Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Temes de Consum > TarifacioAddicional
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Tarifació addicional (803, 806, 807 i 907)

Imatge de navegaciInformaci General
Imatge de navegaciLegislaci
Imatge de navegaciPreguntes

Informaci general

1. Els nmeros telefnics de tarifaci especial
2. Els serveis de tarifaci addicional (803, 806, 807, 907)
2.1. Qu sn?
2.2. Com identificar-los?
2.3. Sn de lliure accs?
2.4. Quant costen aquestes trucades? Han d’informar del preu?
2.5. Hi ha un lmit de temps per trucar?
2.6. Es pot demanar la desconnexi d’aquests nmeros telefnics?
2.7. s possible connectar-se a aquests serveis si es navega per Internet?
2.8. De qu s’ha d’informar a l’usuari en una pgina web si es connecta a un 907?
2.9. Com es pot saber en la factura telefnica si s’ha trucat a un nmero de tarifaci addicional?
2.10. Em poden tallar la lnia si no pago la factura telefnica per no estar d’acord amb els serveis de tarifaci addicional facturats?
3. Com i on denunciar o reclamar?
4. Consells prctics d’s dels serveis de tarifaci addicional
4.1. Abans de realitzar la trucada telefnica o la connexi a Internet
4.2. Durant la trucada o quan esteu navegant per Internet
4.3. Desprs de la trucada o connexi a Internet


1. Els nmeros telefnics de tarifaci especial
Hi ha uns nmeros de telfon que sn parcialment o totalment gratuts:

 • 112: servei d'emergncies, totalment gratut.
 • 900: tots els nmeros que comencen amb aquestes tres xifres sn totalment gratuts.
  901: tots els nmeros que comencen amb aquestes tres xifres sn de facturaci compartida entre l'emissor/a i el/la receptor/a de la trucada telefnica.

I n’hi ha d’altres de preu ms elevat:

 • 902: totes les trucades a nmeros que comencen amb aquestes tres xifres tenen un preu similar a una trucada provincial.
 • 905: per als serveis de trucades massives, s a dir, s utilitzat per una empresa quan presta un servei amb previsi de rebre un gran nombre de trucades durant un determinat perode de temps (enquestes, estudis de mercat, votacions, etc.).

Anar a inici de pgina

2. Els serveis de tarifaci addicional (803, 806, 807, 907)

2.1. Qu sn?
Els serveis de tarifaci addicional sn aquells que, a travs d’una trucada telefnica o d’una connexi a Internet, mitjanant un determinat prefix (803, 806, 807 i 907), comporten una retribuci per la prestaci d’uns serveis d’informaci o entreteniment i, en conseqncia, repercuteixen als usuaris un cost addicional a part del cost de la prpia trucada.

Anar a inici de pgina

2.2. Com identificar-los?
Aquests prefixos, segons la normativa, han passat a sser, des de l’1 de gener de 2004, exclusivament: 803, 806, 807 i 907 en lloc de 903 o 906.

 • El 803 s per a serveis d’s exclusiu per als majors de 18 anys, a travs del qual es presten determinats serveis (per ex. de caire ertic o pornogrfic).
 • El 806 recull els serveis d’oci i entreteniment que hauran d’informar de l’edat dels destinataris en cada cas. Aqu s’inclouen les activitats de diversi, passatemps, joc o atzar, concursos o sorteigs, astrologia o predicci del futur.
 • El 807 ofereix serveis professionals o activitats empresarials.
 • El 907 ofereix tant serveis professionals, d’oci i entreteniment com serveis classificats per a adults, noms en la transmissi de dades, s a dir, per Internet.

Anar a inici de pgina

2.3. Sn de lliure accs?
Actualment tots els serveis de tarifaci addicional que es presten a travs de telfons que comencen per 803, 806 o 807 sn de lliure accs, excepte:

 • Els nmeros que comencen per 803, 806 i 807 seguits de les xifres 6,7,8 o 9.
 • Tampoc no sn de lliure accs els nmeros que comencen per 907 (d’accs a travs d’Internet).

