Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Gas

Imatge de navegaciInformaci General
Imatge de navegaciLegislaci
Imatge de navegaciPreguntes
Imatge de navegaciPublicacions

Informaci general (actualitzada a 14.05.2008)

1. El gas but
1.1. Recomanacions
2. El gas natural
2.1. Tarifa d’ltim recurs
2.2. Obligacions de cada part
2.3. La factura
2.4. Control de seguretat de les installacions de gas per part de la companyia subministradora
2.5. Control de seguretat de les installacions de gas per part de l’usuari
2.6. Recomanacions per contractar el gas natural

1. El gas but
El servei de gas but es contracta per escrit amb l'empresa subministradora que garanteix el lliurament de bombones, d’un regulador i una assegurana.
Aquest subministrament s'ha de fer d’acord amb els terminis establerts en el contracte signat amb l’empresa subministradora.
Les tarifes del gas but sn autoritzades pel Govern de l'Estat i es publiquen al BOE. Inclouen totes les despeses: bombona, transport...
Els titulars de les installacions fixes receptores han de poder provar-ne el bon estat d’s i de conservaci mitjanant la realitzaci de revisions peridiques cada 5 anys i l’obtenci del certificat de revisi.
Com a mnim cada tres mesos abans que acabi el termini de la validesa del certificat de revisi, l’empresa subministradora notificar per escrit al titular de cada installaci l’obligaci de fer una nova revisi.
Quan el tcnic ja ha fet la revisi, enganxa un adhesiu que n’acredita la data i serveix de recordatori per a la propera, i tamb lliura un certificat al propietari. La revisi s'ha de pagar en efectiu. El tub flexible s'ha de canviar quan caduca, mentre que el regulador noms es canvia quan est en mal estat; aquests dos elements estan exclosos de la revisi.

Anar a inici de pgina

1.1. Recomanacions

 • Tingueu present quan s'han de fer les revisions i quines sn les dates de caducitat dels elements que s'han de canviar, com ara els tubs flexibles.
 • Assegureu-vos que la persona que es presenta a casa vostra per fer la revisi s un membre de la companyia subministradora o un installador que disposa d'un carnet oficial.
 • Comproveu que totes les claus de pas estan tancades quan heu de sortir de casa.
  Preneu totes les mesures necessries de ventilaci i seguretat amb els aparells que funcionen amb gas but.

Anar a inici de pgina

2. El gas natural
Des de l’1 de gener de 2003 tots els consumidors poden escollir amb qui contractar ja que el mercat de l’energia s’ha liberalitzat.
Aix significa que els consumidors poden comprar energia al lliure mercat i per tant poden decidir quina companyia volen , no noms de gas, sin tamb d’electricitat.
El consumidor pot optar entre contractar el subministrament energtic amb companyies diferents o que sigui la mateixa companyia la que els hi faci el subministrament tant del gas com de l’electricitat.
D’aquesta manera al consumidor se li obrentres camins. En aquest moment i fins a l'1 de juliol de 2008 pot optar entre:

 • Contractar en el mercat de tarifa.
 • Contractar la tarifa d’ltim recurs.
 • Contractar a lliure mercat: es pacta el preu amb la companyia subministradora.

Si contracteu a lliure mercat, la companyia us ha d’informar del segent en la seva oferta:

 • Cost de la matria primera (en funci dels mercats internacionals i de la poltica de compres de la comercialitzadora).
 • Cost del Transport i la distribuci (regulat per l’Administraci).
 • Cost dels peatges del transport, emmagatzematge, regasificaci i distribuci (regulats per l’Administraci).
 • Costos de comercialitzaci.
 • Lloguer del comptador i servei de lectura (regulat per l’ Administraci).
 • IVA.

Les ofertes de lliure mercat es valoren amb un descompte fix d’euros per kilowat o un percentatge sobre el preu de tarifa.

Una altra cosa que heu de tenir molt en compte abans de canviar el contracte, s consultar a la companyia actual que teniu els requisits per fer el canvi.

El contracte de compra a lliure mercat s un contracte privat i com a tal ha de contenir tots els acords a qu arribeu amb la companyia, per com a mnim hauran de contenir els segents conceptes:

 • Durada del contracte (mnim un any).
 • Condicions econmiques de l’ energia que es consumir: preu, descomptes...
 • Els serveis que t dret a rebre el consumidor.

