Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Llum

Imatge de navegaciInformaci General
Imatge de navegaciLegislaci
Imatge de navegaciPreguntes
Imatge de navegaciPublicacions

Informaci general (actualitzada a 01.04.2008)

1. El contracte
1.1. Tarifa
1.2. Lliure mercat
1.3. Requisits mnims del contracte
1.4. Canvi de nom
2. Comptador
3. Qualitat del servei
4. Les tarifes
5. La factura
5.1. Recrrec per excs de consum elctric
5.2. Origen de l’electricitat i impacte sobre el medi ambient
6. Suspensi del subministrament elctric
7. Resoluci del contracte
8. Verificaci de les installacions
9. Reclamacions
10. Recomanacions per contractar la llum

El subministrament elctric t carcter de servei essencial, aix vol dir que ha de quedar garantit el subministrament d’energia elctrica a totes les persones consumidores demandants del servei, amb les adequades condicions de qualitat i el menor cost possible.

Anar a inici de pgina

1. El contracte
El servei de subministrament de llum s'ha de fer per contracte escrit. Aquest contracte s personal i ha d’estar a la vostra disposici en castell i en catal.

Per poder signar aquest contracte, heu de tenir les installacions adequades.

Prviament us haureu d'informar de la documentaci que s'ha de presentar.

Des de l’u de gener de 2003 tots els consumidors poden escollir amb qui contractar ja que el mercat de l’energia s’ha liberalitzat.

Aix significa que els consumidors poden comprar energia al lliure mercat i per tant poden decidir quina companyia volen, no noms l’elctrica, sin tamb del gas. El consumidor pot optar entre contractar el subministrament energtic amb companyies diferents o que sigui la mateixa companyia la que els hi faci el subministrament tant del gas com de l’electricitat.

D’aquesta manera al consumidor se li obren dos camins, pot optar entre:

 • Contractar a tarifa: es paga segons la potncia contractada i els kw que es consumeixen
 • Contractar a lliure mercat: es pacta el preu amb la companyia subministradora

Per tant, s important que consulteu diverses empreses de subministrament elctric per escollir les millors condicions de contractaci. Les companyies us han d’assessorar sobre les tarifes, modalitats d’aplicaci, potncia a contractar, complements tarifaris i la resta de condicions del contracte que siguin ms convenients per a vosaltres d’acord amb les vostres necessitats.

Anar a inici de pgina

1.1. Tarifa
Si contracteu a tarifa (mtode tradicional) heu de tenir en compte el segent:

 • La potncia contractada consta d'una plissa d'abonament, segons les necessitats de cada casa. Aquesta es pot modificar d'acord amb les necessitats, per aix noms ho podeu fer una vegada a l’any. Pagareu d'acord amb la potncia contractada.
 • Contracteu la potncia i la tarifa que ms s'ajustin a les vostres necessitats. Estudieu les caracterstiques de la tarifa nocturna i mireu si us pot resultar rendible (per exemple: si disposeu d'acumuladors de calor o si l'horari d's dels aparells elctrics s'adequa a aquest tipus de tarifa).
 • Recordeu que l’empresa elctrica pot demanar-vos un dipsit de garantia al moment de contractar. Aquest dipsit equival a la facturaci terica mensual corresponent a 50 hores d’utilitzaci de la potncia contractada. Aquest dipsit us ser retornat quan resolgueu el contracte amb la companyia.
 • Aquest contracte t carcter anual i es prorrogar tcitament per anys. Si el voleu resoldre, cal que ho comuniqueu fefaentment a la companyia amb una anticipaci mnima de 5 dies hbils.
 • Les companyies poden negar-se a fer-vos un contracte si heu estat declarats deutors d’una altra companyia per sentncia judicial, sempre que no hagueu justificat desprs el pagament del deute i aquest fos superior a 150 euros o si les vostres installacions no reuneixen els requisits necessaris tcnics i de seguretat.

Si contracteu a tarifa, heu de mantenir aquesta modalitat durant almenys un any abans de canviar a una altra modalitat de contracte.

Anar a inici de pgina

1.2. Lliure mercat
Si us decidiu per contractar a lliure mercat, podeu demanar diverses ofertes i decidir quina us conv ms.
Tamb heu de pensar si voleu que la mateixa companyia us subministri tota l’energia (gas i electricitat) o voleu companyies diferents per a cada subministrament.