En aquests casos els abonats que ho desitgin hauran de sollicitar expressament al seu operador telefnic l’accs a aquests serveis mitjanant sollicitud escrita amb indicaci de la data i la seva signatura de l'abonat o del seu representant o apoderat.

Anar a inici de pgina

2.4. Quant costen aquestes trucades? Han d’informar del preu?
El preu per minut de les trucades realitzades des del telfon fix o mbil oscilla entre 0,35 euros o menys en el tram ms barat i 3,45 euros o ms en el tram ms car.

Si es truca a aquests nmeros, abans d’iniciar-se la connexi al servei de tarifaci addicional s’ha d’informar a l’usuari, mitjanant una locuci de:

 • El preu mxim per minut de cada trucada, tant si la trucada es fa des d’un telfon fix o des d’un telfon mbil.
 • El tipus de servei de tarifaci addicional al qual es va a accedir.
 • La identitat del titular del nmero telefnic al qual es truca.
 • En tot cas el preu que es cobra per aquest tipus de serveis no es podr aplicar fins que l’usuari sigui informat mitjanant una locuci, la durada de la qual ser de 15 segons i transcorregut un perode de 5 segons des del moment en el qual finalitzi aquesta.

En la publicitat d’aquests serveis s’ha d’indicar el preu mxim del minut amb impostos inclosos i diferenciar si la trucada telefnica es fa des d’un telfon fix o des d’un telfon mbil.

El servei ser ms car quan ms alt sigui el dgit que segueix al prefix, s a dir, la quarta xifra.

Les tarifes d’aquests serveis acostumen a ser elevades i, si no ho controleu, us podeu trobar amb una sorpresa en rebre la factura telefnica.

Anar a inici de pgina

2.5. Hi ha un lmit de temps per trucar?
El temps del servei ser limitat a 30 minuts de durada de conversa, passats els quals la comunicaci es tallar automticament.

En les lnies de serveis adreats a la infncia o la joventut, la trucada s’interrompr automticament als 8 minuts i tan sols s’hi podr accedir amb autoritzaci expressa dels pares. El servei es prestar entre les 8 i les 24 hores. En el cas de concursos o sorteigs, la durada mxima ser de 5 minuts.

Anar a inici de pgina

2.6. Es pot demanar la desconnexi d’aquests nmeros telefnics?
Les companyies telefniques han de garantir als seus abonats el dret a la desconnexi de manera gratuta d’aquests tipus de serveis de tarifaci addicional

En el cas de nmero de tarifaci addicional en qu s’hagi fet la connexi amb prvia sollicitud escrita i signada per l’usuari (actualment pels nmeros que comencin per 907-per accedir a travs d’Internet- i pels que comencin per 803,806 i 807 seguits per les xifres 6, 7, 8 o 9) , es t dret a sollicitar tres cop a l’any gratutament l’anullaci de la connexi efectuada.

Si es vol demanar la desconnexi de la resta de nmeros (prefixos 803, 806 i 807, seguits de les xifres 0, 1, 2, 3, 4 o 5) l’abonat ha de comunicar a la seva companyia telefnica la seva voluntat de desconnexi (vegeu el model d’escrit per demanar la desconnexi a l’apartat Enllaos) i aquesta, l’ha de fer efectiva en el termini mxim de 10 dies des de la recepci de la vostra petici. Si la desconnexi no es fa en aquest termini per causes no imputables a l’abonat, seran a crrec de la companyia les despeses derivades del servei la desconnexi del qual se sollicita. Aquesta desconnexi pot ser total (per a tots els serveis o prefixos) o parcial (noms per a alguns d’ells).

Aix mateix, les companyies han d’informar de manera clara per als usuaris, a les factures telefniques, al menys dos cops a l’any, del dret d’aquests a desconnectar-se del servei de tarifaci addicional.