El gas que contracteu vindr sempre del centre de producci que tingueu ms a prop, independentment de la companyia amb la que hagueu contractat.

Consulteu la Llista de companyies que ofereixen energia a lliure mercat (gas). Web de l'Institut Catal d'Energia (pg. 6 del document pdf )Píxel en blanc per fer espaisEnllaç extern.

Recordeu per qualsevol dubte sobre l’accs al lliure mercat podeu consultar-ho a l’Institut Catal de l’Energia (ICAEN) , Av. Diagonal, 453 bis tic, 08036 Barcelona, telfon 93 6220500 o a la seva web.

El servei es contracta per escrit i sempre s’ha de signar una plissa. La documentaci necessria, habitualment, s:

 • DNI
 • Cdula d’habitabilitat de l'habitatge, escriptura pblica de compravenda del pis (si se n’s propietari) i contracte de lloguer (si s de lloguer. En aquest cas, no cal l’autoritzaci del propietari).
 • Un certificat de la installaci individual fet per un installador oficial autoritzat.
 • Les dades de l’entitat bancria (si s’hi vol domiciliar el rebut).
 • En el contracte s’ha de considerar:
  • El termini del contracte (mnim un any, i mxim el que s’acordi voluntriament).
  • La tarifa o condicions econmiques (preus, mnim un any, i descomptes).
  • Els serveis que rebr el consumidor.

Els comptadors del gas poden ser de lloguer o de compra i sn dins del vostre habitatge o a l’edifici (p.ex.armari de comptadors); els usuaris tenen dret a sollicitar la verificaci del comptador.

Quan rebem a casa la visita inesperada d’un venedor que ens ofereix canviar de companyia del gas... fixem-nos si realment ens interessa, no ens precipitem, comparem les tarifes, llegim el contracte, no signem cap document en blanc.

Quan rebem una oferta comercial per telfon per canviar de companyia del gas... han de precisar-nos clarament, al principi de la conversa, la identitat del venedor i la finalitat comercial de la trucada. Ens han d’informar de les caracterstiques essencials del producte, preu, despeses de lliurament, dret de desistiment...

Quan contractem per telfon ens han d’enviar la justificaci escrita del contracte.
El contracte de compra d’un producte o de prestaci d’un servei ha de formalitzar-se per escrit en doble exemplar, datat i firmat per nosaltres i ha d’acompanyar-se d’un document de revocaci que ens permetr anullar el contracte signat al nostre domicili durant 7 dies.

Anar a inici de pgina

2.1. Tarifa d’ltim recurs

(Font: Comissi Nacional d’Energia Enllaç extern: Guia de les persones consumidores de gas natural amb dret a acollir-se a la tarifa d’ltim recurs).

La Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, recentment modificada per la Llei 12/2007, de 2 de juliol, suprimeix, a partir del dia 1 de gener de 2008, el sistema tarifari de gas natural i preveu l’establiment d’una tarifa d’ltim recurs. La tarifa d’ltim recurs s el preu mxim que podran cobrar els comercialitzadors d’ltim recurs als consumidors.

Els consumidors amb dret a acollir-se a la tarifa d’ltim recurs sn tots els consumidors connectats a gasoductes de pressi menor a 4 bar o igual a aquest valor. En aquest grup de consumidors s’inclouen tots els consumidors domstics de gas.

Segons aquest nou model, les empreses distribudores ja no subministren el gas natural, sin que aquesta funci passa exclusivament a mans dels comercialitzadors de gas.

Es crear l’Oficina de Canvis de Subministrador que aportar una garantia addicional de defensa de la persona consumidora, a fi que tots els processos associats al canvi de subministrador es facin en condicions de transparncia, objectivitat i no-discriminaci.


Alternatives de subministrament per als consumidors amb dret a acollir-se a la tarifa d’ltim recurs

Una persona consumidora amb dret a acollir-se al subministrament subjecte a tarifa d’ltim recurs pot:

1. Contractar amb una empresa comercialitzadora i pagar un preu pactat lliurement entre les parts.
2. Contractar el subministrament a tarifa d’ltim recurs amb una de les empreses designades com a comercialitzadores de gas d’ltim recurs i pagar, com a preu mxim, la tarifa d’ltim recurs. La tarifa d’ltim recurs s el preu mxim que podran cobrar els subministradors d’ltim recurs a les persones consumidores.

