Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Temes de Consum > VehiclesCompraLloguer
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Vehicles Compra-Lloguer

Imatge de navegaciInformaci General
Imatge de navegaciLegislaci
Imatge de navegaciPreguntes

Informaci general (actualitzada a 31.03.2008)

1. La compra d'un vehicle
1.1. Requisits del contracte de compra
2. El lloguer de cotxes
2.1. Recomanacions
3. Com puc reclamar?

1. La compra d'un vehicle
En el moment de decidir quin model de vehicle us voleu comprar, val la pena que tingueu en compte l's que li penseu donar, les persones que l'han d'utilitzar, si fareu trajectes llargs o curts i la inversi econmica que esteu disposats a fer. s molt important que compareu els preus en diversos establiments.

Si el vehicle que voleu no s al dipsit del venedor, caldr fer una comanda. En aquest cas, abans de signar qualsevol contracte, llegiu b totes les clusules i determineu amb el venedor la manera de fer el pagament.

Abans de decidir quin vehicle voleu comprar, us podeu informar del seu consum de combustible i les emisions de CO2. Els establiments han de tenir exposat un cartell que us informi sobre el consum de combustible dels model i les emissions de CO2 i tenir a disposici del consumidor una guia de consum de combustible i emissions de CO2. Aix mateix, tots els vehicles nous han de tenir una etiqueta que us informi sobre aquests punts.

Anar a inici de pgina

1.1. Requisits del contracte de compra
Al contracte de compra han de constar les dades segents:

 • El nom i l'adrea de totes dues parts, amb la identificaci detallada del venedor.
 • El lloc i la data de lliurament del vehicle.
 • El preu desglossat del vehicle, especificant la part que correspon a l'IVA i la de l'impost de matriculaci.
 • El nmero d'identificaci del vehicle.
 • La marca i el model del vehicle.
 • La signatura de totes dues parts.

Per la seva banda, el venedor us ha de lliurar la documentaci segent:

 • El contracte de compra-venda.
 • La fitxa tcnica del vehicle.
 • La factura i el rebut amb la data corresponent. Cal recordar que l'impost de circulaci s'ha de liquidar anualment a l'Ajuntament d'on viu el propietari.

El venedor est obligat sempre a lliurar un vehicle conforme, s a dir, que:

 • S'ajusti a la descripci feta o al model que us va ensenyar.
 • Sigui apte per a l's al qual ordinriament es destinen els vehicles del mateix tipus.
 • Sigui apte per un s especial si aix ho vreu pactar amb el venedor.
 • Tingui la qualitat i prestacions habituals que es puguin esperar d'un vehicle del mateix tipus.

El venedor respon dels defectes que es manifesten en el vehicle durant DOS ANYS des del seu lliurament, excepte en els de segona m, en qu el termini s’ha de pactar, per no podr ser inferior a un any. No obstant:

 • Si el defecte del b es manifesta als sis mesos del lliurament, es presumeix que ja hi era quan es va lliurar.
 • Heu d’informar al venedor del defecte en el termini de dos mesos des que el coneixeu.

Si, a ms a ms d’aquests drets que t el consumidor el venedor del vehicle ofereix com a deferncia una garantia comercial, s’ha de lliurar aquesta per escrit amb el contingut obligatori segent:

 • Identificaci de les dades del vehicle sobre el qual recau la garantia comercial.
 • Nom i adrea de qui ofereix la garantia comercial
 • Els drets del consumidor com a titular de la garantia comercial
 • El termini de durada de la garantia comercial i el seu abast territorial
 • Les vies de reclamaci de que disposa el consumidor


En cas que compreu un vehicle de segona m i us facin signar un contracte sobre l’estat en que est s convenient llegir-lo b abans de signar i decidir-se per la compra.

Tamb abans de comprar un vehicle usat, s convenient llegir la seva fitxa tcnica.

Si adquirim el vehicle a un particular, aquest ha de respondre durant 6 mesos dels possibles vicis ocults que puguin aparixer.

Anar a inici de pgina

2. El lloguer de cotxes
Abans de llogar un vehicle s convenient comparar els preus que ofereixen diversos establiments, ja que s un servei amb preus lliures i que, per tant, poden variar molt d'una empresa a una altra. Els preus han d'estar exposats en una llista desglossada per vehicles i per la modalitat del lloguer (per dia, per setmana, amb quilometratge limitat o illimitat...).

El preu anunciat ha de ser el preu total, amb l'impost de l'assegurana de danys a tercers incls i amb tots els altres impostos tamb inclosos. Si es poden fer assegurances optatives, cal indicar-ne l'import.

Normalment, les companyies exigeixen una edat mnima d'entre 21 a 23 anys per llogar un vehicle i, de vegades, tamb una certa antiguitat del perms de conduir.

Per llogar un vehicle haureu de signar un contracte d'arrendament on han de constar les vostres dades i les de l'establiment, les del vehicle i les condicions del lloguer. Llegiu atentament el contracte abans de signar-lo i guardeu-vos-en una cpia.

Si patiu cap accident o avaria amb un vehicle llogat, poseu-vos rpidament en contacte amb l'establiment arrendador.

Recordeu-vos que, excepte si es pacta el contrari, la benzina i les possibles multes sn a crrec del client.

Si pagueu amb una targeta de crdit, anoteu l'import del lloguer en el comprovant. Si pagueu en metllic, probablement us exigiran un dipsit que us ser retornat quan lliureu el vehicle.

En cas de conflicte, podeu fer-ho constar en els fulls de reclamaci.

Anar a inici de pgina

2.1. Recomanacions

s molt important que abans de signar el contracte reviseu l'estat del vehicle: xasss, vidres, para-xocs, focus, etc. Si hi trobeu cap desperfecte demaneu que consti per escrit en el contracte de lloguer.

Comproveu quin tipus d'assegurana cobreix el vehicle. Penseu que sn recomanables les assegurances a tot risc, si b, cal vigilar les franqucies per si heu de pagar una part de la reparaci en cas de sinistre. Consulteu el tema de consum: Assegurances, l'apartat "4.2.1. Assegurana obligatria de vehicles autombils").

s preferible retornar el vehicle en hores d'oficina, perqu la companyia pugui comprovar-ne l'estat desprs que l'hagueu usat.

Anar a inici de pgina

3. Com puc reclamar?
Si no quedem conformes amb el producte o servei adquirit i no s possible arribar a un acord amb l’empresa, demanarem un full oficial de reclamaci i el portarem a l'Oficina Municipal o Comarcal d’Informaci al Consumidor ms propera al nostre domicili (vegeu "Adreces d'inters" a l'apartat Enllaos), on ens informaran de les vies ms oportunes a seguir.

Anar a inici de pgina

     

© 2007 Agència Catalana de Consum