Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Temes de Consum > TransportTerrestreMaritim
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Transport Terrestre Marítim

Imatge de navegaciInformaci General
Imatge de navegaciLegislaci
Imatge de navegaciPreguntes

Informaci general

1. Transport terrestre
1.1. Els autocars
1.1.1. Transport escolar de menors
1.2. El taxi
1.2.1. rea metropolitana de Barcelona
1.2.2. Trajectes interurbans
1.2.3. Taxmetre
1.2.4. Drets de la persona usuria
1.2.5. Deures de la persona usuria
1.2.6. Objectes perduts
1.2.7. Rebut
1.2.8. Condicions d’s del taxi
1.3. Transport ferroviari
1.3.1. Accs i exclusi als serveis de transport ferroviari
1.3.2. Caracterstiques del bitllet
1.3.3. Responsabilitat de l’empresa ferroviria: cancellaci, interrupci, retard; danys, prdues o avaries de l’equipatge
1.3.4. Drets dels usuaris
1.3.5. Obligacions dels usuaris
1.3.6. Reclamacions
2. Transport martim
2.1. El vaixell
2.1.1. Recomanacions generals
2.1.2. Reclamacions


1. Transport terrestre

1.1. Els autocars
L’explotaci de les lnies regulars de viatges per carretera s’adjudica a les empreses mitjanant concessi administrativa on es determinen les tarifes i els horaris que han d’estar exposats als locals on s’expedeixen els bitllets.

En tots els serveis interurbans de transport de viatgers per carretera contractats per seient amb pagament individual, l'empresa ha de proveir l'usuari del ttol de transport o bitllet corresponent, qui l'haur de conservar fins a la finalitzaci del viatge. Els nens menors de quatre anys, que no ocupin seient, no necessiten bitllet.

Al bitllet d’autocar per serveis interurbans de llarga distncia han de constar, almenys en catal i clarament llegibles, les indicacions mnimes segents: el nom de l'empresa titular de la concessi o l'autoritzaci, l’origen i la destinaci del viatge, la data d'emissi del bitllet, el preu del bitllet amb l’IVA incls i la data de la realitzaci del servei. La venda per a la utilitzaci immediata s’ha d’obrir, almenys, trenta minuts abans de la sortida de cada servei i no pot tancar-se fins a deu minuts abans de l’hora prevista.

Recordi que est prohibit fumar a tots els vehicles de transport collectiu, ja siguin urbans o interurbans.

El conductor no pot conduir ms de 4.5 hores seguides.

Als bitllets de rodalies s suficient amb qu hi consti l'expressi "Preu segons tarifes vigents".

Els usuaris que hagin adquirit un bitllet poden anullar-lo amb una antelaci mnima de dues hores abans de l'hora de sortida del vehicle corresponent. En aquest cas, els titulars dels serveis de transport estan obligats a anullar el bitllet i a retornar-ne a l'usuari l’import en l'acte de presentaci i lliurament del bitllet, tot i que aquest import es pot veure redut segons el temps d’antelaci amb qu se solliciti l’anullaci.

En tots els punts de venda de bitllets cal que hi hagi un rtol que especifiqui, almenys en catal, les condicions d’anullaci i devoluci de l’import.

Pel que fa al transport d'equipatges, el pes mxim que es pot transportar depn de la capacitat del vehicle i de les dimensions de l'equipatge.

Pel que fa a la indemnitzaci per la prdua de l'equipatge, si no es pacta una quantia diferent, la limitaci de responsabilitat del transportista est fixada en 14,50 euros per Kg., ja que el transportista t l’obligaci de custodiar l’equipatge i lliurar-lo quan acabi el trajecte, en les mateixes condicions que el va rebre.

Anar a inici de pgina

1.1.1. Transport escolar de menors
Les empreses que realitzen el transport dels menors, com per exemple els autobusos escolars, han de tenir la corresponent concessi o autoritzaci administrativa que els habiliti.

Els vehicles utilitzats per a aquest tipus de transport no poden excedir els 16 anys, com a regla general.

Cada nen ha de viatjar en un seient, per tant no poden viatjar tres nens en dos seients, i han de portar com a mnim un acompanyant, a ms del conductor.

Anar a inici de pgina

1.2. El taxi
El servei de taxi s aquell transport de viatgers amb vehicles d’una capacitat de fins a nou places, incls el conductor, que es realitza mitjanant preu.