Anar a inici de pgina

2.7. s possible connectar-se a aquests serveis si es navega per Internet?
Si es desitja connectar a aquests serveis a travs d’Internet a travs d’una trucada a un nmero de prefix 907, s’ha de sollicitar expressament per escrit a l’operador telefnic l’accs a aquest servei mitjanant sollicitud escrita amb indicaci de la data i de la signatura de l’abonat.

La trucada que inicialment es fa com a local en l’ordinador, passa a fer-se com a trucada de servei de tarifaci addicional, amb el sobrecost que aix comporta: ja no s’aplica la tarifa plana o d’mbit metropolit, sin que s’aplica la tarifa del 907.

Anar a inici de pgina

2.8. De qu s’ha d’informar a l’usuari en una pgina web si es connecta a un 907?
La informaci que els prestadors dels serveis de tarifaci addicional han de facilitar, prviament a l’accs als continguts d’aquestes "pgines de pagament", s’ha de mostrar clarament a la pantalla, en colors i ha de poder ser reconeguda i acceptada o no pels consumidors i ha d’incloure, almenys, els elements segents:

 • Preu mxim per minut del servei
 • Caracterstiques del servei al qual s’accedeix
 • Nmero telefnic utilitzat per accedir als continguts que siguin objecte de tarifaci addicional.
  Nom i nmero d’identificaci fiscal, o en el seu cas, denominaci social i codi d’identificaci fiscal del prestador del servei de tarifaci addicional.
 • Procediment per finalitzar la comunicaci amb el servei de tarifaci addicional i, en el cas que sigui necessari, per establir l’accs a Internet a travs del nmero de connexi inicial de la persona usuria.
  Informaci d’una pgina web des de la qual persona usuria pot descarregar-se gratutament un programa que eviti les connexions no desitjades ("check-dialer")
 • El preu que es paga per aquest tipus de servei no es pot aplicar fins que a l’abonat que vol accedir-hi li ha estat subministrada aquesta informaci. En tot cas, noms es pot aplicar el preu un cop transcorregut un perode de 20 segons des de l’establiment de la trucada.

Tamb cal saber que:

 • Si un usuari es descarrega un programa per efectuar la marcaci a un nmero de tarifaci addicional (programes marcadors) ha de donar el seu consentiment exprs i desprs de fer-lo servir, ha de poder desinstallar el programa sense dificultat i s’ha de tornar a restablir la configuraci anterior que tenia l’usuari per accedir a Internet.
 • S’ha de posar a disposici de l’usuari dels serveis de tarifaci addicional a travs d’Internet, de manera gratuta, un programa informtic que l’avisi, i si aix ho requereix, que impedeixi la installaci d’aquests programes marcadors no sollicitats i s’ha d’informar a l’usuari de la pgina web des de la qual es pot descarregar aquest programa.

Anar a inici de pgina

2.9. Com es pot saber en la factura telefnica si s’ha trucat a un nmero de tarifaci addicional?
La factura s’ha de desglossar en conceptes independents per cadascun dels serveis facturats. S’han d’especificar els conceptes facturats per serveis de tarifaci addicional separant i reflectint:

 • La part corresponent al servei telefnic disponible al pblic, que inclou el servei de xarxa de tarifaci addicional, la prestaci del qual correspon als operadors telefnics.
 • La part relativa a la remuneraci que correspon al prestador del servei de tarifaci addicional pels serveis d’informaci que ha prestat. En aquesta part s’ha d’indicar la identitat de la persona fsica o jurdica titular del nmero telefnic al qual s’ha trucat, aix com el seu nmero o codi d’identificaci fiscal. En cas que aix no sigui possible l’operador ha d’indicar en la factura la identitat de l'operador de xarxa de tarifaci addicional per tal que l’usuari es pugui adrear a aquest per demanar-li la identificaci del prestador del servei de tarifaci addicional.

