobre la concessi de llicncies a les companyies aries).

En altres tipus de vol, fora de l’mbit d’aplicaci del Reglament nm. 261/2004, el transport aeri internacional figura regulat pel Conveni de MontrealLink extern, desenvolupat a la Comunitat pel Reglament nm. 2027/97 Link extern.

De vegades, dependent del trajecte del vol es podran aplicar altres convenis internacionals aplicables al transport aeri internacional si els pasos d’origen i/o destinaci no formen part del Conveni de Montreal o no l’han ratificat.

La companyia amb la qual voleu s responsable del transport de la vostra persona i de l’equipatge i ha de respectar els vostres drets.

Anar a inici de pgina

5. Denegaci d’embarcament
No existeix denegaci d’embarcament quan es produeix per motius raonables, com ara raons de salut o de seguretat o la presentaci de documents de viatge inadequats.
No es considera que un passatger/a t plaa en un avi fins que rep la seva targeta d’embarcament, prvia presentaci del bitllet al taulell de facturaci. Amb la intenci de cobrir les possibles anullacions i no presentacions, algunes companyies aries en vols regulars reserven places per sobre de la capacitat real del servei. Aix es coneix amb el nom de sobrereserva o overbooking. Aleshores, pot passar que en un vol determinat es presenti un nombre de passatgers superior al de seients lliures i que alguns passatgers s’hagin de quedar a terra tot i haver efectuat la facturaci en el termini degut.
D’acord amb el Reglament europeu (CE) nm. 261/2004 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de febrer de 2004:

 • si l’origen del vol era un aeroport de la Uni Europea.
 • si l’origen del vol era un aeroport de fora de la Uni Europea amb destinaci a un aeroport de la Uni Europea i la companyia aria s comunitria.

En tots dos casos, quan el transportista encarregat de fer un vol prevegi que haur de denegar l’embarcament, est obligat a demanar que es presentin voluntaris que renuncin a les reserves. Noms si no hi ha voluntaris o no n’hi ha prou, el transportista aeri podr denegar l’embarcament contra la voluntat dels passatgers.

Voluntaris
Si renuncieu voluntriament a la vostra reserva en un vol amb overbooking, el transportista aeri ha d’oferir-vos a canvi determinats beneficis en les condicions que acordeu amb la companyia. Les persones voluntries, a ms dels beneficis que acordin, tenen els drets segents:

A) Dret al reemborsament o transport alternatiu
En primer lloc, la companyia aria haur de demanar que es presentin persones voluntries que renuncin als seus seients a canvi d’elegir entre les 3 compensacions segents que el transportista haur d’oferir:

1.Reemborsament en set dies del cost ntegre del bitllet en el preu al qual el van comprar, corresponent a la part o parts del viatge no efectuades o a la part o parts del viatge efectuades si el vol ja no t ra de ser.
Si escau, a ms, un vol de retorn al primer punt de partida tan aviat com sigui possible. El reemborsament es podr fer en metllic, per transferncia bancria electrnica, transferncia bancria, xec o, previ acord firmat pel passatger, bons de viatge o altres serveis.
2.Conducci fins a la destinaci final, en condicions de transport comparables, tan aviat com sigui possible.
3.Conducci fins a la destinaci final, en condicions de transport comparables, en una data posterior que convingui al passatger, en funci del seients disponibles.

Si el vol ofert per la companyia comprn un aeroport diferent d’aquell pel qual es va fer la reserva, en el cas de ciutats o regions on hi hagi diversos aeroports, el transportista ha de fer-se crrec de les despeses del transport del passatger des d’aquest segon aeroport, b fins a l’aeroport per al qual es va fer la reserva, b fins un altre lloc proper convingut amb el passatger.

B) Dret d’atenci
El transportista aeri est obligat a oferir de franc als passatgers afectats menjar i refrescs suficients, en funci del temps que calgui esperar el transport alternatiu ofert per la companyia aria.

Aix mateix, el transportista aeri oferir gratutament 2 trucades telefniques, tlex o missatges de fax o correus electrnics.

Si el transport alternatiu s, com a mnim, l’endem de la sortida programada del vol denegat o cal una estada addicional a la prevista pel passatger, el transportista est obligat a oferir de franc als passatgers allotjament en un hotel i transport entre l’aeroport i el lloc d’allotjament.

