Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Aigua

Imatge de navegaciInformaci General
Imatge de navegaciLegislaci
Imatge de navegaciPreguntes

Informaci general (actualitzadaa 22.02.2008)

1. El contracte
2. La factura
3. Talls de subministrament
4. Aplicaci del cnon d'aigua per a usos domstics

El subministrament de l’aigua s competncia municipal i, segons el cas, s el mateix municipi que en fa el subministrament o l’encarrega a una companyia concessionria del servei.

1. El contracte
El contracte del servei l’hem de fer per escrit. Ens hem d’informar prviament a l’ajuntament o a l’empresa concessionria del servei de la documentaci que hem de presentar. Les dades que solen demanar normalment sn:

 • Nom i DNI del titular del subministrament.
 • Adrea completa de l’habitatge.
 • Contracte de compra o lloguer de l’habitatge.
 • Cdula d’habitabilitat.
 • Dades bancries, si domiciliem el rebut.

Cal que llegim prviament el contracte abans de signar-lo. Quan ja l’hgim signat, la companyia subministradora ens instal•lar un comptador -que pot ser de compra o de lloguer- i ens donar d’alta en el subministrament. Tamb podem fer, opcionalment, un contracte de manteniment i conservaci del comptador amb una altra companyia..

Anar a inici de pgina

2. La factura
Les tarifes sobre el consum d’aigua sn autoritzades per la Comissi de Preus de Catalunya i es publiquen al DOGC.

La factura del consum d’aigua s, generalment, trimestral i coincideix amb la lectura del comptador. Quan no es pot fer la lectura de comptador, s fa una estimaci del consum.

A la factura normalment hi ha detallats els conceptes segents:

 • a. Les tarifes del servei:
  • La quota del servei (ens garanteix la disponibilitat immediata i l’accs permanent al servei d’aigua potable; t un import fix, que es calcula segons el tipus d’habitatge).
  • Els trams de consum (serveixen per facturar-nos d’acord amb el nostre consum i, grcies a la tarifa creixent, per estimular un consum sostenible de l’aigua).
 • b. Els diferents conceptes impositius de les administracions competents, que fan possible agrupar en una nica factura tots els conceptes del cicle de l’aigua (cnon de l’aigua, taxa de clavegueram i d’altres conceptes impositius).

Anar a inici de pgina

3. Talls del subministrament i avaries
La companyia subministradora ens pot tallar el subministrament per manca de pagament, per abans ha de notificar-nos-ho de manera fefaent.
La reparaci de les avaries:

 • La companyia subministradora s responsable de la canalitzaci exterior de l’aigua fins a l'entrada de l’immoble.
 • La comunitat de propietaris s responsable des de l'entrada de l’immoble fins a cada pis.
 • Nosaltres, com a consumidors, en som responsables dins de l‘habitatge.

Per donar-nos de baixa del servei cal que ho fem per escrit i adjuntem una cpia del DNI o NIF.
Si volem reclamar sobre alguna incidncia en el subministrament de l’aigua o el rebut, en primer lloc hem de contactar amb la companyia concessionria o l’ajuntament respectiu, si s aquest qui subministra el servei directament.
En cas de desacord, podem demanar un full de reclamaci/denncia a la companyia subministradora. Si no estem d’acord amb la resposta, podem adrear-nos a l’oficina municipal o comarcal d’informaci al consumidor ms propera al nostre domicili per informar-nos de quin s el millor procediment a seguir per reclamar.

Anar a inici de pgina

4. Aplicaci del cnon de l’aigua per a usos domstics
D’acord amb l’Agncia Catalana de l’Aigua Link extern.

En l’aplicaci del cnon de l’aigua per als usos domstics es consideren tres trams de consum diferents. El tipus de gravamen que s’aplica depn del volum d’aigua consumida; aix, es pretn fomentar un s eficient de l’aigua i estimular la reducci dels consums ms elevats.