Els serveis urbans de taxi sn aquells en qu els viatges transcorren ntegrament per sl urb i urbanitzable i els que es presten ntegrament en un municipi, rea metropolitana o rea territorial de prestaci conjunta.

Els serveis interurbans de taxi sn aquells que transcorren per diferents termes municipals.

Per poder prestar el servei de taxi es necessita l’obtenci d’una llicncia atorgada pels ajuntaments o entitats locals competents i una autoritzaci de la Generalitat de Catalunya.

L’accs al servei de taxi per part dels consumidors ha de ser en condicions d’igualtat, no-discriminaci, qualitat i seguretat. Els taxistes poden negar-se a realitzar el servei quan se sollicita per a finalitats illcites o hi hagi risc per a la seguretat o integritat fsica dels usuaris, del conductor, altres persones o del vehicle.

Les tarifes per al servei de taxi sn establertes peridicament per l'Administraci i han de ser visibles per a l'usuari a l'interior del taxi, incloent-hi els suplements i les tarifes especials.

Aquestes tarifes varien segons si el desplaament s dins de l'rea metropolitana de Barcelona o si es tracta d'un trajecte interurb.

Anar a inici de pgina

1.2.1. rea metropolitana de Barcelona
Aquesta rea la formen un total de 26 municipis.

Quan un client puja al taxi, el taxista baixa la bandera, que equival a l'aplicaci d’un import fix pel servei que queda reflectit en el taxmetre i que s visible per a l'usuari. La quantitat del taxmetre va augmentant fraccionament d'acord amb la distncia i el temps d's del servei.

Els taxis poden cobrar suplement per:

 • Viatges d'entrada i sortida d'aeroports.
 • Viatges d'entrada i sortida d'estacions martimes.
 • Per cada maleta o paquet superior a 55 cm x 35 cm x 35 cm.
 • Pel transport de gossos.

Els gossos pigalls que acompanyen persones invidents han de ser admesos gratutament en el taxi. Tamb s gratut el transport de cotxets de nens i les cadires de rodes.

Els taxis tenen una tarifa fixada per a l'hora d'espera.

Hi ha dos tipus de tarifes:

 • T1: Aplicable els dies laborables des de les 22 a les 6 hores i els dissabtes des de les 0 a les 24 hores.
 • T2: Aplicable els dies laborables des de les 6 a les 22 hores.

Anar a inici de pgina

1.2.2. Trajectes interurbans
Els preus dels serveis interurbans de taxi es calculen a partir de les tarifes aprovades anualment pel Departament de Poltica Territorial i Obres Pbliques de la Generalitat.

Abans d'utilitzar el servei, informeu-vos de quin pot ser el preu total del servei, tenint en compte que, com a norma general, les tarifes estan indicades en els taxmetres dels taxis que disposen d'aquest aparell.

En el cas que el taxi no tingui taxmetre, la tarifa es fixa en un preu per quilmetre recorregut o per fracci i per espera.

Tingueu present que hi ha un suplement tarifari pel servei en horari nocturn i en dissabtes i dies festius.

Els serveis es contracten en circuit tancat (anada i tornada) pel recorregut ms curt, si no s'acorda el contrari, i l'aplicaci de la tarifa interurbana s'ha de fer des de l'inici de la prestaci efectiva del servei.

Els taxis porten un llibre de reclamacions on podeu fer constar les vostres queixes. Recordeu-vos d'anotar en les vostres reclamacions el nmero de la llicncia i de la matrcula del vehicle.

En cas que vulgueu fer cap queixa sobre un servei rebut, podeu adrear-vos a l'Institut Metropolit del Taxi.

Anar a inici de pgina

1.2.3. Taxmetre
El taxmetre ha d’estar comprovat, precintat i homologat i s obligatori a tots els taxis (excepte en els serveis de taxi dels municipis de menys de 5.000 habitants).

El taxmetre ha d’estar en un lloc ben visible del taxi. S’ha de posar en funcionament tan bon punt s’inici el recorregut. Recordem que si el taxista no l’engega, noms estem obligats a pagar la tarifa mnima, llevat que s’acordi una altra cosa. En el moment de l'arribada s'ha de posar el taxmetre en punt mort.

