Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Temes de Consum > ServeisTuristicsLleure
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Serveis turístics Lleure

Imatge de navegaciInformaci General
Imatge de navegaciLegislaci
Imatge de navegaciPreguntes
Imatge de navegaciPublicacions

Informaci general

1. Parcs aqutics
1.1. Reclamacions i denncies
2. Activitats fisicoesportives en el medi natural. Esports d’aventura
2.1. Reclamacions

1. Parcs aqutics
Sn parcs aqutics, aquells recintes tancats on s'ofereix als usuaris mltiples i diverses atraccions que potencien el gaudiment de l'aigua com a element principal d'un joc (piscines d'onades, tobogans, pendents fluvials…). A ms a ms, presenten altres alternatives complementries d'esbarjo, com ara restaurants, esports…

Els consumidors tenen dret a trobar-hi les condicions de seguretat necessries per gaudir de les installacions sense risc i per aquest motiu totes les installacions dels parcs aqutics hauran d'estar senyalitzades i les atraccions hauran de disposar d'un cartell en el qual, amb carcters visibles, s'informi a l'usuari de les caracterstiques i instruccions per a la seva utilitzaci, i del nombre i disposici de monitors i socorristes, si s'escau.

s per aix que les atraccions d'un parc aqutic hauran d'estar construdes de manera que la seva correcta utilitzaci no comporti perill a l'usuari. Al recinte ha d’haver un local, degudament senyalitzat, destinat a s exclusiu del servei mdic per portar a terme qualsevol atenci sanitria d'urgncia bsica. Aix mateix, aquestes installacions han de disposar de socorristes degudament uniformats.

Tant els parcs aqutics com cadascuna de les atraccions tenen un aforament limitat, i per tant poden denegar-nos l'entrada per aquest motiu.

Tamb hi ha obligaci de tenir serveis higinics a una distncia mxima de les atraccions de 100 m.

Els parcs aqutics han de tenir monitors, degudament uniformats, que vetllin pel bon s de les atraccions. Aquests seran ajudats pels encarregats de seguretat de l'empresa que podran expulsar del recinte aquelles persones el comportament de les quals sigui perills o molest, o impliqui transgressi de les normes establertes, ja que els usuaris d’aquestes installacions hauran d'observar en tot moment un comportament cvic, seguir les instruccions de monitors, vigilants i socorristes i hauran de complir les normes contingudes en el Reglament de rgim intern del parc, que estar exposat pblicament per a coneixement de tothom.

Anar a inici de pgina

1.1. Reclamacions i denncies
Els parcs aqutics han de disposar de fulls de reclamacions. Si teniu algun problema en la prestaci del servei, podeu demanar aquests fulls i intentar arribar a un acord amb l'empresa propietria del parc. Si aix no fos possible, podeu presentar una reclamaci a l'oficina municipal o comarcal ms propera al vostre domicili. Per a ms informaci consulteu el tema de consum Reclamacions.

En el cas que considereu que hi ha incompliment de la normativa en la prestaci del servei en un parc aqutic podeu presentar una denncia, on exposareu els fets, a la Direcci General de Turisme Link extern.

Anar a inici de pgina

2. Activitats fisicoesportives en el medi natural. Esports d’aventura
En els ltims anys s'ha posat molt de moda la prctica de rfting, descens de barrancs, esqu de fons, ultralleuger, paramotor, vol a motor, paracaigudisme, bal aerosttic, vela, esquisurf (wakeboard), surf, rem, parapent, motonutica, caiac de mar, piragisme…
Les activitats fisicoesportives es practiquen en el medi natural amb finalitats recreatives i de lleure.
Les empreses i entitats que es dediquen a l'organitzaci d'activitats fisicoesportives en el medi natural amb finalitat recreativa han de:

 • Estar inscrites en el Cens d'organitzadors/es d'activitats fisicoesportives en el medi natural que t carcter pblic i s gestionat pel Consell Catal de l'Esport.
 • Tenir a disposici del pblic la llista de preus, els impostos aplicables, els serveis i activitats que ofereixen i el lloc on es realitzen.
 • Tenir contractada una plissa d'assegurances d'accidents personals per a les persones practicants.
 • Tenir contractada una plissa d'assegurances de responsabilitat civil per cobrir els riscos del desenvolupament de les activitats fisicoesportives.
 • Disposar d'un responsable tcnic de l'activitat i de personal tcnic que ha d'acompanyar els practicants durant l'execuci de l'activitat. Aquests professionals han de ser majors d'edat i disposar del ttol corresponent que els acrediti com a tals, homologat per l'Escola Catalana de l'Esport, i en tot cas el de socorrista.
 • Tenir els equips i el material propi per a la prctica de l'activitat, d'acord amb el que exigeix la normativa vigent.
 • Si hi ha menors d'edat que volen participar en aquest tipus d'activitats, noms ho poden fer prvia autoritzaci per escrit de pares o tutors. Aix mateix, els organitzadors poden posar limitacions per edats, estat fsic, salut o coneixement previ de l'activitat contractada.

Abans de practicar una d'aquestes activitats us han d'informar de:

 • Descripci de l’activitat i riscos fsics que comporta.
 • Descripci de l’espai fsic on s’ha de desenvolupar l’activitat: destinaci i trajecte a recrrer.
 • Mesures que han d’adoptar-se per preservar el medi natural i altres elements de l’entorn.
 • Equip i material que ha d’utilitzar-se.
 • Coneixements que es requereixen, dificultats que implica la prctica de l’activitat i comportament a seguir en cas de perill.
 • Existncia d’una d’assegurana amb les seves condicions i quanties.
 • Pla d’emergncia, quan l’activitat ho requereixi.
 • Existncia de fulls de reclamaci a la seva disposici.
 • Edat i condicions mnimes per poder participar en l’activitat.
 • Full de servei, que ha de contenir el preu i la forma de pagament.

Recordeu que sempre us han d'assessorar i acompanyar tcnics especialistes.
Els monitors sempre han de dur una farmaciola de primers auxilis.
Els equips que feu servir han d'estar homologats pels organismes competents.
Informeu-vos abans de comenar del tipus d'indumentria, l’itinerari, les mesures de seguretat i la dificultat.

Anar a inici de pgina

2.1. Reclamacions
Les empreses que es dediquen a impartir aquestes activitats han de tenir fulls de reclamacions a disposici dels consumidors.
En cas que el servei prestat no sigui correcte, podeu demanar els fulls de reclamaci a l'empresa responsable i, si no arribeu a un acord, podeu presentar una reclamaci. Per a ms informaci consulteu el tema de consum Reclamacions.

Anar a inici de pgina

     

© 2007 Agència Catalana de Consum