Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Temes de Consum > Garantia dels productes
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Garantia dels productes

Imatge de navegaciInformaci General
Imatge de navegaciLegislaci
Imatge de navegaciPreguntes
Imatge de navegaciPublicacions

Informaci general (actualitzada el 05.02.2008)

1. Garantia legal
1.1. Principi de conformitat
1.1.1. Relaci de consum
1.1.2. Productes de consum
1.2. Responsabilitat del venedor
1.2.1. Termini per a respondre de la manca de conformitat del producte
1.2.2. Quan comena a comptar aquest termini
1.3. Quins drets teniu si el producte no s conforme
1.3.1. La reparaci i la substituci del producte
1.3.2. La rebaixa del preu i la resoluci del contracte
1.4. Termini per a reclamar
2. Garantia comercial

1. Garantia legal
D’acord amb la normativa vigent (Reial decret legislatiu 1/2007Enllaç extern, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refs de la llei general per a la defensa de les persones consumidores i usuries i altres lleis complementries), tots els productes de consum (bns mobles) tenen una garantia legal, ens n’informi o no la persona venedora, i tota persona compradora d’aquests productes t els drets legals que reconeix la llei.

Anar a inici de pgina

1.1. Principi de conformitat

El principi de conformitat obliga la persona venedora a lliurar a la persona consumidora i usuria un producte que sigui conforme al contracte de compravenda i a respondre de qualsevol falta de conformitat que hi pugui haver en el moment que es lliura el producte.
s a dir, llevat que hi hagi una prova en contra, s’entn que el producte s conforme sempre que compleixi tots els requisits segents, llevat que, per les circumstncies del cas concret, no fos possible aplicar-ne algun:
 • S'ajusta a la descripci feta per la persona venedora o al model o mostra que va ensenyar.
 • Sigui apte per a l's al qual ordinriament es destinin els productes del mateix tipus.
 • Sigui apte per a l's especial que haguessin pactat la persona consumidora i usuria amb la persona venedora.
 • Tingui la qualitat i prestacions habituals que la persona consumidora i usuria pugui esperar d'un producte del mateix tipus, d'acord amb la seva naturalesa i les informacions que n’hagi donat la persona venedora o productora en la publicitat o en l’etiquetatge.
A ms, un producte tampoc no s conforme si la persona venedora en fa una installaci incorrecta, en cas que s’hagi pactat d’incloure-la pel preu acordat, o si la persona consumidora i usuria la va fer incorrectament com a conseqncia del fet de no haver-ne ents les instruccions. Per assegurar-vos que s’inclou la installaci d’un producte, heu de demanar que s’especifiqui clarament a la factura que aquesta hi s inclosa.
Excepci!!: Quan la persona consumidora i usuria sap, en el moment de comprar el producte, que aquest no s conforme o quan la manca de conformitat es deu als materials que ella subministra, desprs no podr allegar aquesta manca de conformitat.

En tot cas, la persona consumidora i usuria t dret, d’acord amb la legislaci civil i mercantil, a ser indemnitzada pels danys i perjudicis derivats de la falta de conformitat.

Anar a inici de pgina

1.1.1. Relaci de consum
El principi de conformitat s’aplica sempre que es realitzi una compravenda entre un professional que es dedica a la venda de productes de consum (una botiga, una gran superfcie, un mercat...) i una persona fsica o jurdica que actua en un mbit ali a una activitat empresarial o professional.
La normativa vigent (Reial decret legislatiu 1/2007Enllaç extern) protegeix les persones consumidores i usuries davant d’un venedor professional i per tant no s’aplica en les compravendes entre particulars.

Anar a inici de pgina

1.1.2. Productes de consum
El principi de conformitat s’aplica als contractes de compravenda de productes (bns mobles: electrodomstics, roba, calat, vehicles, CD, llibres...) i als contractes de subministrament de productes que s’hagin de produir o fabricar (cortines, mobles...) i no s’aplica als productes adquirits mitjanant venda judicial, ni a l’aigua, el gas i l’electricitat, quan no estiguin envasats per a la venda en volum o quantitat determinades, ni als productes de segona m adquirits en subhastes administratives a les quals les persones consumidores i usuries poden assistir personalment.

Anar a inici de pgina

1.2. Responsabilitat del venedor
La persona venedora s qui ha de respondre de la manca de conformitat. s a dir, si el producte que heu adquirit t cap problema, haureu de portar-lo a la persona venedora, que s qui se n’ha de fer crrec.

Donat cas que us sigui impossible portar el producte a la persona venedora o que us suposi una crrega excessiva (perqu el venedor ha tancat el comer, perqu vareu comprar el producte en una altra comunitat autnoma o en un altre pas de la UE,...), la persona consumidora no queda desprotegida, sin que pot reclamar directament al fabricant o al productor del producte i exigir els seus drets.

