Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Empreses > T'informem > Requisits generals
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Requisits generals

Requisits generals dels establiments comercials

 1. Requisits dels preus
 2. Publicitat de l'horari comercial
 3. Fulls de reclamació/denúncia
 4. Comprovants de compra
 5. Etiquetatge
 6. Garantia de conformitat
 7. Normativa lingüística
 1. Requisits dels preus

  Les mercaderies i productes han d’exhibir el preu de venda tant a l’aparador com a l’interior del local, precedit de les sigles PVP. El preu ha d’incloure els impostos i les despeses de tramesa si n’hi ha.

  En els serveis, el preu s’ha d’exposar de forma visible per al pblic.

  En productes a doll, s’ha d’indicar el preu per unitat de mesura (quilo, litre, metre, etc).

  En productes envasats mesurables, a ms del preu unitari del producte, cal indicar tamb el preu per unitat de mesura.

 2. Publicitat de l'horari comercial

  Cal exposar l’horari de l’establiment de manera que siguivisible des de l’exterior fins i tot quan aquest es troba tancat.

 3. Fulls de reclamació/denúncia

  Tots els establiments comercials han de disposar de fulls oficials de reclamaci/denncia a disposici de les persones consumidores i usuries, excepte, entre d’altres, aquells professionals liberals que duguin a terme una activitat per a l’exercici de la qual sigui obligatria la collegiaci prvia.El Decret 70/2003,de 28 mar, 2003regula els fulls de reclamaci/denncia en els establiments comercials i en l'activitat de prestaci de serveis.

  • En el cas de les activitats de venda de productes o prestaci de serveis que es realitzin fora d’un establiment mercantil fix, les persones venedores, operries o prestadores de serveis han de portar els fulls de reclamaci/denncia i els lliuraran als clients en les mateixes condicions.
  • Els establiments comercials han d’exposar de forma visible, un cartell informador de l’existncia dels fulls de reclamaci/denncia, on, a ms, s’hi indiqui el nmero de telfon d’informaci al consumidor. Model de cartell per als establiments que han de tenir fulls de reclamaci/denncia a disposici dels clients (pdf)
  • Els fulls oficials de reclamaci/denncia estan integrats per un joc unitari d’impresos,format per tres exemplars: un original per a la persona denunciant/reclamant, un per a l’Administraci i un tercer per a l’establiment. Full oficial de reclamaci/denncia (pdf)
  • Les persones consumidores o usuries poden formalitzar el full al mateix establiment.En cas de vendes fora de l'establiment o prestacions de serveis sense establiment, el full s'ha d'emplenar en presncia de la persona venedora, operria o prestadora de serveis en el lloc on es produeix la venda o la prestaci de serveis. L’establiment pot fer allegacions en el mateix full, i en cas que sigui aix, ha de signar l’imprs a l’espai reservat a aquest efecte.
  • Un cop emplenat el full, la persona consumidora ha de lliurar la cpia corresponent a l’establiment, a la persona venedora o prestadora de serveis, que l'ha de conservar.
  • En un termini no superior a 20 dies, s la persona consumidora, si ho desitja, qui ha de trametre l’exemplar per a l’Administraci a una oficina pblica d’informaci al consumidor junt amb els documents i proves que pugui aportar respecte als fets reclamats o denunciats.
  • L’establiment pot sollicitar gratutament exemplars dels fulls a travs d’un formulari de petici.
 4. Comprovants de compra

  Els establiments comercials han d’estar en condicions de lliurar a les persones consumidores una factura o rebut dels pagaments efectuats, on consti:

  • La identitat de l’empresa i el seu NIF.
  • El concepte facturat.
  • La quantitat total abonada.

  Els establiments comercials han de lliurar, en qualsevol cas, una cpia del contracte, albar o document de la transacci, com ara un tiquet de caixa.

 5. Etiquetatge

  La normativa aplicable als productes s la segent:

  • Productes d’alimentaci: el Reial decret1334/1999 modificat pel Reial decret238/2000.
  • Productes industrials: el Reial decret 1468/1988.

  Responsabilitat en cas d’infracci en matria d’etiquetatge:

  • En cas de productes envasats es considera responsable la firma o ra social que figuri a l’etiqueta.
  • En cas que el producte no porti les dades necessries per identificar el responsable es consideraran responsables els qui hagin comercialitzat el producte.
  • En el cas de productes a doll, es considera responsable el seu tenidor.
 6. Garantia de conformitat

  Els venedors han de respondre de la conformitat dels productes durant 2 anys a partir de la data del lliurament.

  Durant els primers 6 mesos, es presumeix que les faltes de conformitat ja existien en el moment del lliurament del producte.

  Davant la manca de conformitat el consumidor pot triar alguna de les opcions segents:

  • La reparaci o substituci del producte.
  • La rebaixa del preu o la resoluci del contracte (retorn dels diners).

  Opcionalment, es pot donar, el fabricant, venedor, importador, marquista, etc. poden donaruna garantia comercial.

  La garantia comercial ha d’sser ms beneficiosa per al consumidor que la garantia legal.

  En el cas de bns de naturalesa duradora, la garantia comercial s’ha de donar sempre per escrit.

 7. Normativa lingüística

  D'acord ambla Llei 1/1998 de poltica lingstica:

  • Les empreses i els establiments dedicats a la venda de productes o a la prestaci de serveis que desenvolupen llur activitat a Catalunya han d'estar en condicions de poder atendre els consumidors en qualsevol de les llenges oficials a Catalunya.
  • Els contractes d’adhesi hauran d’estar a disposici immediata dels consumidors en exemplars separats en catal i en castell.

  En els establiments oberts al pblic hauran de constar almenys en catal:

  • la senyalitzaci.
  • els cartells d’informaci general de carcter fix.
  • els documents d’oferta de serveis.
     

© 2007 Agència Catalana de Consum