Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Preus

Imatge de navegaciInformaci General
Imatge de navegaciLegislaci
Imatge de navegaciPreguntes

Informaci general

1. Els preus dels productes
1.1. Preus de venda
1.2. Preu per unitat de mesura
2. Els preus dels serveis

En la gran majoria de serveis i productes de consum el preu s lliure, amb l'excepci d'alguns productes de primera necessitat o de matries primeres estratgiques, bns produts o comercialitzats en rgim de monopoli o concessi administrativa i serveis bsics, com ara l'aigua, la llum, el gas, el telfon...
La llei, per, obliga els establiments a donar la mxima informaci sobre els preus dels productes i serveis, de manera que aquest pugui ser exigible pel client, ja que el preu anunciat vincula l'establiment.

1. Els preus dels productes

1.1. Preus de venda
El preu de venda s el preu final d’una unitat del producte o d’una quantitat determinada d’un producte, amb impostos inclosos i despeses de tramesa, si n’hi ha.
Els preus de venda han d'estar indicats amb cartells o amb etiquetes visibles, expressats de forma inequvoca, fcilment identificable i clarament llegible i han d'estar precedits de les sigles PVP - preu de venda al pblic -. Aquest preu inclou els impostos (IVA, p. ex.) i les despeses, si s que n'hi ha.
Queden dispensats de l’obligaci de mostrar el preu, per raons de seguretat, les joieries i les pelleteries.
Aix mateix tamb es pot dispensar, mitjanant Decret, de l’obligaci d’indicar els preus en aquelles mercaderies que, pel seu preu elevat, puguin ser causa objectiva d’inseguretat per a l’establiment que es tracti. La dispensa d’aquesta obligaci la poden sollicitar, en casos especfics, les entitats representatives d’un sector.

Anar a inici de pgina

1.2. Preu per unitat de mesura

 • El preu per unitat de mesura s el preu final, inclosos els impostos, per quilo, litre, metro, metro quadrat o metro cbic del producte o una unitat de producte.
 • En productes cosmtics i complements alimentaris, la unitat de mesura ser referida a 100 g o 100 ml.
 • Per al tabac de pipa la unitat de mesura ser referida al 100 g.
 • En els ous, la unitat de mesura ser la dotzena.
 • Tamb han d’indicar el preu per unitat de mesura en els supsits segents:
  • En tots aquells productes que hagin de portar una indicaci de la quantitat a la magnitud de la qual hagin de referir-se.
  • En els productes comercialitzats per unitats o peces, utilitzant-se en aquest supsit l’u com a referncia de la unitat.
 • No s necessria la indicaci del preu per unitat de mesura:
  • a) Quan aquest sigui idntic al preu de venda.
  • b) Quan els productes es comercialitzin en quantitats inferiors a 50 grams o millilitres.
  • c) En els productes de diferent naturalesa que es venguin en un mateix envs i no es comercialitzin individualment productes idntics als que els componen.
  • d) En els productes comercialitzats per venda automtica.
  • e) En les porcions individuals de gelats.
  • f) En els vins de taula amb indicaci geogrfica i en els vins amb denominaci d’origen.
  • g) En les begudes espirituoses amb indicaci geogrfica.
  • h) En els productes alimentaris de fantasia.
 • Excepte en aquests supsits, qualsevol publicitat o campanya comercial que faci esment del preu dels productes ha d’indicar tamb el preu per unitat de mesura.
 • Els preus dels productes oferts a granel (producte que no es troba envasat i que es mesuri o pesi davant les persones consumidores i usuries):
  • S’han de referir al producte per no poden incloure la tara de l’embolcall o protecci aliena a aquest.
  • El preu que es pot cobrar sempre ser el referit al pes net del producte.
  • El pes net d’aquells productes congelats en qu la venda a granel estigui permesa s’entendr amb les tolerncies que la normativa especfica determini.
 • La llista de preus dels rtols fixos ha d'estar, almenys, en catal.

Anar a inici de pgina

2. Els preus dels serveis
Els preus dels serveis han d'estar indicats amb cartells o amb llistes. Els preus sn totals i complets, s a dir, inclouen impostos i crregues (l’IVA...). La llista de preus ha d'estar, com a mnim, en catal.
En el cas dels restaurants, els preus s'han d'exhibir tant a l'interior com a l'exterior del local. En canvi, els bars nicament han d'exhibir els preus a l'interior del local, de manera visible. Tant els restaurants com els bars han de tenir les cartes de preus, almenys, en catal.

Anar a inici de pgina

     

© 2007 Agència Catalana de Consum