Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Temes de Consum > AssociacionsConsumidors
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Associacions de consumidors

Imatge de navegaciInformaci General
Imatge de navegaciLegislaci
Imatge de navegaciPreguntes
Imatge de navegaciPublicacions

Informaci general

1. 1. Qu s una Associaci de Consumidors?
2. Qui pot ser soci d’una Associaci de Consumidors?
3. Qu fan les Associacions de Consumidors?
3.1. En la via judicial
3.2. En les vies extrajudicials
4. Quins avantatges tenen els consumidors per estar associats a una organitzaci de consumidors?
5. Com es financen les Associacions de Consumidors

1. Qu s una Associaci de Consumidors?
Les associacions de consumidors sn organitzacions privades, d’inters pblic, en les que tres o ms persones s’uneixen de manera voluntria, lliure i solidria per aconseguir, sense afany de lucre, una finalitat encaminada a defensar els interessos dels consumidors.

La tasca que desenvolupen va dirigida als seus associats i entre els serveis que ofereixen als seus membres podem senyalar el d’informaci i assessorament, defensa jurdica tant individualitzada com collectiva, aix com publicacions i estudis especialitzats.

Anar a inici de pgina

2. Qui pot ser soci d’una Associaci de Consumidors?
Qualsevol persona consumidora pot ser membre d’una associaci de consumidors. Per formar-ne part cal que la persona inscrigui les seves dades i pagui una quota.

s persona consumidora o usuria tota persona que, com a destinatria final, fa l’adquisici, fa s o gaudeix de bns i de serveis per al seu consum o s particular, familiar o collectiu, sempre que el provedor tingui carcter empresarial o professional o sigui la mateixa Administraci Pblica.

Anar a inici de pgina

3. Qu fan les Associacions de Consumidors?
D’entre les seves moltes activitats cal destacar les segents:

 • Defensa dels drets dels consumidors i usuaris. Aquesta s la seva activitat principal, intervenint amb les administracions pbliques, aconsellant els poders pblics respecte a la necessitat de realitzar noves normes o fent informes preceptius per a les disposicions que afecten els consumidors i usuaris.
 • Informaci als consumidors dels seus drets i obligacions.
 • Educaci i formaci de com han de fer efectius els seus drets, com han de tramitar una denncia i les accions que poden adoptar en cada cas.
 • Representaci dels consumidors davant les autoritats competents i en diferents organismes amb competncies que afecten directament o indirectament els consumidors i usuaris (grups de treball, comissions, consells assessors, ...).
 • Representaci dels consumidors en els mitjans de comunicaci pblics i privats.

Anar a inici de pgina

En les resolucions de conflictes dels consumidors per la via judicial o extrajudicial, les associacions de consumidors tenen les segents funcions:

3.1. En la via judicial
Les associacions de consumidors i usuaris legalment constitudes estan legitimades per defensar en judici els drets i interessos dels seus associats i els de l’associaci, aix com els interessos generals dels consumidors i usuaris.

Quan els perjudicats per un fet danys siguin un grup de consumidors o usuaris els components dels quals estiguin perfectament determinats o siguin fcilment determinables, la legitimaci per pretendre la tutela d’aquells interessos collectius correspon a les associacions de consumidors i usuaris, a les entitats legalment constitudes que tinguin per objecte la defensa o protecci d’aquests, aix com els propis grups d’afectats.

Quan els perjudicats per un fet danys siguin una pluralitat de consumidors o usuaris indeterminada o de difcil determinaci, la legitimaci per demandar en judici la defensa d’aquests interessos difusos correspondr exclusivament a les associacions de consumidors i usuaris que, conforme a la Llei, siguin representatives.

Cal destacar que les Associacions de Consumidors poden disposar del benefici de la justcia gratuta (article 2 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistncia jurdica gratuta).

Un exemple clar de la defensa en judici dels drets i interessos dels consumidors per part de les Associacions de Consumidors s la seva legitimaci per a l’exercici de:

L’Acci de Cessaci:

s una acci que s’exerceix a travs d’un judici verbal davant els tribunals de justcia per obtenir una sentncia judicial que condemni a un empresari o professional a cessar una conducta contrria a la llei que lesioni interessos collectius o difusos dels consumidors i usuaris i a prohibir la seva reiteraci futura.