No voluntaris
Si us han denegat l’embarcament en contra de la vostra voluntat, la companyia haur de pagar una compensaci i haur, a ms, de prestar l’assistncia i atenci establertes en el Reglament nm. 261/04.
Heu de tenir un bitllet d’avi vlid, una reserva confirmada per a aquell vol i haver-vos presentat a facturaci en les condicions requerides per escrit pel transportista, tour operador o agent de viatges, o si no us les han indicat per escrit, amb una antelaci mnima de 45 minuts respecte de l’hora de sortida anunciada.

A) Dret al reemborsament o transport alternatiu (vegeu l’apartat anterior, Voluntaris)
B) Dret d’atenci (vegeu l’apartat anterior, Voluntaris)
C) Dret de compensaci
La companyia haur d’abonar-vos una compensaci en metllic, xec o transferncia. Podeu acceptar bons de la companyia en lloc de diners, per no esteu obligats a fer-ho.

El passatger, en principi, tindr dret a rebre una compensaci, l’import de la qual variar depenent del carcter intracomunitari o no intracomunitari del vol i de la distncia del vol en quilmetres.

Les quanties seran:

Distncia del vol en km

Intracomunitaris

No intracomunitaris

Fins a 1.500

250 €

250 €

Entre 1.500 i 3.500 km

400 €

400 €

Ms de 3.500 km

400 €

600 €

Podeu comprovar la distncia en quilmetres del vostre vol consultant el web airportcitycodes.comLink extern.

Reduccions en la compensaci
No obstant aix, aquestes quanties es podran reduir un 50% si el transport alternatiu que ofereix la companyia us trasllada a la vostra destinaci amb una diferncia en l’hora d’arribada respecte a la prevista que variar en funci del carcter intracomunitari o no intracomunitari del vol i de la seva distncia. En aquest cas, les quanties seran las segents:

Distncia del vol en km

Intracomunitaris

No intracomunitaris

Fins a 1500 km

No ms de 2 hores

125 €

No ms de 2 hores

125 €

Entre 1500 i 3500 km

No ms de 3 hores

200 €

No ms de 3 hores

200 €

Ms de 3500 km

No ms de 3 hores

200 €

No ms de4 hores

300 €


Podeu comprovar la distncia en quilmetres del seu vol consultant en el webairportcitycodes.comLink extern.

Anar a inici de pgina

6. Cancellaci de vol
S’entn per cancellaci d’un vol la no realitzaci d’un vol programat que tenia almenys una plaa reservada. En general, un vol es pot considerar cancellat si canvia el nmero del vol per a la mateixa ruta.

•Si l’origen del vol era un aeroport de la Uni Europea.
•Si l’origen del vol era un aeroport de fora de la Uni Europea amb destinaci a un aeroport de la Uni Europea i la companyia aria s comunitria (si ja heu rebut assistncia a l’aeroport situat en el tercer pas d’acord amb la legislaci local o de forma voluntria, no s’haur d’aplicar el Reglament nm. 261/04, llevat que l’assistncia oferta no sigui comparable a la prevista en el Reglament, s a dir, que sigui molt menys favorable que la recollida en el Reglament nm. 261/04).

Sempre que s’informi els passatgers de la cancellaci, haur de donar-se una explicaci relativa als possibles transports alternatius. El transportista aeri encarregat d’efectuar un vol que cancelli el vol ha de proporcionar a cadascun dels passatgers afectats un imprs on s’indiquin les normes en matria de compensaci i assistncia.

En ambds casos, amb l‘excepci esmentada, els passatgers d’un vol cancellat tenen els segents drets d’acord amb el Reglament nm. 261/2004:

A. Dret al reemborsament o transport alternatiu
La cancellaci del vol sempre comporta el dret al reemborsament o al transport alternatiu. Els passatgers podran elegir entre les 3 opcions segents que el transportista haur d’oferir:

 1. Reemborsament en set dies del cost ntegre del bitllet en el preu a qu el va comprar, corresponent a la part o parts del viatge no efectuades o a la part o parts del viatge efectuades si el vol ja no t ra de ser.
  Quan escaigui, a ms, un vol de retorn al primer punt de partida tan aviat com sigui possible. El reemborsament es podr fer en metllic, per transferncia bancria electrnica, transferncia bancria, xec o, previ acord firmat pel passatger, bons de viatge o altres serveis.
 2. Conducci fins a la destinaci final, en condicions de transport comparables, tan aviat com sigui possible.
 3. Conducci fins a la destinaci final, en condicions de transport comparables, en una data posterior que convingui al passatger, en funci del seients disponibles.