L’incompliment d’aquesta obligaci dna dret a que no es produeixi la suspensi o la interrupci del servei de telefonia per impagament de la factura i a la devoluci de la totalitat de l’import d’aquesta si ja s’hagus pagat, fins que es porti a terme l’esmentat desglossament.

Anar a inici de pgina

2.10. Em poden tallar la lnia si no pago la factura telefnica per no estar d’acord amb els serveis de tarifaci addicional facturats?
La disconformitat o desacord no podr donar lloc a la suspensi del servei telefnic si l’abonat paga l’import del mateix, exclosa la part que correspon als prestadors dels serveis de tarifaci addicional.

Anar a inici de pgina

3. Com i on denunciar o reclamar?
En cas de disconformitat amb la facturaci d’aquests serveis:

 • Presenteu una denncia a la Policia, si considereu que heu estat enganyats o estafats per l’empresa prestadora del servei de tarifaci addicional.
 • Teniu dret a pagar nicament el servei de telefonia bsica ms la resta de serveis contractats i a deixar de pagar els imports del servei de tarifaci addicional que cobren els prestadors directes del servei amb els quals no estigueu d’acord, amb la qual cosa en cap cas us podran suspendre o interrompre el servei de telefonia bsica.
 • En aquest cas us aconsellem que presenteu una denncia davant la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions y per a la Societat de la Informaci y que ho comuniqueu a la companyia de telefonia de manera fefaent.
 • Si heu arribat a pagar l’import total de la factura i voleu reclamar la devoluci de l’import de la part corresponent als serveis de tarifaci addicional sobre els quals no esteu d’acord, si no coneixeu les dades de l’empresa titular del servei de tarifaci addicional, podeu adrear-vos per escrit a la companyia prestadora del servei de telefonia (l’operadora) i sollicitar la identificaci del titular que explota el nmero de tarifaci addicional (vegeu a l’apartat Enllaos el "Model de document de sollicitud d’identificaci del prestador de serveis de tarifaci addicional”).

Si coneixeu les dades de l’empresa titular del servei de tarifaci addicional (803,806,807,907), o us les facilita l’operadora, podeu presentar una reclamaci contra aquesta demanant-li els imports que indegudament us hagin cobrat.

Podreu reclamar presentant una sollicitud de mediaci/arbitratge davant una Junta Arbitral de Consum.

Us podeu adrear a l’Oficina Municipal o Comarcal d’Informaci al Consumidor ms propera al vostre domicili o a una Associaci de Consumidors on us informaran de la via ms adient per resoldre la reclamaci.

Sens perjudici d’aix, la Comissi de Supervisi de Serveis de Tarifaci Addicional (Ministeri d’Indstria, Comer i Turisme) i els organismes competents en matria de consum de les diferents administracions pbliques resoldran les denncies administratives que es plantegin.

Anar a inici de pgina

4. Consells prctics d’s dels serveis de tarifaci addicional

4.1. Abans de realitzar la trucada telefnica o la connexi a Internet

 • Fixeu-vos en el prefix del nmero al qual voleu trucar, que determina el tipus de servei que obtindreu (803: exclusiu d’adults; 806: d’oci o entreteniment; 807: serveis professionals; 907: serveis professionals, d’oci o entreteniment i serveis classificats per a adults a travs d’Internet) i en la quarta xifra del nmero –aquella que segueix al prefix- que s indicativa del cost de la trucada (0 i 1 ms barat / 8 i 9 ms car).
 • Recordeu que la publicitat d’aquests serveis ha d’indicar el preu mxim del minut amb impostos inclosos, diferenciar si la trucada es fa des d’un telfon fix o des d’un telfon mbil, i el pblic al qual es destina el servei (per al cas de serveis destinats exclusivament a majors de 18 anys).
 • Sapigueu que teniu dret a sollicitar la desconnexi d’aquests tipus de serveis a la vostra companyia telefnica (vegeu a l’apartat d’enllaos “Model de document de sollicitud de desconnexi dels serveis de tarifaci addicional”).