El Reial decret 1068/2007, que regula la posada en funcionament del subministrament d’ltim recurs en el sector de gas natural, designa les empreses subministradores de gas que prestaran el servei d’ltim recurs:

  • Endesa Energa, S.A.
  • Gas Natural Servicios, S.A.
  • Iberdrola, S.A.
  • Naturgas Energa Comercializadora, S.A.U.
  • Unin Fenosa Comercial, S.L.

3. D’acord amb l’Ordre ITC/2309/2007, a partir de l’1 de juliol de 2008, les persones consumidores que continun rebent el subministrament per part d’una empresa distribudora en el rgim de tarifa regulada, i que encara no hagin triat una empresa comercialitzadora, passaran a rebre el subministrament del comercialitzador d’ltim recurs que pertanyi al grup empresarial de l’empresa distribudora. A partir d’aquest moment, s’entendran automticament extingits els contractes de subministrament a tarifa que s’havien fet entre els distribudors i les persones consumidores.

Els clients que hagin estat traspassats a l’empresa comercialitzadora d’ltim recurs del grup empresarial de la seva empresa distribudora es podran donar de baixa del subministrament sense cap cost tan bon punt ho comuniquin a l’empresa comercialitzadora amb una antellaci mnima de sis dies hbils abans de la data en qu volen que sigui efectiva la baixa de subministrament.


Drets i obligacions dels comercialitzadors d’ltim recurs

A ms dels drets i obligacions establerts per als comercialitzadors de gas natural a l’article 81 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, els comercialitzadors d’ltim recurs tindran les obligacions segents:

 • Obligaci d’atendre les sollicituds de subministrament de gas natural que facin les persones consumidores amb dret a acollir-se a la tarifa d’ltim recurs.
 • La tarifa d’ltim recurs ser el preu mxim que podran cobrar els subministradors d’ltim recurs a les persones consumidores que tinguin dret a acollir-s’hi.
 • Addicionalment, el comercialitzador d’ltim recurs que pertany al grup empresarial propietari de la xarxa en una zona de distribuci haur d’atendre el submnistrament de les persones consumidores que, tot i no tenir dret a acollir-se a la tarifa d’ltim recurs, transitriament no disposin d’un contracte de subministrament en vigor amb un comercialitzador i continun consumint gas. La durada d’aquesta obligaci s’allarga a un nic mes de termini des de la data de finalitzaci del contracte del client.


Mesures que les empreses distribudores i comercialitzadores han d’aplicar perqu el trasps al subministrament d’ltim recurs sigui compatible amb el foment de la competncia

 • La CNE publica una llista amb les adreces i els telfons de contacte de les empreses comercialitzadores Enllaç externque hi vulguin figurar.
  Les empreses distribudores han de facilitar la llista d’empreses comercialitzadores publicada per la CNE per mitj del seu web o del telfon d’atenci al client.
 • Les empreses distribudores de gas natural hauran d’incloure a totes les factures que facin arribar als clients que tenen contracte en vigor en el mercat a tarifa, des de l’1 de setembre de 2007 fins a l’1 de gener de 2008, una carta informativa relativa al subministrament d’ltim recurs.
 • Des de l’1 d’agost de 2007 fins a l’1 de juliol de 2008, les empreses comercialitzadores noms podran formalitzar contractes de subministrament amb el consentiment exprs i per escrit del client, posat cas que el distribudor del mateix grup empresarial fos qui li estigus proporcionant el subministrament en el mercat a tarifa.
 • Si una persona consumidora amb dret a la tarifa d’ltim recurs canvia de comercialitzador, i l’anterior subministrador era un comercialitzador d’ltim recurs, tots els comercialitzadors del grup empresarial de l’anterior comercialitzador tenen prohibit durant un any fer contraofertes a aquesta persona consumidora.


Calendari d’aplicaci de la tarifa d’ltim recurs
Les persones consumidores amb dret a acollir-se a la tarifa d’ltim recurs sn totes les persones consumidores connectades a gasoductes de pressi menor a 4 bar o igual a aquest valor. En aquest grup de persones consumidores s’inclouen totes les persones consumidores de gas domstic.