Anar a inici de pgina

1.2.1. Termini per a respondre de la manca de conformitat del producte
La persona venedora ha de respondre dels defectes (de la manca de conformitat) que presenti un producte durant:

 • Els dos anys segents a la data de lliurament, si el producte s nou.
 • La persona venedora i la persona consumidora poden pactar un termini ms curt, que no podr ser mai inferior a un any des de la data de lliurament, per al cas de productes de segona m.

Per aquest termini t unes caracterstiques que han de quedar molt clares:

 • Si el defecte del producte es manifesta durant els sis primers mesos des de la data de lliurament (producte nou o de segona m), s’entn que aquest defecte ja existia quan el van lliurar, s a dir, que era d’origen. Aleshores, correspon a la persona venedora demostrar el contrari i que el defecte ha aparegut desprs a causa d’un mal s o d’un manteniment defectus. Ha de demostrar, en definitiva, que va donar el producte d’acord amb les condicions acordades.
 • Si el defecte apareix durant els divuit mesos posteriors a la data de lliurament, la persona consumidora i usuria s qui ha de provar que el defecte era d’origen i que no es deu a un mal s o al pas del temps. Aquesta demostraci demana, sovint, un peritatge del producte.

Anar a inici de pgina

1.2.2. Quan comena a comptar aquest termini
La data de la factura o del tiquet de compra, o la de l’albar de lliurament si aquest s posterior, s la data de referncia a partir de la qual comena a comptar el termini (llevat que hi hagi una prova en contra), per tant, s molt important que guardeu aquest document.

Anar a inici de pgina

1.3. Quins drets teniu si el producte no s conforme

La persona consumidora i usuria t:
 • Dret a la reparaci
 • Dret a la substituci
 • Dret a la rebaixa del preu
 • Dret a la resoluci del contracte

Com s’han d’exercitar aquests drets?

Anar a inici de pgina

1.3.1. La reparaci i la substituci del producte

Si trobeu defectes en el producte, podeu optar entre la reparaci o la substituci, i la persona venedora ha de respectar aquesta voluntat llevat que l’opci que trieu sigui impossible de complir o desproporcionada.

Qu vol dir impossible de complir o desproporcionada?
Pot ser que l’opci que hgiu triat imposi a la persona venedora unes despeses que, comparades amb l’altra opci, no siguin raonables. Per a valorar aix tindrem en compte:
 • el preu que tindria el producte si fos conforme, si no tingus defectes
 • la importncia del defecte
 • els inconvenients que podria patir la persona consumidora i usuria si opts per l’altra soluci.
Tant la reparaci com la substituci s’han de regir per unes regles:
a) Gratutat. No poden implicar despeses de cap mena per a la persona consumidora i usuria (desplaaments, transport, peces de recanvi, m d’obra: tot ha d’anar a crrec de la persona venedora).
b) S’han de fer en un termini raonable i sense inconvenients per al consumidor, sempre atenent a la naturalesa del b.
c) Mentre duri la reparaci, se suspn el cmput dels terminis de garantia des que la persona consumidora posa el producte a disposici del venedor fins al moment que se li torna reparat.
d) En el cas de la substituci, des de l’exercici de l’opci fins al lliurament del nou producte queda susps el termini de garantia. En el moment en qu es posa a disposici de la persona consumidora el producte nou, el cmput es torna a activar. Llevat que es tingui una prova en contra, es presumeix que les faltes de conformitat que es manifestin durant els sis mesos posteriors al lliurament del producte ja existien quan es va donar, tenint en compte la naturalesa del producte i l’ndole del defecte.
e) Si el producte s’ha reparat i lliurat i continua no essent conforme al contracte (el problema no s’ha resolt), la persona consumidora i usuria pot triar entre la substituci del b o la rebaixa del preu o la resoluci del contracte.
f) El mateix succeeix si el b s’ha substitut per encara no s conforme. Llavors la persona consumidora pot optar per la reparaci o la rebaixa del preu o la resoluci del contracte.
g) La persona consumidora i usuria no podr exigir la substituci del producte quan es tracti de bns de segona m o de bns no fungibles. Els bns no fungibles sn aquells que per la seva especial naturalesa no es poden substituir perqu sn nics, no n’hi ha dos d’exactament iguals: obres d’art, antiguitats, bns de segona m...

Si opteu per la reparaci, heu de saber que t una garantia de sis mesos, durant els quals el venedor n’ha de respondre.

Per poder exercitar tots aquests drets, la normativa vigent (Reial decret legislatiu 1/2007Enllaç extern) imposa a la persona consumidora i usuria l’obligaci d’informar al venedor del defecte, de la manca de conformitat en el moment en qu es detecti el problema, com a mxim en un termini de dos mesos.