Anar a inici de pgina

1.2.4. Drets de la persona usuria

 • Conixer el nmero de llicncia i les tarifes aplicables que han d’estar exposades al pblic en un lloc visible del vehicle.
 • El transport de l'equipatge s gratut, sempre que el volum de cada maleta no sigui superior a 55 cm x 35 cm x 35 cm.; si l'equipatge s ms gran, s'ha d'abonar un suplement pel transport de cada paquet que superi aquestes dimensions.
 • L'admissi d'equipatge est sempre condicionada al fet que el volum global permeti introduir-lo al maleter o posar-lo a la baca del vehicle, tenint en compte que l'equipatge es pot situar en els seients buits, respectant les normes de trnsit i circulaci.
 • Obtenir un rebut o factura en el que constin: preu, origen i final, dades de la llicncia.
 • Triar el recorregut que es consideri ms adient. Si l’usuari no escull, el taxista sempre ha de fer el trajecte previsiblement ms curt.
 • No es pot fumar al taxi.
 • Els vehicles han de complir amb les condicions necessries d’higiene i conservaci.
 • L’usuari pot sollicitar que s’apagui el receptor de rdio o altres aparells de reproducci de so o que s’abaixi el volum.
 • Accedir al vehicle amb comoditat i seguretat i per fer aix, el conductor ha d’ajudar-nos a pujar i baixar del vehicle i a carregar els aparells que necessitem (cadires de rodes, cotxets d’infants, crosses...).
 • Si s fosc, podem sollicitar que encenguin el llum interior per pujar o baixar.
 • Pujar o baixar en zones on resti garantida la seguretat de les persones, la circulaci correcta i la integritat del vehicle.
 • Rebre correctament el canvi del pagament del preu.
 • A les parades de taxi l’usuari pot triar el vehicle amb el qual desitja rebre el servei, llevat que, per motius de fludesa del servei, hi hagi un sistema de torns. L’elecci ha de ser per causes objectives, com l’aire condicionat o la neteja del vehicle.
 • Els gossos pigalls es poden portar gratutament al taxi aix com altres gossos d’assistncia.
 • L’usuari t dret a estar ben ats.
 • Dret a efectuar les reclamacions que es considerin oportunes.
 • L’usuari pot obrir o tancar les finestres i sollicitar que l’aire condicionat estigui obert o tancat.
 • Els usuaris tenen dret a expressar-se en catal en les comunicacions amb els conductors.

  Anar a inici de pgina

1.2.5. Deures de la persona usuria

 • Pagar el preu.
 • Tenir un comportament correcte.
 • No manipular, deteriorar ni destruir cap element del vehicle.
 • Respectar les instruccions del conductor sempre que aquestes no vulnerin cap dret de l’usuari.

  Anar a inici de pgina

1.2.6. Objectes perduts
Si perdeu o us oblideu un objecte a l’interior d’un taxi recordeu que s important aportar alguna de les segents dades:

 • Dia de la prdua.
 • Hora del recorregut.
 • Lloc d'inici i de final del recorregut.
 • Nmero de llicncia (el trobar al rebut).
 • Nmero de matrcula (el trobar al rebut).
 • Model del vehicle.
 • Podeu trucar al 902 101 564i localitzaran el taxista i el posaran en contacte amb el client.
 • Tamb t a la seva disposici l'adrea de correu electrnic objper-taxi@amb.es.
 • Els taxistes quan troben un objecte perdut el porten a l'Oficina d'Objectes Perduts de l'Ajuntament de Barcelona (plaa de Sant Jaume) o a la seu de l'IMT (Zona Franca, carrer 62, nm. 18, edifici B).
Anar a inici de pgina

1.2.7. Rebut
El consumidor pot demanar un rebut del servei de taxi on constaran les dades segents: nmero de llicncia, NIF, matrcula del vehicle, preu de la carrera, data del servei i signatura del taxista.

Aquestes dades que consten en el rebut sn molt importants a l’hora de fer una reclamaci o de trobar un objecte perdut.

Anar a inici de pgina

1.2.8. Condicions d’s del taxi

 • Si portem equipatge, el taxista ens ha d’ajudar a carregar-lo o descarregar-lo.
 • Els nens menors de 12 anys han d'anar asseguts al seient de darrere i vigilats perqu no distreguin el taxista.
 • Durant el viatge no podem beure, menjar ni fumar al vehicle.
 • Hi ha un ordre de prioritat per accedir a un taxi, si hi ha vries persones esperant: en primer lloc, el taxista haur d'atendre les persones que es trobin a la vorera corresponent al seu sentit de circulaci; en segon lloc, les persones amb alguna disminuci fsica, la gent gran, els malalts, les dones embarassades o les persones amb criatures petites. Si cap d'aquests criteris no serveix per aclarir el cas, haur d'optar per la persona de ms edat.