La companyia, en el moment de fer-vos l’oferta us ha d’informar dels segents conceptes:

 • Cost de generaci (Preu horari final mig), que inclou el Preu marginal o pool, la Garantia de potncia i els serveis complementaris
 • Cost dels peatges de Transport i Distribuci (regulats per l’Administraci)
 • Cost de les prdues d’electricitat al transport i distribuci (regulats per l’Administraci)
 • Costos permanents del Sistema (regulats per l’Administraci)
 • Costos de Diversificaci i Seguretat d’Abastament (regulats per l’Administraci)
 • Costos de comercialitzaci
 • Lloguer de comptador i servei de lectura (regulat per l’ Administraci)
 • IVA

Per veure si realment us surt a compte contractar a tarifa o a lliure mercat, heu de comparar el preu que pagveu per tarifa durant l’any anterior i el clcul del que pagareu si contracteu a Lliure Mercat. La formula per realitzar aquest clcul la podeu trobar a la pgina web del Institut Catal de l’EnergiaLink extern.

Una altra cosa que heu de tenir molt en compte abans de canviar el contracte, s consultar a la companyia actual que teniu els requisits per fer el canvi.

Recordeu que, a l'igual que en els contractes a tarifa, no podeu canviar de modalitat durant com a mnim un any.

El contracte de compra a lliure mercat s un contracte privat i com a tal ha de contenir tots els acords a qu arribeu amb la companyia, per com a mnim hauran de contenir els segents conceptes:

 • Durada del contracte (mnim un any)
 • Condicions econmiques de l’ energia que es consumir: preu, descomptes...
 • Els serveis que t dret a rebre el consumidor.


L’ energia elctrica que contracteu vindr sempre de la central elctrica que tingueu ms a prop, independentment de la companyia amb la que hagueu contractat.

Consulteu la Llista de companyies que ofereixen energia a lliure mercat (gas). Web de l'Institut Catal d'Energia (pg. 6 del document pdf)Link extern.

Recordeu per qualsevol dubte sobre l’accs al lliure mercat podeu consultar-ho a l’Institut Catal de l’Energia (ICAEN), Av. Diagonal, 453 bis tic, 08036 Barcelona, telfon 93 6220500 o a la seva pgina web.

Quan rebem a casa la visita inesperada d’un venedor que ens ofereix canviar de companyia de la llum... fixem-nos si realment ens interessa, no ens precipitem, comparem les tarifes, llegim el contracte, no signem cap document en blanc.

Quan rebem una oferta comercial per telfon per canviar de companyia de la llum... han de precisar-nos clarament, al principi de la conversa, la identitat del venedor i la finalitat comercial de la trucada. Ens han d’informar de les caracterstiques essencials del producte, preu, despeses de lliurament, dret de desistiment...

Quan contractem per telfon ens han d’enviar la justificaci escrita del contracte.

El contracte de compra d’un producte o de prestaci d’un servei ha de formalitzar-se per escrit en doble exemplar, datat i firmat per nosaltres i ha d’acompanyar-se d’un document de revocaci que ens permetr anullar el contracte signat al nostre domicili durant 7 dies.

Anar a inici de pgina

1.3. Requisits mnims dels contractes subscrits amb consumidors domstics, tant per empreses distribudores com per empreses subministradores
Els contractes han de tenir clarament especificades les segents dades:

 • La identitat i l’adrea de l’empresa distribudora o subministradora.
 • La durada del contracte, les condicions per a la seva renovaci i les causes de rescissi i resoluci., aix com el procediment per realitzar una o altres.
 • El procediment de resoluci de conflictes establert pel subministrador i Organisme o Tribunals a qui correspon dirimir sobre la seva resoluci.
 • El Codi Unificat de Punt de Subministrament, nmero de plissa del contracte d’accs o de subministrament i potncies contractades
 • La informaci sobre preus i tarifes aplicables i, en el seu cas, disposici oficial on es fixen els mateixos. Aquesta informaci haur d’estar permanentment actualitzada a travs de la facturaci.
 • El nivell de qualitat mnim exigible i les repercussions en la facturaci que corresponguin en cas d’incompliments.
 • Els terminis per a la connexi inicial.
 • Altres serveis prestats, inclosos en el seu cas els serveis de manteniment que es proposin, d’acord amb la normativa vigent

Les condicions incloses en els contractes han d’adequar-se a la normativa vigent en matria de contractes amb els consumidors i han de comunicar-se abans de la celebraci o subscripci dels mateixos, b directament o a travs de tercers.