Si el vol ofert per la companyia comprn un aeroport diferent d’aquell pel qual es va fer la reserva, en el cas de ciutats o regions on hi hagi diversos aeroports, el transportista s’ha de fer crrec de les despeses del transport del passatger des d’aquest segon aeroport, b fins a l’aeroport per al qual es va fer la reserva, b fins a un altre lloc proper convingut amb el passatger.

B. Dret d’atenci
El transportista aeri ha d’oferir gratutament als passatgers afectats per la cancellaci menjar i refrescs suficients, en funci del temps que calgui esperar fins a la sortida del vol alternatiu ofert per la companyia aria.
Aix mateix, el transportista aeri oferir gratutament 2 trucades telefniques, tlex o missatges de fax o correus electrnics.

Si el transport alternatiu s, com a mnim, l’endem de la sortida programada del vol cancellat, o cal una estada addicional a la prevista pel passatger, el transportista est obligat a oferir gratutament als passatgers allotjament en un hotel i transport entre l’aeroport i el lloc d’allotjament.

C. Dret de compensaci
El passatger d’un vol cancellat tindr en principi dret a rebre una compensaci, l’import de la qual variar en funci del carcter intracomunitari o no intracomunitari del vol i de la seva distncia en quilmetres.

Les quanties seran:

Distncia del vol en km

Intracomunitaris

No intracomunitaris

Fins a 1.500

250 €

250 €

Entre 1.500 i 3.500 km

400 €

400 €

Ms de 3.500 km

400 €

600 €

Podeu comprovar la distncia en quilmetres del vostre vol consultant el web airportcitycodes.comLink extern.

Reduccions en la compensaci
No obstant aix, aquestes quanties es podran reduir un 50% si el transport alternatiu que ofereix la companyia us trasllada a la vostra destinaci amb una diferncia en l’hora d’arribada respecte a la prevista que variar en funci del carcter intracomunitari o no intracomunitari del vol i de la seva distncia. En aquest cas, les quanties seran las segents:

Distncia del vol en km

Intracomunitaris

No intracomunitaris

Fins a 1500 km

No ms de 2 hores

125 €

No ms de 2 hores

125 €

Entre 1500 i 3500 km

No ms de 3 hores

200 €

No ms de 3 hores

200 €

Ms de 3500 km

No ms de 3 hores

200 €

No ms de4 hores

300 €

Excepcions al dret de compensaci
El dret a compensaci dels passatgers dependr del fet que la cancellaci no s’hagi produt per circumstncies extraordinries, com tamb del fet que els passatgers hagin estat informats o no.