A partir de l’1 de juliol de 2008 es redueix progressivament el nombre de persones consumidores amb dret a acollir-se a la tarifa d’ltim recurs. Aquesta reducci noms afecta els grans consumidors, en funci del volum de consum anual de gas, i d’acord amb el calendari segent:

CALENDARI D’APLICACI DE LA TARIFA D’LTIM RECURS
(per a consumidors connectats a gasoductes de pressi ≤ 4 bar)

Data d’aplicaci

Consumidors amb dret a acollir-se a la tarifa d’ltim recurs

A partir de l’1 de gener de 2008

Tots els consumidors

A partir de l’1 de juliol de 2008

Tots els consumidors amb consum anual < 3 GWh

A partir de l’1 de juliol de 2009

Tots els consumidors amb consum anual < 2 GWh

A partir de l’1 de juliol de 2010

Tots els consumidors amb consum anual < 1 GWh


Anar a inici de pgina

2.2. Obligacions de cada part

Companyia:
•prestar el servei a tot peticionari (com a molt, es pot demanar fiana).
•mantenir les condicions de la plissa.
•realitzar inspeccions peridiques.

Usuaris:
•pagar.
•comunicar les modificacions a la companyia.
•vetllar per la realitzaci de les inspeccions peridiques per part de la companyia subministradora (vegeu punt 2.3).
Les tarifes de gas natural sn aprovades pel Govern de l'Estat i es publiquen al BOE cada tres mesos.

Es componen d’un terme fix i un de variable, i de diferents tarifes segons les necessitats energtiques.

El perode de pagament sn 12 dies i les factures prescriuen al cap de 5 anys.

Cada 4 mesos la companyia subministradora ha de fer lectures de consum. En els casos que no es faci una lectura real del comptador, es fa una estimaci del consum de la manera segent: se suma el consum de dues factures del mateix perode de l’any anterior i es divideix per dos.

En cas que el consumidor no estigui present al seu domicili, pot haver-hi fins a tres estimacions sense lectura de consum real.

Anar a inici de pgina

2.3. La Factura
Les factures per l’aplicaci de tarifes, peatges i cnons expressaran totes les variables que serveixen de base per al clcul de la quantitat per cobrar.
Les factures de les empreses distribudores als seus consumidors a tarifa i la de les empreses comercialitzadores als seus consumidors hauran d’incloure, com a mnim la segent informaci:

 • Codi d’identificaci universal del punt de subministrament (CUPS).
 • Data d’emissi de la factura.
 • Perode al qual correspon la facturaci i lectures del comptador en aquest perode.
 • Consum de gas facturat per aquest perode.
 • Indicaci de si el volum facturat s real o estimat.
 • Tarifes aplicades i, en el seu cas, disposicions oficials en qu es van aprovar i dates de publicaci en el Butllet Oficial de l’Estat.
 • Factors de conversi d’unitats aplicats, amb la seva justificaci.
 • Descripci detallada de la regularitzaci en cas d’haver-se realitzat una estimaci del consum en perodes precedents.
 • Indicaci dels percentatges corresponents a la imputaci de costos destinats a la retribuci del gestor tcnic del sistema i la Comissi Nacional d’Energia, en el seu cas.
 • Telfon d’atenci d’urgncies.
 • Historial de consum facturat del punt de subministrament durant els dos ltims anys o des de la data disponible en cas d’haver-se iniciat el subministrament per l’empresa amb posterioritat.
 • En les factures dels comercialitzadors als consumidors, a ms, haur de figurar la tarifa d’accs a qu estigus acollit el subministrament.
 • Si s’escau, el lloguer del comptador (tarifa corresponent a l’import del lloguer del comptador de gas).


Els consumidors poden efectuar consultes telemtiques de les dades relatives al punt de subministrament i al consumidor (incloent dates i resultats de les de les darreres revisions i inspeccions, pressi del subministrament, empresa que realitza el subministrament, empresa que realitza la mesura, data de sortida del client de tarifa al mercat liberalitzat i data de tornada del client a tarifa, si es produeix, etc) a les empreses distribudores que tinguin ms de 50.000 clients o que pertanyin a un grup de societats que sumin en total ms 50.000 clients.