En els contractes subscrits en el mercat lliure s’inclour a ms:

 • Les possibles, penalitzacions en cas de rescissi anticipada del contracte de durada determinada per voluntat de la persona consumidora.
 • Diferenciaci entre els preus i condicions del contracte i el seu termini de vigncia i els de carcter promocional.

Els consumidors han de ser degudament avisats de qualsevol intenci de modificar les condicions del contracte i informats del seu dret a resoldre el contracte sense cap penalitzaci quan rebin l’avs.

Anar a inici de pgina

1.4. Canvi de nom
La companyia us far gratutament el canvi de nom del contracte sempre que estigui al corrent de pagaments.

Fixeu-vos en el tipus de contracte (a tarifa o a lliure mercat) i recordeu que l’empresa elctrica, en determinats casos, pot demanar-vos un dipsit de garantia en el moment de contractar. Aquest dipsit, si contracteu a tarifa, equival a la facturaci terica mensual corresponent a 50 hores d’utilitzaci de la potncia contractada. Aquest dipsit us ser retornat quan resolgueu el contracte amb la companyia.

Anar a inici de pgina

2. Comptador
El comptador pot ser de propietat vostra o el podeu llogar, mitjanant el contracte, a la companyia.
Aquests comptadors estan precintats i noms poden ser alterats o manipulats per la companyia.
En sou vosaltres els responsables de la custdia. El seu manteniment anir a crrec de la companyia, si el teniu llogat o vostre, si s de propietat.

Anar a inici de pgina

3. Qualitat del servei
Les companyies han de subministrar l’energia amb unes garanties de qualitat: continutat del subministrament (que no hi hagi continus talls), qualitat de l’energia (relativa a les ones de tensi) i qualitat en l’atenci al client.

Les companyies tenen una classificaci de les zones en: urbanes, semiurbanes, zones rurals concentrades i zones rurals disperses. La qualitat del subministrament va relacionada amb aquesta classificaci de les zones.

La qualitat del subministrament ve determinada pel nombre i la durada de les interrupcions, que poden ser programades o imprevistes.

La qualitat del producte, en canvi, ve relacionada amb les caracterstiques de les ones de tensi.

La qualitat del servei est definida atenent a les caracterstiques d’aquest: assessorament al consumidor en matria de contractaci, facturaci, cobrament i altres aspectes relacionats amb el contracte i l’atenci al client.

Per exemple: us han de fer un pressupost sempre que solliciteu un nou subministrament on han de constar el preu i les condicions tcniques necessries; la installaci dels equips de mesura us l’han de fer en un termini de 5 dies des que signeu el contracte...

Anar a inici de pgina

4. Les tarifes
Les tarifes de la llum sn aprovades pel Govern de l'Estat i es publiquen al BOE.

Anar a inici de pgina

5. La factura
Cada 4 mesos es fa una lectura del comptador, que pot ser de propietat o de lloguer.

La lectura s responsabilitat de la companyia.

Les factures es fan cada 2 mesos i inclouen:

 • El Consum: s en quilovat/hora i s’obt de les lectures del vostre comptador entre dues dates.
 • Facturaci:
  • La quota fixa, que depn de la potncia contractada (La potncia contractada reflecteix els quilovats de potncia del contracte). La quota s’obt multiplicant la potncia contractada (kW) pel nombre de mesos i el preu del kW al mes).
  • Electricitat consumida: s’obt multiplicant el consum (kWh) pel preu del kWh.
  • El lloguer del comptador, si s el cas.
  • L’IVA.

El consumidor ha de pagar la factura dintre dels 20 dies posteriors a la seva emissi. El pagament el podeu realitzar mitjanant domiciliaci bancria, a travs dels comptes que senyali la companyia o a les oficines de cobrament d’aquesta.

Si viviu en una zona on hi ha dificultat per pagar amb els mitjans abans esmentats, ho podeu fer mitjanant gir postal o un altre mitj similar.