 • Circumstncies extraordinries:
  No hi ha dret a compensaci per part dels passatgers si el transportista encarregat de fer el vol pot provar que la cancellaci es deu a circumstncies extraordinries que no es podrien haver evitat fins i tot si s’haguessin pres totes las mesures raonables.
  D’acord amb el Reglament nm. 261/04, es poden considerar circumstncies extraordinries casos d’inestabilitat poltica, condicions meteorolgiques incompatibles amb la realitzaci del vol, riscos per a la seguretat, deficincies inesperades en la seguretat del vol i vagues que afecten las operacions d’una companyia encarregada d’efectuar un vol. Tamb es considera que concorren circumstncies extraordinries quan las repercussions d’una decisi de gesti del trnsit aeri (amb relaci a una aeronau determinada i en una data determinada) ocasionin un gran retard, un retard d’un dia per a l’altre o la cancellaci d’un o ms vols de l’aeronau, encara que el transportista aeri hagi fet tot el possible per evitar aquests retards o cancellacions.
 • Informaci amb antelaci suficient:
  Tampoc no hi ha dret a compensaci si el transportista aeri encarregat de fer el vol ha informat de la cancellaci els passatgers amb prou antelaci. Correspon al transportista aeri encarregat de fer el vol provar que ha informat el passatger de la cancellaci del vol, com tamb del moment en qu se l’ha informat.
  No escaur compensaci en els casos segents:
  • Si us van informar de la cancellaci del vol almenys amb dues setmanes d’antelaci. No obstant aix, continuareu tenint el dret de reemborsament o transport alternatiu i el dret a atenci fins a la sortida del vol alternatiu ofert.
  • Si us van informar de la cancellaci del vol entre dues setmanes i set dies d’antelaci a la sortida del vol i el nou vol ofert per la companyia surt amb una antelaci no superior a 2 hores respecte de l’hora prevista de sortida i arriba a la destinaci final amb menys de quatre hores de retard respecte a l’hora d’arribada prevista.
  • Si us van informar de la cancellaci del vol el mateix dia de la seva sortida o amb menys de 7 dies d’antelaci i el nou vol ofert per la companyia surt amb una antelaci no superior a 1 hora respecte de l’hora de sortida prevista originalment i arriba a la seva destinaci final amb menys de 2 hores de retard respecte de l’hora prevista.

Si l’origen del vol era un aeroport situat fora de la Uni Europea i la companyia aria no s comunitria o si l’origen del vol era un aeroport de fora de la Uni Europea i la destinaci tamb estava fora de la Uni Europea.

Davant la inexistncia de regulaci concreta en aquest tema, moltes companyies aries segueixen les recomanacions emeses per l’Associaci Internacional de Transportistes Aeris (IATA) amb relaci a les Condicions Generals de Transport. Segons aquestes recomanacions, actualitzades peridicament, en casos de retards i cancellacions de vols, les companyies oferiran als passatgers l’opci d’elegir entre volar amb el segent vol de la companyia, volar amb un altre transport alternatiu acordat mtuament i el reemborsament.

Igualment, en la prctica, moltes companyies ofereixen refrescos o allotjament si cal. De vegades fins i tot transfereixen els passatgers a altres companyies. Per probablement cap d’elles pagar una compensaci al passatger de manera voluntria.

No obstant aix, en el Conveni de Montreal, que va entrar en vigor a Espanya el 28 de juny de 2004, s’estableix que el transportista s responsable del dany causat per retards en el transport aeri de passatgers i que la seva responsabilitat es limita a un mxim de 4.150 drets especials de gir (DEG), equivalents a 4.773,95€, per no estableix compensacions automtiques als passatgers afectats pels retards.

Tanmateix, la companyia no ser responsable del dany ocasionat per retard si prova que va adoptar totes les mesures que eren raonablement necessries per evitar el dany o que va ser impossible adoptar aquestes mesures.

Probablement, qualsevol petici d’indemnitzaci a una companyia aria basada en aquest Conveni haur de suscitar-se davant els tribunals de justcia, davant els quals es podr determinar si escauen o no i, en tot cas, la quantia de la indemnitzaci.

El dret especial de gir s una unitat definida pel Fons Monetari Internacional el valor del qual s la suma de determinades quantitats de quatre monedes: dlar USA, euro, ien japons i lliura esterlina. Les equivalncies indicades per al DEG corresponen al seu valor en euros amb data gener de 2007. Podeu consultar la seva equivalncia diria en el web del Banc d’Espanya: http://www.bde.es.
*1DEG = 1,15€ amb data 25.1.07 (per veure equivalncies: web del Fons Monetari Internacional Link extern).

Font: Ministeri de Foment

Anar a inici de pgina

7. Gran retard
Si heu patit un retard de 2 hores o ms en la sortida d’un vol:

 • Si l’origen del vol era un aeroport de la Uni Europea.
 • Si l’origen del vol era un aeroport de fora de la Uni Europea, amb destinaci a un aeroport de la Uni Europea i la companyia aria s comunitria. (Si heu rebut assistncia a l’aeroport situat en el tercer pas d’acord amb la legislaci local o de forma voluntria, no ser d’aplicaci el Reglament 261/2004, llevat que l’assistncia oferta no sigui comparable amb la prevista en el Reglament 261/04, s a dir, sigui molt menys favorable que la contemplada en el Reglament 261/04).