Desconfieu o sigueu molt cautelosos amb:

 • Anuncis o pgines web que anuncien aquests serveis sense identificar-ne el responsable (nom, ra social, adrea, NIF, etc.), les de dubtosa procedncia, aquelles que s’anuncin en mitjans desconeguts o les que informin en idioma no oficial.
 • Aquelles promocions gratutes, regals, ofertes de treball... que us remeten a un nmero de tarifaci addicional.
 • Anuncis en pgines web sobre: subhastes en lnia, casinos en lnia, pornografia, oportunitats de negoci o inversions, vendes piramidals, productes o serveis miracle, jocs i melodies o logos per a telfons mbils, etc.

ULL!!!

Heu d’anar molt amb compte amb els missatges SMS del tipus “ Vols fer noves amistats?”, “Vols lligar amb mi?...”. Normalment en aquests missatges us demanen que envieu un missatge a un nmero concret (que normalment s de tarifaci addicional), per heu de saber que no noms pagareu pel missatge que envieu, sin que tamb pagareu per cada missatge que rebeu al mbil relacionat amb aquest servei.

Anar a inici de pgina

4.2. Durant la trucada o quan esteu navegant per Internet

 • Un cop triat el servei, en el mateix moment d’iniciar-se la comunicaci i amb carcter previ a l’inici del servei prpiament dit, l’empresa ha d’informar mitjanant una locuci telefnica o informaci grfica en pantalla del preu mxim del minut amb impostos inclosos, diferenciant si la trucada es fa des d’un telfon fix o des d’un telfon mbil, indicar el pblic al qual es destina el servei (per als casos de serveis exclusius per a majors de 18 anys), i la identitat del titular del nmero en serveis de veu o la identitat del prestador del servei en serveis de dades.
 • No descarregueu d’Internet cap tipus de contingut del qual no en tingueu absoluta seguretat pel que fa a la seva procedncia.
 • Mantingueu visible el nmero de node o de connexi telefnica emprada durant la connexi a Internet, o comproveu regularment aquest nmero.
 • No obriu els correus electrnics de procedncia desconeguda, ja que poden obrir continguts que comporten la descrrega d’un programa amb connexi a un nmero de tarifaci addicional que, a ms, pot quedar com a predeterminat en el vostre ordinador.
 • Talleu la connexi telefnica en el cas que detecteu que l’operadora dilata la trucada de manera deliberada demanant dades irrellevants o innecessries en relaci amb el servei que preteneu sollicitar.
 • Pareu atenci a la durada de la trucada: la connexi tindr una durada mxima de 30 minuts, passats els quals quedar interrompuda la comunicaci automticament. Aquesta durada ser de 5 minuts per al cas de sorteigs i concursos. Les connexions a pgines web de pagament tenen una durada mxima de 30 minuts.
 • Dediqueu especial atenci als tipus de serveis si van destinats als menors d’edat i controleu-ne la durada que, en cap cas, podr superar els 8 minuts, passats els quals la comunicaci s’ha de tallar automticament. Amb carcter previ a l’inici del servei, cal indicar que es precisa l’autoritzaci dels pares o del titular del telfon per a l’s del servei.

Anar a inici de pgina

4.3. Desprs de la trucada o connexi a Internet

 • Comproveu la facturaci del telfon. La factura est desglossada i podeu comprovar-hi si consten trucades a nmeros de tarifaci addicional.
 • Si no esteu d’acord amb els serveis de tarifaci addicional facturats, podeu pagar el servei de telefonia bsica i deixar de pagar nicament els de tarifaci addicional i aix evitar el tall de lnia (suspensi i interrupci).
 • Us podeu adrear a l’Oficina Municipal o Comarcal d’Informaci al Consumidor ms propera al vostre domicili o a una Associaci de Consumidors on us informaran de la via ms adient per resoldre la reclamaci o per denunciar els fets.

Anar a inici de pgina

     

© 2007 Agència Catalana de Consum