Anar a inici de pgina

2.4. Control de seguretat de les installacions de gas per part de la companyia subministradora
La companyia subministradora de gas ha de fer un control de seguretat de les installacions receptores de gas i dels aparells si aquestes installacions s’alimenten des de xarxes de distribuci (installacions de gas fixes que s’alimenten des de la xarxa de distribuci per canalitzaci). Aquest control el fa en dos moments:

•en la posada en funcionament de les noves installacions, la companyia de distribuci emet un certificat de proves prvies i posada en servei.
•la companyia de gas est obligada a realitzar una INSPECCI PERIDICA de les installacions de gas i aparells de gas en servei, i a comunicar mitjanant un avs uns dies abans als vens de la finca quin dia passar a fer-la. Els punts claus d’aquesta inspecci sn els segents:

ocomprovaci tcnica obligatria de la installaci i dels aparells (realitzaci d’una anlisi de la correcta combusti higinica).
oes realitza cada 5 anys.
oper persones acreditades per l’empresa distribudora del gas.
oinspecci de les installacions comunes de la finca i de cadascuna de les installacions interiors individuals dels abonats, en les parts visibles, sobretot en aquells punts dels quals es poden derivar alguns dels defectes classificats com a anomalies principals i secundries, d’acord amb la norma UNE que s d’aplicaci.
orealitzaci de proves i verificacions que es considerin pertinents per tal de comprovar l’estat de funcionament i conservaci de la installaci receptora, els elements i aparells de consum, i tamb la constataci de l’adequaci a les condicions reglamentries de seguretat que exigeix la normativa vigent, almenys en aquells punts dels quals es poden derivar anomalies principals i secundries, d’acord amb la norma UNE que s d’aplicaci.
oaquesta inspecci peridica t un cost econmic que ha de suportar el titular de la installaci; es tracta d’un import fixat en la Resoluci ECF/969/2007, de 2 de mar, per la qual es fixa l'import de les inspeccions peridiques de gas (fem l’enlla), i genera un document anomenat CERTIFICAT D’INSPECCI, ests per la persona que ha realitzat la inspecci, i que t una validesa de 5 anys.
oel distribudor pot realitzar la inspecci dins de l’any natural en curs en qu la installaci ha de passar la revisi.
oel distribudor ha d’informar els usuaris, cada 2 anys, de les recomanacions per fer un bon s de les seves installacions de gas.

D’altra banda, les revisions peridiques es realitzaran en totes aquelles installacions que no estiguin connectades a xarxes de distribuci, tenen la periodicitat de 5 anys i s obligaci del titular de la installaci, o si no n’hi ha, de l’usuari la realitzaci de la revisi, per la qual cosa haur de sollicitar els serveis d’una empresa installadora de gas autoritzada.

La companyia dna un termini de 6 mesos per modificar les deficincies detectades. Envia una carta en qu recorda a l’usuari el deure de reparar-les i hi inclou l’advertiment de tall de subministrament en cas de no fer-ho. Si la companyia no rep el justificant conforme s’han arreglat abans de 6 mesos, tornar a revisar aquells defectes.

L’installador autoritzat per reparar el defecte ha d’emetre un certificat d’installaci per correcci de defectes i el titular ha de comunicar la correcci a la companyia de distribuci.

Les reclamacions que fan referncia a un desacord amb el consum o amb els conceptes facturats, o a qualsevol altre problema en la prestaci del servei, s’han de formular per escrit a la companyia prestadora del servei. Si no hi ha resposta, o s’hi est en desacord, l’usuari s’ha d’adrear a l’oficina municipal o comarcal d’informaci al consumidor ms propera al seu domicili, on l’informaran dels passos que ha de seguir per presentar la reclamaci o la denncia.

Anar a inici de pgina

2.5. Control de seguretat de les installacions de gas per part de l’usuari
L’usuari ha de tenir cura de la realitzaci de la inspecci peridica de les seves installacions i aparells de gas per part de la companyia distribudora (vegeu punt 2.3).

Les revisions peridiques es realitzaran en totes aquelles installacions que no estiguin connectades a xarxes de distribuci i s obligaci del titular de la installaci o, si no n’hi ha, de l’usuari la realitzaci de la revisi, per la qual cosa haur de sollicitar els serveis d’una EMPRESA INSTALLADORA DE GAS autoritzada.