D’acord amb el Reglament 261/2004, en funci de la durada del retard i de la distncia del vol, la companyia aria est obligada a oferir-vos menjar i beguda suficients en funci del temps que calgui esperar el vol, allotjament en un hotel noms quan sigui precs (inclosos el desplaaments), aix com facilitar-vos mitjans de comunicaci (2 trucades telefniques, tlex, fax o correus-e), dret d’informaci i reemborsament del bitllet (noms si decidiu no viatjar en retards de 5 hores o ms).
Quan el retard sigui de 5 hores o ms, podeu desistir del vol perqu ja no t ra de ser en relaci amb el pla de viatge inicial i la companyia us haur d’oferir la devoluci de l’import del bitllet corresponent a la part/s del viatge no efectuades, en el termini de 7 dies (junt amb un bitllet gratut de tornada al primer punt de partida, si procedeix).

Distncia del vol en km
Temps de retard
Assistncia
De 1500 km o menys
2 hores o ms

Menjar i refrescs suficients
Mitjans de comunicaci
Dret d’Informaci

Tots els vols intracomunitaris de ms de 1500 km i tots els altres vols entre 1500 i 3500 km
3 hores o ms
Menjar i refrescs suficients
Mitjans de comunicaci
Dret d’Informaci
Ms de 3500 km
4 hores o ms
Menjar i refrescs suficients
Mitjans de comunicaci
Dret d’Informaci
Tots els vols
5 hores o ms
Menjar i refrescs suficients
Mitjans de comunicaci
Dret d’Informaci
Reemborsament del bitllet (noms si decidiu no viatjar)
Tots els vols
5 hores o ms i pernocta
Menjar i refrescs suficients
Mitjans de comunicaci
Allotjament en un hotel i transport entre l’aeroport i el lloc d’allotjament.
Dret d’Informaci
Reemborsament del bitllet (noms si decidiu no viatjar)

Podeu comprovar la distncia en quilmetres del seu vol consultant en el webairportcitycodes.comLink extern.
El Reglament 261/2004 s’aplicar sense perjudici dels drets a obtenir una compensaci suplementria. En aquest cas la compensaci que es concedeixi d’acord amb el Reglament 261/2004 podr deduir-se de la mateixa.

No obstant, en el Conveni de Montreal que va entrar en vigor a Espanya el 28 de juny de 2004, desenvolupat en la Comunitat pel Reglament 2027/97 s’estableix que el transportista s responsable del dany causat per retards en el transport aeri de passatgers i que la seva responsabilitat es limita a un mxim de 4.150 drets especials de gir (DEG) equivalent a 4.773,95€ per no estableix compensacions automtiques als passatger afectats pels retards.

Tanmateix, la companyia no ser responsable del dany ocasionat per retard si prova que va adoptar totes les mesures que eren raonablement necessries per evitar el dany o que va ser impossible adoptar aquestes mesures.

Probablement, qualsevol petici d’indemnitzaci a una companyia aria basada en aquest Conveni haur de suscitar-se davant els Tribunals de Justcia, davant els quals es podr determinar la seva procedncia o no, i en tot cas, la quantia de la indemnitzaci.

El Dret Especial de Gir s una unitat definida pel Fons Monetari Internacional, el valor del qual s la suma de determinades quantitats de varies monedes: Dlar USA, Euro, Yen japons i Lliure esterlina. Les equivalncies indicades per al DEG corresponen al seu valor en euros a data gener de 2007.
Podem consultar la seva equivalncia diria en el web del Banc d’Espanya Link extern.
*1DEG=1,15€ a 25.1.07 (per veure equivalncies: web del Fons Monetari Internacional Link extern).

En altre tipus de vol
No s d’aplicaci el Reglament 261/204.
No obstant, el transport aeri internacional figura regulat pel Conveni de Montreal desenvolupat en la Comunitat pel Reglament 2027/97.
No obstant, en el Conveni de Montreal que va entrar en vigor a Espanya el 28 de juny de 2004, s’estableix que el transportista s responsable del dany causat per retards en el transport aeri de passatgers i que la seva responsabilitat es limita a un mxim de 4.150 drets especials de gir (DEG) equivalent a 4.773,95€ per no estableix compensacions automtiques als passatger afectats pels retards.

