Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Adheriu-vos a la JACC

Adhesi d'empreses

Les empreses tenen unanecessitat de millora per tal de poder estimular i conservar la fidelitat del client,ja queun client descontent genera una cadena de clients insatisfets, que pot comportar perjudicis en l’activitat empresarial. Davant d'aquest fet, l’adhesi a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya dna una imatge de seriositat, credibilitat i professionalitat que consolida l’actitud del client envers l'empresa adherida.

L’adhesi a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya esfapatent per mitj d’un distintiu oficial d’adhesi, que pot ser collocat en un lloc destacat de l’establiment i ser usat en la publicitat, factures i documentaci de l'empresa. Aquest distintiu representa un signe de confiana i un avantatge competitiu, queposa de manifestun plus de servei i un factor de qualitat i de professionalitat.

L’arbitratge i el sector pblic

Com a conseqncia de l’entrada en vigor de la Llei 22/2010 del Codi de Consum de Catalunya cal tenir present les segents mesures:

  • Les empreses pbliques sotmeses al dret privat han d’establir necessriament, en les condicions generals de contractaci i en els contractes amb les persones consumidores, clusules d’adhesi o de comproms a l’arbitratge de consum per a la resoluci dels conflictes i les reclamacions derivats de la prestaci dels serveis.
  • S’ha de promoure que les entitats o empreses privades que gestionen serveis pblics, serveis d’inters general o serveis universals en rgim de concessi incloguin en els plecs de condicions l’obligaci que en els contractes amb persones consumidores es prevegi l’adhesi a l’arbitratge de consum.
  • Les administracions pbliques catalanes han de tenir en compte l’adhesi a l’arbitratge de consum en l’atorgament d’ajuts i subvencions a les empreses i els establiments que ofereixin bns o serveis a les persones consumidores.

Des de la Junta Consultiva de Contractaci de la Generalitat de Catalunya s’han redactat unes recomanacions de clusules d’adhesi sobre l’arbitratge de consum en l’mbit del sector pblic que podeu trobar al segent enlla:

Recomanaci

Com adherir-s'hi

Mitjanant la signatura de l'Oferta Pblica d'Adhesi al Sistema Arbitral de Consum

On adherir-s'hi

Les empreses, per a adherir-s'hi, s'han d'adrear personalment o per escrit a qualsevol d'aquestes Juntes Arbitrals de Consum

distintiu oficial d'adhesi

imatge corresponent al distintiu oficial d'adhesió al sistema arbitral de la JACC

Empreses adherides


© 2011 Agència Catalana del Consum