Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Temes de Consum > EtiquetatgeTextilCalçatPell
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Etiquetatge Tèxtil - calçat i pell

Imatge de navegaciInformaci General
Imatge de navegaciLegislaci
Imatge de navegaciPreguntes

Informaci general

1. Qu s’entn per etiqueta?
2. L'etiquetatge dels productes txtils
2.1. Qu sn productes txtils?
2.2. Contingut obligatori a l'etiquetatge de productes txtils
2.3. Contingut no obligatori a l'etiquetatge de productes txtils
3. L'etiquetatge del calat
4. Etiquetatge de la pell

L'etiquetatge dels productes s obligatori i prov directament de dos drets dels consumidors: dret a la seguretat i dret a la informaci.

L’etiqueta facilita als consumidors dades sobre el producte i aix li permet escollir en funci dels seus gustos, necessitats i exigncies.

1. Qu s’entn per etiqueta?
s tota llegenda, marca, imatge o altre element o signe descriptiu o grfic, escrit, imprs, estampat, litografiat, marcat, gravat, adherit o subjecte a l’envs o al propi producte. Etiquetatge s tota informaci escrita, impresa o grfica relativa a un producte que preceptivament l’ha d’acompanyar.

Una de les funcions ms importants de l'etiquetatge s identificar el responsable del producte, que pot ser el fabricant, distribudor, venedor, importador o, fins i tot, el marquista.

A les etiquetes sempre ha de constar:

 • El nom genric del producte.
 • La identificaci del responsable del producte. s un requisit necessari per saber a qui es pot reclamar, si cal.
 • Les instruccions d's i l'advertiment de riscos previsibles.
 • Les etiquetes dels productes catalans amb denominaci d'origen protegida, denominacions geogrfiques, indicacions geogrfiques protegides i marques de qualitat han d'estar, com a mnim, en catal.

Anar a inici de pgina

2. L'etiquetatge dels productes txtils

2.1. Qu sn productes txtils?
Considerem que sn productes txtils aquells compostos exclusivament de fibres txtils, els que com a mnim tinguin un 80% de fibres txtils, els recobriments de mobles, paraiges i para-sols, les parts txtils dels revestiments del sl, parets, matalassos, articles de cmping, folres d’abrics, guants i calat, sempre que continguin com a mnim un 80% de fibres txtils.

Tamb ho sn aquells productes txtils incorporats a altres productes quan aix es digui a la seva composici.

Anar a inici de pgina

2.2. Contingut obligatori a l'etiquetatge de productes txtils

 • Els productes txtils han d’anar correctament etiquetats.
 • L’etiqueta ha de ser d’un material resistent, que estigui cosit o fixat de forma permanent i ha de tenir la mateixa vida til que la pea.
 • Si estem davant d’un producte txtil embolicat, l’etiquetatge tamb ha de constar a l’embolcall, llevat que l’etiqueta es pugui veure perfectament des de fora.
 • Quan comprem teixits, l’etiquetatge ha d’estar teixit o cosit a la pea cada tres metres o mitjanant una etiqueta adherida als dos extrems.
 • L’etiqueta ha d’incloure obligatriament la informaci segent:
  • El nom, l'adrea i el NIF del fabricant, comerciant o importador.
  • Els productes fabricats a Espanya han de fer-hi constar el nmero de Registre Industrial del fabricant.
  • Els productes importats de fora de la Uni Europea han de dur el nmero d’identificaci fiscal de l’importador.
  • La composici del producte, als articles de confecci i de punt txtil: de cot, llana, etc.

Etiquetatge de composici:

a. Txtils fets d’una sola fibra:

Quan veiem la inscripci 100% pur, acompanyant la denominaci d’una fibra, vol dir que sn les niques expressions permeses per explicar que el producte txtil inclou exclusivament aquesta fibra. Ex: 100% pura llana verge.

b. Txtils amb ms d’una fibra:

 • Si una de les fibres representa com a mnim el 85% del pes total, hi ha tres denominacions possibles:

1. el nom de la fibra i el seu percentatge en pes, ex: cot 90%
2. el nom de la fibra i la indicaci de 85% mnim
3. la composici percentual completa del producte, ordenada de major a menor: cot 85%, licra 15%