Tanmateix, la companyia no ser responsable del dany ocasionat per retard si prova que va adoptar totes les mesures que eren raonablement necessries per evitar el dany o que va ser impossible adoptar aquestes mesures.

Probablement, qualsevol petici d’indemnitzaci a una companyia aria basada en aquest Conveni haur de suscitar-se davant els Tribunals de Justcia, davant els quals es podr determinar la seva procedncia o no, i en tot cas, la quantia de la indemnitzaci.

En ocasions, i dependent del trajecte del vol, podran ser d’aplicaci altres Convenis Internacionals aplicables al transport aeri internacional si els pasos d’origen i/o destinaci no sn part ni han ratificat el Conveni de Montreal.
El Dret Especial de Gir s una unitat definida pel Fons Monetari Internacional, el valor del qual s la suma de determinades quantitats de varies monedes: dlar USA, euro, yen japons i lliure esterlina. Les equivalncies indicades per al DEG corresponen al seu valor en euros a data gener de 2007. Podem consultar la seva equivalncia diria en la pgina del Banc d’Espanya http://www.bde.es
*1DEG=1,15€ a 25.1.07 (per veure equivalncies: web del Fons Monetari InternacionalLink extern).
Font: Ministeri de Foment

Anar a inici de pgina

8. Equipatge
En el cas de l’equipatge s’ha de distingir entre el que viatja a la bodega de l’avi, que s’anomena equipatge facturat, i el que el passatger porta a la cabina, que s’anomena equipatge de m.

Equipatge facturat
La facturaci s’ha de fer en el taulell de la companyia, on us lliuraran la targeta d’embarcament i el tal d’equipatge. Normalment les companyies aries permeten, en vols nacionals, un pes de fins a 30 kg per als passatgers que viatgen en primera classe i preferent i un pes de 20 kg per als que viatgen en vols de tarifes econmiques.
En el trnsit internacional, el sistema emprat s el mateix que en els vols nacionals, excepte en les rutes amb destinaci als Estats Units, el Canad i altres pasos americans, on el procediment que es fa servir s l’anomenat de peces, que consisteix a limitar el nombre d’embalums transportats i que aquests tinguin un volum determinat.
Sempre que les condicions de viatge ho permetin, el passatger podr facturar ms pes del perms pagant la quantitat que estigui establerta en concepte d’excs d’equipatge.

Equipatge de m
Per raons de seguretat, objectes d’s corrent per que puguin ser usats com a arma defensiva o ofensiva (tisores, llimes metlliques, tallaungles, obrecartes, etc) han de ser facturats com a equipatge, ja que no es poden introduir a la cabina.
El dia 6 de novembre de 2006 va entrar en vigor el Reglament europeu nm. 1546/2006, sobre seguretat aria, que estableix determinades limitacions per a l’equipatge de m pel que fa a lquids, gels, aerosols, cremes o productes de consistncia semblant (vegeu web d’AENA: www.aena.es ).

Incidncies amb l’equipatge
La companyia aria s responsable dels danys causats en cas de destrucci, retard, prdua o avaria de l’equipatge facturat per la sola ra que el fet que va causar la destrucci, prdua o avaria s’hagus produt a bord de l’aeronau o durant qualsevol perode en qu l’equipatge facturat es trobs sota la custdia de la companyia. En canvi, respondr dels danys de l’equipatge no facturat noms si s’han causat per culpa de la companyia.
D’acord amb el Conveni de Montreal, podeu reclamar fins a 1.000 drets especials de gir (DEG*) per passatger; ara b, si heu fet prviament o simultnia a la facturaci una declaraci especial del seu valor i heu abonat una tarifa suplementria, si escau teniu dret a un import superior. El conveni no estableix compensacions automtiques als passatgers.
En cas de danys, retards, prdues o destrucci de l’equipatge, cada passatger ha d’emplenar l’Informe d’Irregularitat d’Equipatge (P.I.R.) en el taulell de la companyia abans d’abandonar l’aeroport, requisit necessari per fer constar la incidncia. Us n’han de lliurar una cpia.
A banda d’emplenar el P.I.R., la reclamaci per escrit s’haur de fer davant la companyia aria dins els segents terminis:

Incidncia
Termini per reclamar per escrit la companyia
Compensaci
Avaria en l’equipatge facturat.
Immediatament desprs d’haver-la detectada i, com a mxim de tard, al cap de 7 dies des de la data de la seva recepci.
La responsabilitat mxima de la companyia s de 1.000 DEG, llevat declaraci especial de valor. Principalment es tindr en compte el valor de la maleta o objectes danyats de l’interior...
Retard en el lliurament de l’equipatge facturat (menys de 21 dies de retard). En cas de ms de 21 dies de retard es considera prdua –vegeu prdua de l’equipatge.
Com a mxim de tard, dins els 21 dies segents des de la recepci de l’equipatge.
La responsabilitat mxima de la companyia s de 1.000 DEG, llevat declaraci especial de valor. Principalment es valoraran les despeses (factures) en articles de primera necessitat, els dies...
Prdua de l’equipatge facturat
No hi ha lmit, per recomanem tan aviat com sigui possible transcorreguts els 21 dies durant els quals la maleta no s’ha rebut per retard o desprs que la companyia aria hagi confirmat que el vostre equipatge est perdut.
La responsabilitat mxima de la companyia s de 1.000 DEG, llevat declaraci especial de valor. Normalment la companyia sollicitar una llista del seu contingut i tamb factures originals de determinats objectes.
Sovint, la companyia aria amb qu es fa el vol s diferent d’aquella amb la qual s’ha contractat –i que figura en el bitllet–. En aquest cas la reclamaci es pot adrear a qualsevol de les dues companyies.
Recordeu que el termini per interposar una reclamaci davant els tribunals s de 2 anys, a comptar des de la data d’arribada del vol relacionat amb la queixa del passatger.
El dret especial de gir s una unitat definida pel Fons Monetari Internacional el valor del qual s la suma de determinades quantitats de quatre monedes: dlar USA, euro, ien japons i lliura esterlina. Les equivalncies indicades per al DEG corresponen al seu valor en euros amb data gener de 2007. Podeu consultar la seva equivalncia diria en el web del Banc d’Espanya: http://www.bde.es .
*1DEG = 1,15 € amb data 25.1.07 (per veure equivalncies: web del Fons Monetari Internacional ).

Font: Ministeri de Foment

Anar a inici de pgina

9. Lesions corporals o mort en cas d’accident
Podeu reclamar per danys en cas de mort o lesi corporal causats per accident en un vol d’una companyia aria de la UE en qualsevol part del mn. Us assisteix el dret de rebre l’abonament d’una bestreta per cobrir les necessitats econmiques immediates. Si la companyia no est conforme amb la reclamaci, podeu recrrer als Tribunals.

Anar a inici de pgina

10. Viatge combinat
Finalment, en el cas que el vol formi part d’un contracte de viatge combinat o “paquet turstic” podeu presentar una reclamaci per danys al vostre operador turstic si aquest no us presta els serveis contractats per vosaltres dins de la UE, independentment de la destinaci del viatge. Aquests drets s’apliquen tamb si algun vol incls en el viatge no es realitza. Igualment, quan l’operador turstic no us ofereixi una part considerable dels serveis contractats, estar obligat a facilitar-vos assistncia i donar-vos solucions alternatives, incloses les de transport, sense cap cost suplementari per a vosaltres.

Aix no ser d’aplicaci quan un viatge combinat es cancelli i el motiu no sigui la cancellaci del vol.

Anar a inici de pgina

11. Obligaci d’informar els passatgers dels seus drets
D’acord amb el Reglament nm. 261/2004:
La companyia aria vetllar perqu en el taulell de facturaci s’exposi, de manera clarament visible per als passatgers, un anunci amb el segent text:

 • “En cas de denegaci d’embarcament, cancellaci o retard superior a dues hores, solliciteu en el taulell de facturaci o en la porta d’embarcament el text on figuren els vostres drets, especialment en matria de compensaci i assistncia”.


La companyia aria que denegui l’embarcament o cancelli un vol o pateixi un retard d’almenys dues hores haur de proporcionar a cadascun dels passatgers afectats un imprs on s’indiquin les normes en matria de compensaci i assistncia. Es proporcionaran per escrit les dades de contacte de l’organisme nacional responsable del compliment del Reglament.