El taxista pot escollir si accepta o no animals de companyia, per sempre ha d’acceptar gossos pigall.
Si necessitem que el taxista ens esperi, desprs d’haver fet un primer trajecte, ens pot demanar, com a garantia, el pagament del trajecte i, a ms, el preu de mitja hora d'espera, si est en l'rea urbana, i el d'una altra hora, si est en un descampat. Si no tornem al cap d’una estona, el taxista pot decidir marxar.

Anar a inici de pgina

1.3. Transport ferroviari

1.3.1. Accs i exclusi als serveis de transport ferroviari
El ttol de transport s el document que formalitza el contracte de transport entre l’empresa ferroviria i els viatgers o entre l’empresa ferroviria i els clients als quals presta el servei de transport de mercaderia. Noms els nens menors de quatre anys, que no ocupin plaa, estaran habilitats per utilitzar el servei de transport ferroviari sense necessitar aquest bitllet.

L’empresa ferroviria est facultada per excloure dels seus vehicles de transport els viatgers que alterin l’ordre al seu interior o posin en perill la seguretat del transport i podr denegar l’accs, en general, quan no se sotmetin als controls de seguretat establerts. Aquests passatgers no tindran dret al reembossament del preu pagat pel bitllet, sense perjudici de les sancions que els hi poguessin correspondre. Respecte als passatgers que viatgin sense bitllet, a ms de l’eventual sanci prevista, seran requerits perqu abonin el seu import i en cas contrari, abandonar el tren en l’estaci en qu es trobin o en la primera en qu es detingui.

Anar a inici de pgina

1.3.2. Caracterstiques del bitllet
Al bitllet o ttol de transport haur de constar la segent informaci:

 • La determinaci de l’empresa o empreses ferroviries que realitzaran el transport.
 • L’origen del viatge i l’hora de sortida.
 • Destinaci i hora d’arribada.
 • Transbordaments que es puguin produir amb canvi de tren, especificant el lloc i l’hora.
 • El cotxe, la classe i el nmero de plaa.
 • El pes i volum de l’equipatge adms.
 • El preu del transport, especificant que inclou totes les taxes.
 • El preu de facturaci, en el seu cas, de l’equipatge.
 • La informaci sobre les assegurances o altres fianaments mercantils que el servei t coberts.
 • L’hora lmit per facturar, si l’hagus, o de presentaci en els controls de seguretat per l’accs als vehicles de transport, si l’administrador d’infrastructures ferroviries ho establs.
 • En els serveis de rodalies es podr reduir la informaci a la determinaci de l’empresa ferroviria que presta el servei i el preu del transport.

Anar a inici de pgina

1.3.3. Responsabilitat de l’empresa ferroviria: cancellaci, interrupci, retard; danys, prdues o avaries de l’equipatge
L’empresa que ofereix aquests serveis resta obligada a efectuar el transport amb la duraci prevista i exceptuant els casos de fora major, ser responsable davant del viatger:

 • Quan resulti impossible iniciar el viatge en les condicions recollides al bitllet, l’empresa haur d’indemnitzar als viatgers retornant el preu pagat pel servei. En el cas que la cancellaci es produs dins les 48 hores prvies a la fixada per l’inici del viatge, els viatgers podran escollir que se’ls proporcioni el transport en un altre tren o en un altre mitj de transport, en condicions equivalents a les pactades o b, que se li retorni el preu pagat pel servei. Si el/la viatger/a s informat/da de la cancellaci dins les 4 hores prvies a l’hora fixada, tindr tamb dret a una indemnitzaci equivalent al doble de l’import del ttol corresponent.
 • Si un cop iniciat el viatge aquest es veu paralitzat, l’empresa ferroviria estar obligada a proporcionar al/a la viatger/a, amb la major brevetat possible, transport en un altre tren o en un altre mitj de transport, en condicions equivalents a les pactades. I quan la durada de la interrupci sigui superior a 1 hora l’empresa haur d’encarregar-se de cobrir les despeses de manutenci i allotjament del viatger mentre duri la interrupci.
 • Quan un retard sigui superior a 1 hora, la indemnitzaci ser equivalent al cinquanta per cent del preu del ttol de transport utilitzat. Si supera 1 hora i 30 minuts, llavors ser equivalent al total de l’esmentat preu.
 • La responsabilitat de l’empresa ferroviria pels danys, prdues o avaries del equipatges facturats ser de 14’50€ per quilogram brut que falti o es faci malb, fins a la quantitat mxima de 600 euros per viatger (aquesta quantitat ser actualitzada anualment segons l’IPC). Respecte al transport de mercaderies el lmit mxim de responsabilitat per la prdua, sostracci i deteriorament de les mateixes s de 4,50€ per quilogram brut que falti o estigui danyat (aquesta quantitat ser actualitzada anualment segons l’IPC). Quan es pactin lmits superiors o altres condicions, l’empresa ferroviria podr sollicitar una quantitat addicional sobre el preu del transport.