 • Si cap de les fibres arriba al 85% del pes total, el producte txtil es designar amb la denominaci i el percentatge en pes, almenys, de les dues fibres amb percentatges ms grans; i desprs l’enumeraci de les denominacions de la resta de fibres, en ordre decreixent, segons el seu percentatge en pes, indicant-ne o no aquest darrer percentatge.
 • Si en el conjunt de fibres cadascuna representa menys del 10% de la composici del producte, es podr designar amb la denominaci altres fibres, i desprs el seu percentatge global.
 • Si una fibra forma part de la composici del producte i en t menys del 10%, se n’especificar la composici percentual completa.
Pura llana verge
Ric en llana verge
Cotó
Seda
Lli

Anar a inici de pgina

2.3.Contingut no obligatori a l'etiquetatge de productes txtils
Hi ha dades que, tot i que no sn obligatries, aporten informacions sobre el producte i la seva conservaci: com rentar (mullat o sec, a m o a mquina...), si es pot utilitzar lleixiu o no, si admet o no planxa o eixugadora...

Etiquetatge de conservaci:
(els podeu trobar al web de "International Association for Textile Care Labelling"link extern - link tamb disponible a l'apartat Enllaos-)

Tot i que aquest tipus d’etiquetatge no s obligatori al nostre pas, est present prcticament en tots els articles txtils ats el seu carcter essencial i prctic, perqu pot evitar possibles deterioraments dels articles a causa d’un tractament de neteja incorrecte.

Si b no s obligatori aquest etiquetatge de conservaci, en cas que s’indiqui ha d’sser correcte.

La simbologia emprada correspon a una norma internacional d’ISO (Organitzaci Internacional de Normalitzaci), s propietat de Ginetex i cont 5 smbols internacionalment reconeguts: (Neteja en mullat; Neteja en sec; Producte; Assecatge i Planxament).

Es pot rentar amb aigua
Es pot utilitzar lleixiu
Temperatura de planxat
Neteja en sec
Temperatura de l'assecadora

Anar a inici de pgina

3. L'etiquetatge del calat
L'etiqueta del calat ha d'informar sobre el material utilitzat en la fabricaci de totes tres parts del calat: l'empenya, el folre, i la plantilla i sola, que es representen de la manera segent:

 • Empenya: cara exterior de la sabata, va unida a la sola.
 • Folre i plantilla: format pel folre de l’empenya i la plantilla, s el revestiment intern de la sabata.
 • Sola: part inferior del calat, est sotmesa a desgast i va unida a l’empenya.

Els smbols corresponents al material utilitzat sn els segents:

 • Cuir: pell d’algun animal adobada
 • Cuir untat: cuir que t la superfcie recoberta d’una capa d’untament o contrapegat que no supera un ter de l’espessor, per que s superior a 0.15mm
 • Txtil: materials txtils, tant naturals com sinttics.
 • Altres materials: materials diferents als anteriorment esmentats.


L'etiqueta ha de ser visible i estar ben fixada, almenys, en una sabata de cada parell i no pot induir a error.

L'etiqueta ha d'indicar el material que representi almenys el 80% de la composici de les diverses parts del calat, i si cap material no representa com a mnim el 80%, ha d’indicar els dos materials principals del calat.

Cartell explicatiu
Als punts de venda del calat, i en un lloc destacat, ha d’existir un cartell que expliqui el significat dels pictogrames que poden aparixer a l’etiquetatge del calat.

Parts del calat
Empenya
Folre i plantilla
Sola

Materials utilitzats
Cuir
Cuir unitat
Tèxtil
Altres materials

Normalitzaci de talles
A l’estat espanyol, tradicionalment hi havia una numeraci diferent a la resta d’estats de la UE. El nostre calat es tallava amb un nmero menys; aix era degut a la diferent forma de mesurar els peus.

Per tal d’evitar els problemes que aix comportava, es va aprovar una normativa per harmonitzar les talles del calat. Aix, ara a tota l’Europa Continental tenim la mateixa talla de calat.

Anar a inici de pgina

4. Etiquetatge de la pell
A l’etiquetatge de la pell s’inclouen els productes de vestir, cobrellits, catifes i tapissos.

Aquests articles han de portar una etiqueta informativa on constin les segents dades:

 • Identificaci del fabricant
 • Composici: espcie animal del que procedeix, pas d’origen de la pell, part del cos utilitzada (cua, llom…), quan sigui necessari
 • Quan estigui confeccionat a Espanya, ho ha d’indicar
 • Referncia per identificar el producte a la factura

Totes aquestes dades han de constar a l’etiqueta que ha d’estar fixada a la pea i les lletres han de tenir una altura mnima de 2 mm.

Anar a inici de pgina

     

© 2007 Agència Catalana de Consum