En relaci amb les persones invidents o amb problemes a la vista, s’hauran d’utilitzar els mitjans alternatius adequats perqu rebin aquesta informaci.

Anar a inici de pgina

12. Canvi de classe
Si la companyia aria acomoda un passatger en una plaa de classe superior a aquella per la que va pagar el bitllet, no sollicitar cap pagament suplementari.

Si la companyia aria acomoda un passatger en una plaa de classe inferior a aquella per la que va pagar el bitllet, en 7 dies reemborsar:

 • el 30% del preu del bitllet del passatger per a tots els vols de 1.500 km o menys.
 • el 50% del preu del bitllet per a tots els vols intracomunitaris de ms de 1.500 km, excepte els vols entre el territori europeu dels Estats membres i els territoris francesos d’ultramar, i per a tota la resta de vols entre 1.500 i 3.500 km.
 • El 75% del preu del bitllet per a tots els vols no compresos en a) o en b), inclosos els vols entre el territori europeu dels Estats membres i els territoris francesos d’ultramar.

Anar a inici de pgina

13. Persones amb mobilitat reduda o necessitats especials
Les companyies aries donaran prioritat al transport de les persones amb mobilitat reduda i als seus acompanyants o gossos d’acompanyament certificats, aix com dels menors no acompanyats.

En cas de denegaci d’embarcament, cancellaci i retards de qualsevol durada, les persones amb mobilitat reduda i els seus acompanyants, aix com els menors no acompanyats, tindran dret a rebre atenci (menjar, begudes suficients, allotjament, comunicaci) tan aviat com sigui possible.

Anar a inici de pgina

14. Recomanacions

 • Les obligacions dels transportistes aeris encarregats d’efectuar un vol s’han de limitar o excloure quan un succs hagi estat causat per circumstncies extraordinries que no s’haguessin pogut evitar tot i que s’haguessin pres totes les mesures raonables.
 • L’atenci als passatgers que esperen una alternativa o un vol amb retard podr limitar-se o denegar-se si aquesta atenci es causa de ms retard.
 • Els transportistes aeris encarregats d’efectuar un vol hauran de satisfer les necessitats especials de les persones amb mobilitat reduda, dels seus acompanyants, i dels menors no acompanyats, aix com informar exhaustivament als passatgers dels drets que els assisteixen en cas de denegaci d’embarcament i cancellaci o gran retard dels vols per tal que els puguin exercir eficament.
 • Us recomanem que arribeu a l'aeroport amb una antelaci mnima d'una hora abans de la sortida del vol, si s nacional, i abans de dues, si s internacional.
 • Si heu de formalitzar una queixa o reclamaci pel funcionament dels serveis de la terminal, podeu utilitzar els Fulls Oficials de Reclamaci/Denncia que t l’aeroport.
 • La vostra reclamaci haur de dirigir-se a la companyia aria quan hagueu contractat nicament el transport, o als organitzadors i agncies de viatges quan es tracti d’un vol realitzat en el context d’un viatge combinat.
  Si us trobeu afectats per algun dels problemes als que hem fet referncia i la companyia aria no compleix amb les seves obligacions, presenteu una reclamaci davant de l’organisme nacional competent que correspongui.
 • Si el vostre vol surt d’un pas de la UE, presenteu la reclamaci en aquest pas. Si viatgeu en un vol operat per una companyia comunitria, amb destinaci a un aeroport de la UE des d’un altre situat fora de ella (sempre que no gaudeixin de beneficis o compensacions o assistncia en aquest tercer pas), presenteu la reclamaci en el pas de la UE on aterri el vol.
 • Demaneu els Fulls Oficials de Reclamaci/Denncia.
 • Trameteu el full destinat a l’Administraci a l’Oficina Municipal d'Informaci al Consumidor (OMIC) del vostre municipi, o a l'Oficina Comarcal d'Informaci al Consumidor (OCIC) ms propera, o a l’Agncia Catalana del Consumsi no teniu accs a cap OMIC ni OCIC.

Anar a inici de pgina

     

© 2007 Agència Catalana de Consum