Anar a inici de pgina

1.3.4. Drets dels usuaris
Altres drets dels qu gaudiran els usuaris d’aquest transport sn:

 • Accedir amb suficient antelaci a la publicaci de l’horari de serveis i dels respectius preus;
 • Contractar la prestaci d’aquest servei des de o fins a qualsevol de les estacions que hagi trnsit de passatgers;
 • Rebre el servei en les adequades condicions de seguretat, abonant el preu que correspongui;
 • Celebrar un contracte de transport ajustat a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, de Defensa dels Consumidors y Usuaris;
 • Rebre mercaderies i equipatges en el mateix estat en qu es van deixar;
 • Ser informats dels procediments per resoldre les controvrsies que puguin sorgir;
 • Ser indemnitzats dels perjudicis causats en cas d’incompliment de les obligacions que corresponguin a l’empresa ferroviria.

Totes les infrastructures ferroviries de nova construcci obertes a l’s de viatgers hauran de complir, en tot cas, les normes relatives a la utilitzaci de les mateixes per persones amb discapacitat o mobilitat reduda i les de protecci civil.

Informeu-vos al taulell on adquiriu el bitllet del rgim concret de venda, anullaci, modificaci, facturaci, etc, que s’aplica a cada tipus de servei, aix com dels diferents tipus de descomptes, abonaments i tarifes redudes. Tamb podeu consultar tot all relatiu al transport de bicicletes i/o animals domstics.

Anar a inici de pgina

1.3.5. Obligacions dels usuaris
Sense perjudici de les obligacions especfiques que estableixin els contractes tipus que, en el seu cas, aprovi l’Administraci, els usuaris del transport ferroviari hauran d’atendre les indicacions que formulin les empreses ferroviries en relaci amb la correcta prestaci del servei, aix com all indicat als cartells collocats a la vista en les installacions i cotxes i hauran de disposar, durant el temps que duri la prestaci del servei, del ttol de transport que els habilita a rebre-la.

Igualment, hauran de respectar les mesures que, en matria de protecci civil i seguretat, estableixin els rgans competents respecte de les infrastructures ferroviries.

Anar a inici de pgina

1.3.6. Reclamacions
A ms del dret dels usuaris per defensar les seves pretensions davant les Juntes Arbitrals de Transport, les Juntes Arbitrals de Consum i la jurisdicci ordinria, podran efectuar reclamacions a qualsevol oficina comercial d’aquestes empreses en el termini d’un mes des que van tenir coneixement del fet que les va motivar.

Es tindr a disposici dels usuaris un Llibre de reclamacions degudament diligenciat en totes les installacions fixes on s’expenguin ttols de transport; a totes les estacions de viatgers i terminals de mercaderies i en tots els trens que realitzin servei de transport de viatgers que comptin amb personal al seu servei a ms del de conducci; i en tots els punts de facturaci i lliurament d’equipatges.

Aquest Llibre de reclamacions consta de diversos exemplars de fulles de reclamaci numerades correlativament i confeccionades per quadruplicat. La primera copia es remetr obligatriament a l’rgan que va diligenciar el Llibre de reclamacions; la segona i la tercera es lliuraran al reclamant, que podr remetre aquesta ltima a l’rgan que en cada cas correspongui, si aix ho estima pertinent; per ltim, la quarta ser conservada per l’entitat i s’unir al Llibre de reclamacions, per la seva constncia.