El primer tram t carcter social, per facilitar l’accs a l’aigua a tots els ciutadans a un cost ms assequible. El tipus impositiu aplicat als consums de fins a 100 litres per persona i dia s de 0,3287 €/m. L’any 2006 aquest tipus s’ha incrementat la meitat de l’IPC.
En el segon tram, el tipus ordinari pels consums de 100 a 200 litres per persona i dia s de 0,3448 €/m. A aquest tipus s’aplica un coeficient (2).
El tercer tram de consum correspon als consums superiors als 200 litres per persona i dia. S’hi aplica un coeficient (5) que incrementa el tipus de gravamen per penalitzar els consums domstics ms elevats, per tal que els usuaris modifiquin el seu comportament.

• En el primer tram, el cnon per m costa 0,3287 € x 1
• En el segon tram, el cnon per m costa 0,3448 € x 2
• En el tercer tram, el cnon per m costa 0,3448 € x 5

El cnon de l’aigua s’adequa a la realitat legal i social, ats que el nombre mitj de persones per habitatge a Catalunya s’ha situat estadsticament en 2,7. Per tant, la dotaci bsica del cnon de l’aigua es basa en unitats de convivncia de 3 persones, excepte que s’acrediti el contrari. D’aquesta manera, si la nostra unitat familiar consta de ms de 3 persones, podem sol•licitar l’ampliaci dels trams del cnon de l’aigua.
Aix, per a una unitat de convivncia de fins a 3 persones, el primer tram s de 10m mensuals (3m per persona/mes, que equival a 100 litres/persona/dia + 1m/mes per l'habitatge).
El segon tram es fixa per a un consum mxim de fins a 18m (fins a 200 litres/persona/dia), i el tercer tram per a un consum superior a 18m (a partir de 200 litres/persona/dia).
D'aquesta manera, una unitat de convivncia de 3 membres que consumeixi 12m al mes haur d'abonar els primers 10m d'aigua consumida a l'habitatge al tipus de gravamen bsic (0,3167 €/m x 1 = 0,3287 €/m), i els 2m restants els pagar d'acord amb el tipus del segon tram (0,3448 €/m x 2 = 0,6896 €/m).

Volum

Persones per habitatge

1r Tram

2n Tram

3r Tram

0-3

Fins a 10 m

De 10 a18 m

Ms de 18 m

4

Fins a 13

De 13 a 24

Ms de 24

5

Fins a 16

De 16 a 30

Ms de 30

6

Fins a 19

De 19 a 36

Ms de 36

7

Fins a 22

De 22 a 42

Ms de 42

n

Fins a (3n+1)

>(3n+1) a 6n

Ms de 6n

Tipus impositiu

1r Tram

2n Tram

3r Tram

Tipus base(€/m)

0,3287

0,3448

0,3448

Coeficient a aplicar (multiplicador)

1

2

5

Tipus final (€/m)

0,3287

0,6896

1,7240

L’ampliaci de cada tram del Cnon de l’aigua representa, per a les famlies o unitats de convivncia de 4 o ms membres, afegir 3m3 mensuals per persona als lmits de consum d’aigua establert per la Llei.

Per beneficiar-vos d’aquesta ampliaci, si sou titulars d’un contracte de subministrament d’aigua d’un habitatge on viviu 4 o ms persones i feu un consum d’aigua superior als 10 m3 mensuals, haureu de presentar un formulari de sollicitud. No cal que ho solliciteu si formeu una famlia o unitat de convivncia de ms de 4 membres si, en anys anteriors, ja heu acreditat el nombre de persones que cohabiteu a l’habitatge (se’n conserven les dades).

Podeu trobar el formulari al web de l’Agncia Catalana de l’AiguaLink extern , a la seu de les entitats subministradores i als Ajuntaments i l’heu de presentar de manera presencial o per correu certificat a l’entitat subministradora corresponent o a qualsevol registre pblic (Agncia Catalana de l’Aigua, Generalitat...).

Trobareu tota la informaci al web de l’Agncia Catalana de l’AiguaLink extern i al Telfon d’Informaci: 902.012.345.

Anar a inici de pgina

     

© 2007 Agència Catalana de Consum