Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Empreses > T'informem > Seguretat de productes
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Seguretat de productes

 1. SEGURETAT DE PRODUCTES
 2. XARXA D'ALERTES
 1. SEGURETAT DE PRODUCTES
  Els productes que els consumidors adquireixen en el mercat no han de comportar riscos per a la seva salut i seguretat, sempre que en facin un s adequat.
  La norma bsica a la UE s ladirectiva de seguretat general dels productes, Directiva 2001/95/CE, de 3 de desembre de 2001, transposada a l’Estat mitjanant el Reial decret 1801/2003, de 26 de desembre sobre seguretat general dels productes. Aquesta normadefineix com a producte segur aquell que en condicions d’utilitzaci normals no presenti riscos o nicament els riscos compatibles amb el seu s del mateix i considerats admissibles.

  Un producte s segur si:
  • s'ha fabricat d’acord amb tota la normativa d’obligat compliment a Espanya sobre els requisits de seguretat i consum
  • compleix les normes contingudes en les disposicions resultants de la transposici d’una norma europea harmonitzada

  En cas de no haver-hi cap disposici normativa de compliment obligatori aplicable, es tindran en compte altres elements: normes tcniques nacionals que transposin normes europees no harmonitzades, normes UNE, les recomanacions de la Comissi Europea, codis de bones prctiquesi l’estat actual del coneixement i de la tcnica en el moment de la fabricaci

  Espresumeix que unproducte s insegur si:

  • el producte o installacions on es fabrica no tenen les autoritzacions o controls administratius preventius necessaris i, especialment quan sent obligats, hi manquen la “declaraci CE de conformitat”, el “marcatge CE” o qualsevol altra marca de seguretat obligatria.
  • no consten les dades mnimes per identificar el productor.
  • pertany a la mateixa gamma, lot o remesa de productes ja descoberts com ainsegurs.

  El marcatge CE ens indica que el producte ha estat fabricat d’acord amb els requisits de seguretat de les directives europees. No obstant aix, no tots els productes estan obligats a portar marcatge CE.

  Els organismes de normalitzaci europeus proveeixen d’especificacions tcniques que proporcionen el mecanisme per complir aquestes obligacions. Els productes industrials subjectes a les directives de seguretat, abans de ser comercialitzats per primer cop, s’han de sotmetre a uns procediments apropiats per assegurar la conformitat i la introducci del marcatge CE. La certificaci de conformitat pot consistir en una autocertificaci del fabricant o d’un laboratori notificat per realitzar les proves de conformitat. *Per a ms informaci consulteu:

  Els productors i els distribudors, quan tinguin coneixement d'haver posat a la venda productes que presentin riscos per a la seguretat, estan obligats a notificar-ho immediatament a les autoritats competents i informar de les mesures preses per tal d'evitar els riscos.(Formulari peremplenar).
 2. XARXA D'ALERTES

  El sistema de xarxa d’alertes t com a objectiu l’intercanvi rpid d’informaci entre les autoritats competents en matria de consum de les Comunitats Autnomes i de la resta de pasos de la Uni Europea, davant l’existncia d’un producte que pugui generar un risc greu als consumidors.

  El punt de contacte a Catalunya per als productes industrials s l'Agncia Catalana del Consum. Per als productes alimentaris s la Direcci General de Salut Pblica.


     

© 2007 Agència Catalana de Consum