Formulada la reclamaci, l’entitat obligada a la seva conservaci lliurar els exemplars de la fulla corresponent destinats al reclamant i en el termini de 30 dies, remetr a l’rgan que va diligenciar el Llibre de reclamacions l’exemplar de la fulla a ell destinat, junt amb l’informe o les allegacions que estimi convenients en relaci amb els fets relatats pel reclamant i indicar si accepta o rebutja la reclamaci.

Existir un rtol perfectament visible en tots els llocs en qu sigui obligatori disposar de el Llibre de reclamacions i que especificar aquesta circumstancia.

Per rebre ms informaci i assessorament us podeu adrear a les Oficines Municipals d’Informaci als Consumidors, Oficines Comarcals d’Informaci als Consumidors, Agncia Catalana del Consum i a les Associacions de Consumidors (veure adreces d’inters).

Anar a inici de pgina

2. Transport martim

2.1. El vaixell
En el transport martim de passatgers cal diferenciar entre dos tipus de serveis:

 • Les lnies regulars sn les que presten servei al trnsit de viatgers amb subjecci a un itinerari, freqncia d’escales i preus prefixats i es presten amb una periodicitat predeterminada.
 • Les lnies no regulars o ocasionals sn les que no tenen un itinerari ni un preu prefixat.
  Aix mateix, caldria distingir entre aquells serveis que sn de competncia de la Generalitat de Catalunya, que sn els que transcorren entre dos punts del litoral catal, i la resta, de competncia estatal. En el primer supsit, els usuaris poden formular les seves reclamacions davant la Direcci General de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya i en el segon davant la Direcci General de Marina Mercant.

Les companyies martimes de lnies regulars us informaran dels itineraris, freqncies, i les tarifes i condicions generals d’aplicaci, que tamb han d’estar exposats al pblic.

Informeu-vos de les condicions i bonificacions que hi ha per abaratir el preu del bitllet, ja que els preus poden variar segons si sn per a grups, menors, estudiants, jubilats, etc.

En el moment d’adquirir-lo, comproveu que les dades del vostre bitllet sn realment les que voleu.

Si voleu anullar el bitllet, comuniqueu-ho rpidament a la companyia o agncia de viatges.

Anar a inici de pgina

2.1.1. Recomanacions generals
Quan viatgeu, sigui quin sigui el mitj, no oblideu:

 • Identifiqueu sempre el vostre equipatge
 • Si porteu objectes de valor, declareu-los
 • Conserveu el bitllet i el rebut
 • Si teniu cap problema, reclameu immediatament
 • Comproveu si teniu alguna plissa d’assegurances que us cobreixi, si no s aix, valoreu l’oportunitat de fer-la.

Anar a inici de pgina

2.1.2. Reclamacions
Recordeu que si voleu fer una reclamaci per deficincies en la prestaci del servei, en primer lloc us heu d’adrear per escrit a la companyia de transports o demanar-hi el full de reclamacions.

Si no esteu d’acord amb la resposta, podeu adrear-vos a la Junta Arbitral de Transports de Catalunya, per resoldre amb agilitat i garanties processals els conflictes d'inters sorgits en l'mbit dels contractes del transport.

Resolen reclamacions i intervenen en conflictes, de contingut econmic, pel que fa als segents transports terrestres (carretera, ferrocarril i cable):

 • urbans (autobs, taxi, tramvia, funicular, etc.)
 • interurbans (autocar, taxi, ferrocarril, etc.)
 • de mercaderies (crrega completa, fraccionada, etc.)
 • de viatgers (regular, discrecional, turstic, lloguer de vehicles, etc.)

S’inclouen tant els transports interiors com els internacionals i els intermodals, sempre que una de les modalitats sigui terrestre (carretera-vaixell; ferrocarril-aeri; etc.).

Resolen obligatriament totes les reclamacions econmiques que no excedeixin els 6.000 euros, derivades de qualsevol contracte dels transports abans esmentats, llevat que una de les parts hagi manifestat expressament a l’altra la seva voluntat d’excloure la seva competncia abans que s’inici o s’hagi iniciat la realitzaci del servei contractat. Tamb pot intervenir en reclamacions de ms de 6.000 euros si hi ha pacte exprs en aquest sentit, o si les parts hi convenen.

En cas que hagueu de reclamar deficincies en la prestaci del servei quan es tracta d’un transport amb vaixell us heu de dirigir a la Junta Arbitral de Consum ms propera al vostre domicili.

Anar a inici de pgina

     

© 2007 Agència Catalana de Consum