Quan s’hagin incomplert els nivells de qualitat del servei, la companyia us ha de fer un descompte que ha d’aparixer a la factura.

En el cas en qu la companyia apliqui descomptes sobre les tarifes mximes autoritzades en una zona geogrfica determinada i a un nombre i categoria de consumidors determinada, els descomptes hauran de ser publicats en un mitj de comunicaci d’mplia difusi a la provncia o provncies de qu es tracti.

Les factures, rebuts i ofertes han d’estar com a mnim en catal.

En cas de comprovar-se un funcionament incorrecte, es procedir a efectuar una refacturaci complementria.

 • Si s’haguessin facturat quantitats inferiors a les degudes, la diferncia a efectes de pagament podr ser prorratejada en tantes factures mensuals com mesos van transcrrer en l’error, sense que pugui excedir l’ajornament ni el perode a rectificar d’1 any.
 • Si s’haguessin facturat quantitats superiors a les degudes, han de retornar totes les quantitats indegudament facturades en la primera facturaci segent, sense que es pugui produir fraccionament dels imports a retornar. En aquest cas, s’aplicar a les quantitats avanades l’inters legal del diner vigent en el moment de la refacturaci.
 • Fins i tot en cas que l’error sigui de tipus administratiu.

Anar a inici de pgina

5.1. Recrrec per excs de consum elctric
D’acord amb el Real Decret 1556/2005 Link extern(i la correcci d'errades Link extern) annex I punt 1.2.: “A aquesta tarifa quan no se li apliqui el complement per discriminaci horria (Tipus 0) i el consum promig diari sigui superior a l'equivalent a 1.300kWh en un bimestre, s’aplicar a l'energia consumida per sobre d’aquesta quantia un recrrec de 0,013 €/kWh en excs consumit. Per aix la facturaci ha de correspondre a lectures reals del comptador.”

El punt 1.1. de l’Annex I estableix que no s’aplica a la tarifa nocturna (doble tarifa).

Resum dels requisits per aplicar el recrrec per excs de consum elctric:

 • Consumidors domstics.
 • Que tinguin contractada la tarifa general (tarifa bsica), i potncia no superior a 15kW.
 • No afecta els consumidors que tenen contractada la tarifa nocturna (doble tarifa de dia i de nit) ( veure Annex I, punt 1.1. del Reial Decret 1556/2005, de 28 de desembre).
 • La facturaci ha de correspondre a lectures reals, no estimades.
 • Que el consum d’un bimestre sigui superior a 1.300 kWh.
 • Per a consumidors per tarifa.

Anar a inici de pgina

5.2. Origen de l’electricitat i impacte sobre el medi ambient
D’acord amb la Circular 1/2008Link extern, de 7 de febrer, de la Comissi Nacional de l’Energia, d’informaci a la persona consumidora sobre l’origen de l’electricitat consumida i el seu impacte sobre el medi ambient; a partir del proper mes d’abril, les companyies elctriques han d’indicar a les factures l’origen de l’electricitat venuda a la persona consumidora i l’impacte ambiental produt com a conseqncia de la seva generaci. Per a aix s’utilitzar un format uniforme que, amb independncia de l’empresa comercialitzadora o distribudora que ha venut l’energia, proporcionar a la persona consumidora una informaci precisa sobre el desglossament de les fonts d’energia que s’han utilitzat per a generar l’electricitat que ha consumit i l’impacte ambiental que aquesta producci ha originat.

La Comissi Nacional de l’Energia Link externdifondr la informaci relativa al Sistema d’Etiquetatge de l’Electricitat a travs del seuweb des del mes d’abril de cada any, i facilitar les dades necessries perqu les empreses comercialitzadores i distribudores puguin proporcionar als seus clients la informaci relativa a l’exercici anterior. En particular aportar les dades relatives a les diverses fonts d’energia primria majoritriament utilitzades i a l’impacte ambiental associat.

Anar a inici de pgina

6. Suspensi del subministrament elctric
En molts casos la companyia ha de tallar el subministrament elctric per permetre l’execuci de treballs programats en la xarxa, si b ho ha de comunicar als usuaris amb una antelaci de 48 hores. Aquesta comunicaci es far de manera individual (a certs consumidors) o b mitjanant cartells anunciadors situats en llocs visibles i amb anuncis als dos mitjans de comunicaci escrita de major difusi a la comarca.