Anar a inici de pgina

2.6. Recomanacions per contractar el gas natural

 • Heu de saber que s’ha liberalitzat el mercat energtic i que podeu escollir amb qui contractar l’electricitat i el gas: podeu optar per companyies diferents o que sigui la mateixa companyia qui us subministri el gas i l’electricitat.
  • D’aquesta manera i fins a l'1 de juliolde 2008 podreu contractar en el mercat de Tarifa, en elLliure Mercat (preu pactat), o contractar la Tarifa d'ltim Recurs.
  • Per veure si realment us surt a compte contractar a Tarifa o a Lliure Mercat heu de comparar el preu que pagveu per Tarifa durant l’any anterior amb el clcul del que pagareu si contracteu a Lliure Mercat.
  • Abans de canviar el contracte, consulteu amb la companyia actual els requisits per fer el canvi.
 • Consulteu diverses empreses de subministrament per escollir les millors condicions de contractaci.
 • Assessoreu-vos sobre les tarifes, els descomptes i els serveis extres que ofereixen.
 • Compareu tarifes. La publicitat s vinculant: podeu exigir el compliment.
 • Llegiu detingudament les condicions del contracte abans de signar-lo, especialment la lletra petita.
 • Fixeu-vos en la durada del contracte, si es prorroga automticament i si hi ha clusula de penalitzaci per rescindir-lo.
 • Penseu que algunes empreses poden demanar-vos un dipsit de garantia “fiana” en el moment de contractar: dipsit que us han de justificar.
 • Assabenteu-vos de les dades que us demanen i de la documentaci que heu de presentar.
 • Contracteu la tarifa i els serveis que ms s’ajustin a les vostres necessitats.
 • Utilitzeu la forma de pagament que considereu ms convenient.
 • En el contracte ha de constar: Demaneu el contracte escrit: la companyia noms podr exigir-vos el compliment d’all que figura en el contracte.
  • La vostra identificaci i la de l’empresa subministradora.
  • Els serveis contractats.
  • Les tarifes aplicables.
  • La domiciliaci bancria, si s’escau.
  • El procediment a seguir en cas d’impagament de factures.
  • El resum del procediment per resoldre reclamacions.
  • L’adrea i telfons de contacte per atendre els clients.
  • El perode contractual, causes i formes d’extinci del contracte.
  • El procediment a seguir per a l’exercici dels drets d’accs, oposici, rectificaci, restricci i cancellaci de les dades de carcter personal.
  • Els supsits que donen dret a exigir la constituci d’un dipsit i la seva forma i procediment de constituci, cancellaci i devoluci.
 • Els contractes de subministrament bsic han d’estar a la vostra disposici en catal i en castell.
 • Les empreses estan obligades a disposar de Fulls Oficials de Reclamaci/Denncia.
 • s una garantia contractar amb una empresa adherida a una Junta Arbitral de Consum.

Atenci!!!

 • Si rebeu a casa la visita inesperada d’un/a venedor/a que us ofereix un servei (per canviar de companyia de la llum, del gas, del telfon…), tamb heu de tenir en compte:
  • Si realment us interessa el servei que us estan oferint.
  • No us precipiteu en prendre una decisi.
  • Compareu el preu actual amb el preu que us ofereixen.
  • Llegiu detingudament el contracte.
  • No signeu cap document en blanc.
  • No faciliteu les dades bancries si no esteu ben segurs i convenuts.
  • El contracte de subministrament s’ha de formalitzar per escrit en doble exemplar, datat i firmat per vosaltres.
  • Us han de lliurar el Document de Revocaci que us permetr anullar durant 7 dies el contracte signat al vostre domicili, enviant-lo a l’adrea indicada i conservant el justificant d’enviament.
  • Penseu si teniu algun finanament pendent de pagament amb l’actual empresa de subministrament del servei bsic.
  • Abans de canviar de companyia consulteu amb l’actual els requisits per fer el canvi.
 • Si rebeu una oferta comercial per telfon (per canviar de companyia del gas, de la llum, de telfon…) tamb heu de tenir present que:
  • Us han d’informar clarament, al principi de la conversa de:
   • La identitat del de/la venedor/a
   • La finalitat comercial
   • Les caracterstiques essencials del producte/servei
   • El preu
   • El dret de desestiment
   • Us han d’enviar la justificaci escrita del contracte.
   • Teniu 7 dies per anullar el contracte.
   • Penseu si teniu algun finanament pendent de pagament amb l’actual empresa de subministrament del servei bsic.
   • Abans de canviar de companyia consulteu amb l’actual els requisits per fer el canvi.

Anar a inici de pgina

     

© 2007 Agència Catalana de Consum