Aquesta obligaci t dues raons molt clares: en primer lloc, la persona consumidora i usuria ha de ser diligent i no ha d’esperar que el defecte es pugui agreujar amb el temps; en segon lloc, com ms aviat la persona venedora conegui el defecte, abans el podr resoldre.

Anar a inici de pgina

1.3.2. La rebaixa del preu i la resoluci del contracte

En general, la rebaixa del preu i la resoluci del contracte procediran, a elecci de les persones consumidores i usuries, quan aquest no pugui exercir la reparaci o la substituci i en els casos en qu aquestes dues opcions no s’han dut a terme dins d’un termini raonable o sense ms inconvenients per al consumidor i usuari.
Concretament, qu succeeix si, un cop conclosa la reparaci i un cop lliurat el producte, aquest encara no s conforme, i qu succeeix si la substituci no aconsegueix la conformitat del producte amb el contracte de compravenda? Quins drets t, llavors, la persona consumidora i usuria?

En el primer cas, la persona consumidora i usuria pot optar entre la substituci, la rebaixa del preu o la resoluci del contracte.

En el segon cas, la persona consumidora i usuria pot optar entre la reparaci, la rebaixa del preu o la resoluci del contracte.

La manera d’exercitar aquests drets s:
 • La persona consumidora i usuria s qui tria
 • Primer s’ha d’haver intentat substituir-lo o reparar-lo.
 • La resoluci no es pot demanar si la falta de conformitat no t gaire importncia.

Si la persona consumidora i usuria opta per la rebaixa del preu, aquesta ha de ser proporcional a la diferncia entre el preu que tindria el producte si hagus estat conforme i el preu de mercat del producte amb el defecte.

Anar a inici de pgina

1.4. Termini per a reclamar

La persona consumidora i usuria t l’obligaci d’informar el venedor del defecte, de la manca de conformitat, en el moment en qu es detecti el problema, i com a mxim ho ha de fer en un termini de dos mesos.

El termini per a reclamar la manca de conformitat d’un producte durant el termini de garantia s de tres anys des de la data de lliurament.

Recordem que la manca de conformitat ha d’aparixer durant els dos anys en qu n’ha de respondre la persona venedora.

Hi ha un altre termini a tenir en compte, que interessa ms als professionals que als consumidors: qui respongui de la manca de conformitat davant de la persona consumidora i usuria t un any per a repetir contra el responsable d’aquest defecte.

Anar a inici de pgina

2. Garantia comercial

Fins ara hem analitzat la garantia legal. Vegem, ara, la garantia comercial.
La garantia comercial s voluntria. Les persones venedores la poden donar o no. Sempre ha de suposar una millora de la garantia legal i t les caracterstiques segents:
Una garantia comercial s la que es dna sobre un producte i s addicional a la garantia legal. s a dir, la garantia comercial no substitueix la legal, sin que representa un plus sobre la legal, la millora.

Aquesta garantia no s obligatria, ens la poden donar o no. Ara b, si ens la donen, ha de tenir uns requisits:
   • Ha de ser per escrit o en qualsevol altre suport durador sempre en el cas de productes de naturalesa duradora, i per als altres tipus de productes, si el consumidor ho demana.
   • No pot oferir menys drets que la garantia legal.
Com que s voluntria, la llei exigeix que el garant (el responsable de la garantia) doni una informaci mnima, la qual ha de ser:
A. El producte sobre el qual recau la garantia: s’ha d’identificar molt clarament quin b comprem (model, producte, marca...).
B. El nom i l’adrea del garant, per tal d’identificar el responsable de la garantia, que s qui n’ha de respondre.
C. La garantia no afecta els drets legals de qu disposa la persona consumidora i usuria davant la falta de conformitat dels productes amb el contracte.
D. Els drets, addicionals als legals, que es concedeixen a la persona consumidora i usuria com a titular de la garantia; com que s un plus, el garant ens ha de dir en qu consisteix aquest plus, quins drets tenim, qu preveu i qu no (s possible que no hi entrin les peces de recanvi o els desplaaments...) i com els hem d’exercitar.
E. El termini de durada de la garantia i l’abast territorial que t: hem de saber quant de temps ens cobreix aquesta garantia i on, ja que potser noms s vlida en un pas i no en un altre.
F. Les vies de reclamaci de qu disposa el consumidor.

Pel que fa als productes de naturalesa duradora (aparells elctrics, electrnics, informtics, vehicles autombils,), la garantia comercial s’ha de lliurar formalitzada per escrit o en qualsevol suport durador acceptat per la persona consumidora i usuria, i hi ha de constar la informaci mnima i expressament els drets legals (garantia legal), amb la indicaci que aquests sn independents i compatibles amb la garantia comercial.

Anar a inici de pgina

     

© 2007 Agència Catalana de Consum