En tot cas, aquestes comunicacions han de contenir una explicaci detallada i clara del treball que s’ha d’efectuar.

Interrupcions breus del subministrament

En el cas que la companyia no compleixi amb la continutat del subministrament i faci tall/s de llum sense avisar, teniu el dret a que us apliquin a la facturaci, dins del primer trimestre de l’any segent a l’incompliment, uns descomptes que, segons la normativa, variaran en funci de la durada de la interrupci i del nombre d’interrupcions.

La companyia pot suspendre el subministrament elctric:

 • Si s’ha fet una connexi directa sense contracte.
 • Si s’estableixen derivacions per subministrar energia a una installaci no prevista en el contracte.
 • Si es manipula el comptador o s’evita el seu correcte funcionament.
 • Cal recordar que les possibles manipulacions de comptadors han d'estar degudament acreditades per un tercer independent de l'empresa elctrica, com per exemple un organisme de control o una entitat acreditada.
 • En cas que no es pagui una factura de llum sempre i quan:
  • Hagin transcorregut almenys dos mesos des que s’hagi requerit a l’usuari fefaentment el pagament, i aquest no hagi estat fet efectiu.
  • La factura impagada no hagi estat objecte de reclamaci.
  • En aquest cas, l’empresa ha de requerir al consumidor a l’adrea que a efectes de comunicaci consti al contracte, mitjanant carta postal certificada amb acusament de recepci o un altre mitj que justifiqui l’enviament i la recepci. En aquesta comunicaci s’ha de precisar la data en qu se suspendr el subministrament si no s’abona el deute.
  • No es pot interrompre el servei per impagament en dia festiu ni en viglies de festius.
  • El servei l’han de reposar com a mxim el dia segent de l’abonament de la quantitat endeutada i del pagament de la reconnexi.

Cal recordar que, en carcter general, si l’abonat t en trmit una reclamaci davant de la Generalitat de Catalunya, l’empresa elctrica no podr procedir a la suspensi del subministrament elctric fins que recaigui resoluci de la reclamaci.

Les despeses per la suspensi sn a crrec de la companyia i la reconnexi a crrec del consumidor, que ha d’abonar el doble dels drets de connexi vigents.

Anar a inici de pgina

7. Resoluci del contracte
Motius:

 • Impagament de les factures durant ms de dos mesos des de la data de suspensi del servei.
 • Frau
 • No permetre l’entrada en dies hbils al personal autoritzat per la companyia; negligncia en la custdia dels equips de mesura i control o en la installaci d’equips correctors.

Per realitzar aquesta resoluci del contracte, s necessari que la causa de la resoluci consti acreditada documentalment i que us l’hagin notificat fefaentment.

Anar a inici de pgina

8. Verificaci de les installacions
Podeu sollicitar la verificaci de l’equip comptador quan feu modificacions dels contractes de baixa tensi a fi d’acreditar el seu correcte funcionament.

Sempre que creieu que hi ha problemes de facturaci per mal funcionament del comptador, podeu sollicitar una verificaci del correcte funcionament.

Aquesta verificaci la realitza el Servei d’Autombils i Metrologia de la Generalitat de Catalunya (vegeu "Sollicitud de verificaci oficial de comptadors" a la pgina web de l'Oficina de Gesti UnificadaLink extern).

Si es demostra que hi ha un mal funcionament, la companyia ha de fer una refacturaci a fi i efecte de solucionar l’error.

Anar a inici de pgina

9. Reclamacions
Les companyies elctriques estan obligades a disposar de fulls oficials de reclamacions a disposici dels clients.

La competncia per resoldre les reclamacions i discrepncies que es plantegin correspon al Departament d'Economia i Finances, que t atribuda la competncia en matria d’energia i d’installacions elctriques.

Recordeu, per, que quan la vostra companyia estigui adherida a una Junta Arbitral de Consum, caldr interposar la vostra reclamaci davant d’aquest organisme. En aquest cas, una sollicitud de mediaci i/o arbitratge.