L’objectiu de l’acci de cessaci s la defensa dels interessos collectius i difusos dels consumidors i usuaris i no la d’interessos individuals, per la qual cosa en una acci de cessaci no es pot demanar una indemnitzaci econmica concreta.

 • Interessos collectius: sn interessos d’un grup de consumidors fcilment determinables.
 • Interessos difusos: sn interessos d’un grup de consumidors difcilment determinables.

L’acci de cessaci es regula pels sectors segents:

 • Condicions generals de contractaci
 • Contractes celebrats fora d’establiments mercantils
 • Viatges combinats
 • Drets d’aprofitament per torn de bns immobles d’s turstic (multipropietat)
 • Publicitat de medicaments
 • Exercici d’activitats de radiodifusi televisiva
 • Publicitat illcita, enganyosa, deslleial, comparativa que indueixi a error els consumidors
 • Crdit al consum

Anar a inici de pgina

3.2. En les vies extrajudicials

La mediaci
Les Associacions de Consumidors utilitzen la mediaci com a via per resoldre els conflictes entre els consumidors i els empresaris, apropant les postures amb la finalitat que les parts arribin a un acord satisfactori.

Les Juntes Arbitrals de Consum
Les Associacions de Consumidors estan legitimades per presentar sollicituds d’arbitratge davant una Junta Arbitral de Consum en representaci d’un consumidor per tal que un conflicte se solucioni a travs d’aquesta via extrajudicial.

Les Associacions de Consumidors fomenten l’arbitratge de consum com a via de resoluci de conflictes entre els consumidors i els empresaris.

Aix mateix poden adherir-se a les Juntes Arbitrals de Consum i nomenar rbitres per tal que representin els interessos generals dels consumidors en els tribunals arbitrals que es constitueixen per a cada cas concret.

Anar a inici de pgina

4. Quins avantatges tenen els consumidors per estar associats a una organitzaci de consumidors?

 • Rebre informaci i assessorament personal quant a les seves activitats personals com a consumidors.
 • Rebre informaci peridica en relaci amb els seus drets i els seus deures com a consumidors.
 • Resoluci a travs de la mediaci de les seves queixes i reclamacions.
 • Presentaci de sollicituds d’arbitratge en nom del consumidor a la Junta Arbitral de Consum corresponent.
 • Tenir representants de l’Associaci com a rbitres en els tribunals arbitrals de consum.
 • Tramitaci a l’organisme competent de les denncies que presenten.
 • Poden ser representats com a collectiu en els diferents grups de treball, comissions i rgans amb competncies relacionades amb el consum.
 • Utilitzaci per part de l’Associaci del benefici de la justcia gratuta.

Anar a inici de pgina

5. Com es financen les Associacions de Consumidors?
Les associacions de consumidors es financen bsicament amb:

 • Les quotes que cada soci o membre de l’associaci aporta peridicament
 • Les subvencions atorgades per les diferents Administracions Pbliques
 • Altres recursos propis (per ex., revistes o publicacions prpies)

A Catalunya les entitats inscrites en el Registre d’Organitzacions de Consumidors i Usuaris de Catalunya podran optar a les subvencions que es preveuen en els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya i de les seves entitats autnomes per a la promoci i recolzament d’activitats d’orientaci i defensa del consumidor i usuari.

Les associacions de consumidors no es poden beneficiar dels ajuts que la Generalitat atorga a les organitzacions de consumidors si concorren algunes de les circumstncies segents:

 • Que tinguin entre els seus membres persones jurdiques amb finalitat de lucre.
 • Que rebin ajuts de qualsevol classe d’empreses subministradores de bns, productes o serveis destinats als consumidors, de les agrupacions que les representen o d’entitats relacionades amb les empreses esmentades.
 • Que duguin a terme activitats publicitries de carcter comercial o no merament informatives o es dediquin a activitats altres que la defensa dels consumidors, excepte en el cas de les cooperatives de consum.
 • Que actun amb manifesta temeritat, judicialment apreciada.

Les organitzacions de consumidors resten obligades en tot cas a aplicar els mitjans d’ajut i collaboraci que rebin amb aquesta finalitat exclusivament a la defensa dels consumidors o a l’obtenci dels mitjans instrumentals i personals per aconseguir les esmentades finalitats.

Anar a inici de pgina

     

© 2007 Agència Catalana de Consum