Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Temes de Consum > ServeisAdomicili
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Serveis a domicili

Imatge de navegaciInformaci General
Imatge de navegaciLegislaci
Imatge de navegaciPreguntes

Informaci general (actualitzada a 18.03.2008)

1. Informaci a l'usuari
2. Documents importants
2.1. El pressupost
2.2. La factura

Sn els serveis destinats a mantenir i reformar els habitatges i els locals, les installacions i les edificacions annexes, com a ara els serveis de pintura, obres, reparacions diverses... Aquest servei es pot fer en el mateix domicili del consumidor o en el taller del prestador, amb la installaci posterior al domicili del consumidor.

Exclosos:

 • serveis de lliurament a domicili.
 • els que tinguin un carcter subsidiari respecte a l’activitat de venda dels bns.

Anar a inici de pgina

1. Informaci a l'usuari
El prestador del servei ha de tenir a disposici del consumidor, redactada almenys en catal, la tarifa de preus dels materials, de la m d’obra, dels transports i/o desplaaments.

Anar a inici de pgina

2. Documents importants

2.1. El pressupost
Abans de prestar el servei, el professional ha de lliurar un pressupost, que el consumidor ha d'acceptar o rebutjar per escrit. El professional t dret a cobrar les tasques d'elaboraci del pressupost.

Al pressupost, que ha d'estar redactat almenys en catal, ha de constar:

 • nom, adrea, telfon i NIF del prestador del servei.
 • nom, adrea del client, descripci dels serveis a realitzar.
 • la informaci sobre quantitat, qualitat i preus dels materials.
 • preu de la m d'obra per hora, dia, metre o superfcie. Si el professional prestador del servei detecta cap avaria o defecte desprs d'haver fet el pressupost, ho ha d'indicar per escrit el ms aviat possible i fer una quantificaci de la reparaci.
 • els desplaaments i les altres tarifes aplicables al servei. Les despeses de desplaament noms es poden cobrar una vegada.
 • la data aproximada de l'inici i d’acabament del servei.
 • el perode de garantia, si n'hi ha.
 • perode de validesa de l’oferta realitzada en el pressupost.
 • data i signatura o segell del prestador del servei i al costat un requadre reservat a la signatura del client, on expressament ha de constar, en lletres majscules, la frase “Pressupost rebut abans de la realitzaci dels treballs”.
 • el pressupost constar d’original i cpia. L’original es lliurar al client, i el prestador haur de conservar la cpia signada durant un termini no inferior a 1 any des del venciment de la garantia.

En aquests tipus de serveis no es poden utilitzar peces o materials usats, excepte que el client ho autoritzi per escrit.

Per escrit tamb hauran de constar les variacions del pressupost degudes a modificacions sollicitades per l’usuari i la renncia al pressupost.

Anar a inici de pgina

2.2. La factura
Al final del servei, el professional ha de lliurar una factura, amb un import idntic al pressupostat, amb les dades segents:

 • nom, adrea, NIF i telfon del prestador del servei
 • nom i adrea del client
 • descripci del servei realitzat
 • preu total amb desglossament dels materials, m d’obra i altres serveis, aix com impostos
 • perode de duraci de la garantia
 • data i signatura del prestador del servi i el client
 • transcripci literal del contingut de les normes reguladores de la garantia vigents.

La quantia de la factura s’haur de correspondre amb l’import pressupostat o anunciat, i el prestador queda obligat a retornar al client de forma immediata les quantitats cobrades en excs sobre el pressupost acceptat.

Si el prestador del servei cobra per l’elaboraci del pressupost, ha d’informar el client, per escrit, del seu import.

Procedir al cobrament de despeses de desplaament una sola vegada, encara que la confecci del pressupost comporti ms d’un desplaament.

Anar a inici de pgina

     

© 2007 Agència Catalana de Consum