Anar a inici de pgina

10. Recomanacions per contractar la llum

 • Heu de saber que s’ha liberalitzat el mercat energtic i que podeu escollir amb qui contractar l’electricitat i el gas: podeu optar per companyies diferents o que sigui la mateixa companyia qui us subministri el gas i l’electricitat.
  • D’aquesta manera podreu contractar a Tarifa (preu fixat) o a Lliure Mercat (preu pactat).
  • Per veure si realment us surt a compte contractar a Tarifa o a Lliure Mercat heu de comparar el preu que pagveu per Tarifa durant l’any anterior amb el clcul del que pagareu si contracteu a Lliure Mercat.
  • Abans de canviar el contracte, consulteu amb la companyia actual els requisits per fer el canvi.
 • Consulteu diverses empreses de subministrament per escollir les millors condicions de contractaci.
 • Assessoreu-vos sobre les tarifes, els descomptes i els serveis extres que ofereixen.
 • Compareu tarifes.
 • La publicitat s vinculant: podeu exigir el compliment.
 • Llegiu detingudament les condicions del contracte abans de signar-lo, especialment la lletra petita.
 • Fixeu-vos en la durada del contracte, si es prorroga automticament i si hi ha clusula de penalitzaci per rescindir-lo.
 • Penseu que algunes empreses poden demanar-vos un dipsit de garantia “fiana” en el moment de contractar: dipsit que us han de justificar.
 • Assabenteu-vos de les dades que us demanen i de la documentaci que heu de presentar.
 • Contracteu la tarifa i els serveis que ms s’ajustin a les vostres necessitats.
 • Utilitzeu la forma de pagament que considereu ms convenient.
 • En el contracte ha de constar:
  • La vostra identificaci i la de l’empresa subministradora.
  • Els serveis contractats.
  • Les tarifes aplicables.
  • La domiciliaci bancria, si s’escau.
  • El procediment a seguir en cas d’impagament de factures.
  • El resum del procediment per resoldre reclamacions.
  • L’adrea i telfons de contacte per atendre els clients.
  • El perode contractual, causes i formes d’extinci del contracte.
  • El procediment a seguir per a l’exercici dels drets d’accs, oposici, rectificaci, restricci i cancellaci de les dades de carcter personal.
  • Els supsits que donen dret a exigir la constituci d’un dipsit i la seva forma i procediment de constituci, cancellaci i devoluci.
 • Demaneu el contracte escrit: la companyia noms podr exigir-vos el compliment d’all que figura en el contracte.
 • Els contractes de subministrament bsic han d’estar a la vostra disposici en catal i en castell.
 • Les empreses estan obligades a disposar de Fulls Oficials de Reclamaci/Denncia.
 • s una garantia contractar amb una empresa adherida a una Junta Arbitral de Consum.

Atenci!!!

Si rebeu a casa la visita inesperada d’un/a venedor/a que us ofereix un servei (per canviar de companyia de la llum, del gas, del telfon…), tamb heu de tenir en compte:

 • Si realment us interessa el servei que us estan oferint.
 • No us precipiteu en prendre una decisi.
 • Compareu el preu actual amb el preu que us ofereixen.
 • Llegiu detingudament el contracte.
 • No signeu cap document en blanc.
 • No faciliteu les dades bancries si no esteu ben segurs i convenuts.
 • El contracte de subministrament s’ha de formalitzar per escrit en doble exemplar, datat i firmat per vosaltres.
 • Us han de lliurar el Document de Revocaci que us permetr anul•lar durant 7 dies el contracte signat al vostre domicili, enviant-lo a l’adrea indicada i conservant el justificant d’enviament.
 • Penseu si teniu algun finanament pendent de pagament amb l’actual empresa de subministrament del servei bsic.
 • Abans de canviar de companyia consulteu amb l’actual els requisits per fer el canvi.

Si rebeu una oferta comercial per telfon (per canviar de companyia del gas, de la llum, de telfon…) tamb heu de tenir present que:

Us han d’informar clarament, al principi de la conversa de:

 • La identitat del de/la venedor/a
 • La finalitat comercial
 • Les caracterstiques essencials del producte/servei
 • El preu
 • El dret de desestiment
 • Us han d’enviar la justificaci escrita del contracte.
 • Teniu 7 dies per anullar el contracte.
 • Penseu si teniu algun finanament pendent de pagament amb l’actual empresa de subministrament del servei bsic.
 • Abans de canviar de companyia consulteu amb l’actual els requisits per fer el canvi.

  Anar a inici de pgina

     

© 2007 Agència Catalana de Consum